Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τροπολογία αλλάζει την δομή διοίκησης του ΓΕΣ

23.10.2017 | 15:52
Κατατέθηκε τροπολογία η οποία αλλάζει τη δομή διοίκησης στο ΓΕΣ. Σύμφωνα με την τροπολογία καταργούνται οι δυο υπαρχηγοί και δημιουργείται Επιτελάρχης.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει: 

Η παρούσα ρύθμιση υπαγορεύεται απο την τρέχουσα αναδιοργάνωση του Γενικού Επτελείου Στρατού [ΓΕΣ] και στοχεύει στη βελτιωση της λειτουργίας του οικείου Γενικού Επιτελείου, στη βελτίωση της ποιότητας του επιτελικού έργου και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο και συντονισμό των υπαγόμενων κλάδων και Διευθύνσεων του ΓΕΣ, μέσω της θεσμοθέτησης δύο διακριτών μονοπρόσωπων οργανωτκών οντοτήτων, του Υπαρχηγού και του Επιτελάρχη του ΓΕΣ, σε αντικατάσταση του Α’ και Β’ Υπαρχηγού του ΓΕ, που προβλέπονται σήμερα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2292/1995.

α.Στο πλαίσιο αυτο, ειδικά για το ΓΕΣ, οι θέσεις Υπαρχηγού και Επιτελάρχη, σε αντκατάσταση των Υπαρχηγών Α’ και Β’ του ως άνω Γενικού Επιτελείου, οι αρμοδιότητες των οποίων θα καθοριστούν λεπτομερώς με τον εκδιδόμενο, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν.2292/1995, Κανονμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΓΕΣ,

β. Τροποποείται η παρ. 5 του άρθου 14 του ν.2292/1995.και καθορίζεται οτι η αναπλήρωση του Αρχηγού του ΓΕΣ, γίνεται απο τον Υπαρχηγό του ΓΕΣ, όπως προβλέπεται και για την αναπλήρωση των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας.

γ. Καθορίζεται οτι το ρυθμιστικό εύρος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου σχετκά με τις αρμοδιότητες των Υπαρχηγών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των ΕΔ, καταλαμβάνει μόνο τους Υπαρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας. Τούτο καθίσταται σκόπιμο λόγω τησ ιδιομορφίας και του διοικητικού μεγέθους του ΓΕΣ σε σχέση με τα λοιπά Επιτελεία των Κλάδων τωνΕΔ, προκειμένου κα καθοριστούν οι αρμοδιότητεςτ ου Υπαρχηγού και του Επιτελάρχη λεπτομερώς με τον προβλεπόμενο Κανονισμό Οργάνωση και Λειτουργία του ΓΕΣ.

Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ