Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ : Πρόταση τροπολογίας από τους ΕΜΘ

29.09.2017 | 11:00
Πρόταση τροπολογίας κατέθεσαν οι Εθελοντές Μακράς Διαρκείας σχετικά με το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, ρυθμίζει θέματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών,
θέματα οικονομικής μέριμνας και λογιστικού  και συνιστά κοινό σώμα οικονομικών επιθεωρητών και υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων.

Δείτε τι ακριβώς προτείνουν οι ΕΜΘ στις παρακάτω επιστολές:

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ

Αναγεννήσεως 184ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα

e-mail psaemth.gr@gmail.com

Ορεστιάδα 29Σεπτ.2017

Προς: κ.Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: Κατάθεση τροπολογίας στο κατατεθέν ΣΝ «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εθν.Αμυνας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας υποβάλλουμε την παρακάτω πρόταση τροπολογίας που απαιτείται να κατατεθεί συμπληρωματικά στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου με τίτλο ́ ́Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» ώστε να επιλυθεί έναχρόνια αιτήματων ε.αΕΜΘ και ε.ε ΕΜΘ:

1.Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση με την κατάθεση της παρακάτω τροπολογίας« Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής: «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα ΤαμείαΑλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»ώστε να επιλυθεί το θέμα με την καταβολή επιπρόσθετης εισφοράς 2% υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας σας παρακαλεί όπως συνδράμετε να δοθεί λύση στο δίκαιοαιτήματα των ε.α και ε.ε ΕΜΘ με την κατάθεση της παραπάνω τροπολογίαςστο κατατεθέν ΣΝ   ̈Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

Με τιμή

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτου Δημήτριος,  Χαράλαμπος Καραγιάννης, Ανθστης ε.α Ανθστης ε.α


Επίσης η δέυτερη επιστολή: 

ΘΕΜΑ: Κατάθεση τροπολογίας στο κατατεθέν ΣΝ «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις»του Υπουργείου Εθν.Αμυνας

Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

Σας υποβάλλουμε την παρακάτω πρόταση τροπολογίας που απαιτείται να κατατεθεί συμπληρωματικά στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου με τίτλο ́ ́Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» ώστε να επιλυθεί έναχρόνια αιτήματων ε.α ΕΜΘ και ε.ε ΕΜΘ:

1.Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση με την κατάθεση της παρακάτω τροπολογίας« Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:

«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.» ώστε να επιλυθεί το θέμα με την καταβολή επιπρόσθετης εισφοράς 2% υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας

Με τιμή

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτου Δημήτριος,  Χαράλαμπος Καραγιάννης, Ανθστης ε.α Ανθστης ε.α

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ