Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέος πονοκέφαλος αναδρομικών για την κυβέρνηση: Με αγωγές διεκδικούνται τα δώρα

17.10.2018 | 09:43
Νέο κύμα αναδρομικών είναι πιθανόν να τροφοδοτήσει η απόφαση του 6ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναμένεται, να κριθεί τελεσίδικα, η επαναφορά ή όχι των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς επίσης των επιδομάτων αδείας. 

Τα συγκεκριμένα επιδόματα είχαν καταργηθεί τον Ιανουάριο του 2013 με τον νόμο 4093/2012.  Μετά τις προσφυγές των Ενώσεων Αποστράτων ΕΔ για την περικοπή των συντάξεων, εκδόθηκαν οι υπ' αρ. 2192 – 2196/2014 αποφάσεις του ΣτΕ, βάσει των οποίων οι διατάξεις του επίμαχου νόμου κρίθηκαν εξ ολοκλήρου αντισυνταγματικές και ανίσχυρες, ωστόσο μέχρι σήμερα, δεν υλοποιήθηκαν από τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας: "Μεμονωμένες προσφυγές – αγωγές συναδέλφων ενώπιον Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων για χορήγηση των ως άνω επιδομάτων δεν τελεσιδίκησαν καθόσον άλλες μεν έγιναν αποδεκτές και άλλες απορρίφθηκαν, ήδη δε εκκρεμεί, κατόπιν εφέσεως του Δημοσίου, η έκδοση αποφάσεως από το 6ο Τμήμα του ΣτΕ."

Από την φαρέτρα τους οι δικαιούχοι μπορεί να βγάλουν το όπλο των αγωγών, προκειμένου να τους χορηγηθούν τα συγκεκριμένα επιδόματα, αλλά προς αποφυγή παραγραφής, η υποβολή μιας αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για αναγνώριση της απαίτησης.

Σύμφωνα πάντως με τις οδηγίες της ΠΟΕΣ προς τα μέλη της, η αναδρομική διεκδίκηση αφορά μόνο στην περίοδο Δεκέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2018.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

Έκτοτε σειρά αποφάσεων ιδίως των Ειρηνοδικείων της χώρας έχουν κρίνει ως αντισυνταγματική την ολοσχερή κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα (βλ. ενδεικτικά Ειρ Αμαρ 21/2017, Ειρ Λευκ 128/2017, Ειρ Καλαμ 7/2016, Ειρ Πατρών 258/2016, Ειρ Λαμίας 467/2016, Ειρ.Αθηνών 619/2017 βλ. και ΔΠρ Ναυπλίου 155/2016).
 
Εφιστάται όμως η προσοχή  των στελεχών σας στα ακόλουθα:
 
α. Οι σχετικές αποφάσεις είναι πρωτόδικων Δικαστηρίων, ενώ η σχετική νομολογία (που προβάλλεται από πολλές πλευρές) δεν είναι παγιωμένη. Υπάρχει επίσης σωρεία αποφάσεων πρωτόδικων δικαστηρίων προς την αντίθετη κατεύθυνση, ήτοι που δέχονται τη συνταγματικότητα των περικοπών. Η δε αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά στα Πρακτικά της 4ης/31-10-2012 Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία πράγματι έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της ολοσχερούς κατάργησης των επιδομάτων αδείας και εορτών για τους συνταξιούχους (όπως στους συνταξιούχους αφορά, καταρχήν, και η 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας).
 
β. Σε κάθε περίπτωση η σχετική διεκδίκηση αφορά (και οι ανωτέρω αποφάσεις επιδίκασαν) τα μειωμένα επιδόματα εορτών και αδείας, δηλαδή τα επιδόματα, στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί πριν το ν. 4093/2012 (ήτοι 500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων και από 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα και αδείας). Υπενθυμίζεται ότι η διαμόρφωση των επιδομάτων σε αυτό το ύψος είχε κριθεί ως συνταγματική για τους δημοσίους υπαλλήλους με την 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
γ. Η παραγραφή των πάσης φύσεως μισθολογικών αξιώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου έχει κριθεί ως «ακριβόχρονα» διετής (βλ. για τη διετή παραγραφή ΑΕΔ 1/2012 και για το «ακριβόχρονο» ΑΕΔ 32/2008). Τούτο σημαίνει, σε απλά ελληνικά, ότι τυχόν αξίωση για επιδόματα εορτών και αδείας, ασκηθείσα για πρώτη φορά εντός του 2018, μπορεί να καταλάβει με ρεαλιστικές πιθανότητες ευδοκίμησης, διάστημα από το τέλος του 2016 και μετά. Πρόκειται επομένως για διεκδίκηση συνολικού ύψους 2.500 ευρώ για κάθε στέλεχος (δώρο Χριστουγέννων 2016 και δώρα και επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018).
 
3. Με τα δεδομένα αυτά, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που επιθυμούν να κατοχυρώσουν σχετικές αξιώσεις τους μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο μας προς άσκηση των σχετικών αγωγών ενός του 2018 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
Α. Συμπλήρωση των συνημμένων: α) Στοιχεία πελάτη, β) εξουσιοδότησης με γνήσιο της υπογραφής, καθώς και γ) προσκόμιση μίας μισθοδοτικής κατάστασης οποιουδήποτε πρόσφατου μήνα.
 
Β. Καταβολή ποσού για κάλυψη εξόδων κατάθεσης και εκδίκασης που θα ανέρχεται:
 
α) σε 20 ευρώ για όσα στελέχη άσκησαν αγωγή μέσω του γραφείου μας για διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών επί τη βάσει της αντισυνταγματικότητας των ν. 4093/2012 και 4307/2014 (Για το ζήτημα αυτό θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση του γραφείου μας).
β) σε 30 ευρώ για τα υπόλοιπα στελέχη.
 
Γ. Σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ικανοποίησης των στελεχών (π.χ. μέσω νομοθετικής ρύθμισης),  ενόψει του μικρού ποσού που διεκδικείται, ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στο γραφείο, οπότε δε χρειάζεται η υπογραφή οιουδήποτε σχετικού συμφωνητικού.
 
Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να έχουν περιέλθει στο γραφείο μας το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018 (για όσους ενδιαφέρονται για άσκηση αγωγής εντός του τρέχοντος έτους).

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ