Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οδοιπορικά έξοδα μεταθέσεως: Διαφορετική αντιμετώπιση για αστυνομικούς και στρατιωτικούς

27.10.2013 | 00:51
Δεν είναι η μοναδική περίπτωση που το κράτος αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και σταθμά αστυνομικούς και στρατιωτικούς, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Για τα οδοιπορικά έξοδα μεταθέσεως ο λόγος, θέμα που απασχολεί έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο έγγραφο:


1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του Υπ αρίθμ 5/2012 εγγράφου μας, ότι με τη (θ) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε περίπτωση απόλυσης ή αποστρατείας του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά για την καταβολή των εξόδων αποστρατείας:

α. Υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται η μόνιμη εγκατάσταση στον τόπο οριστικής διαμονής.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο αντιγράφου εντύπου Ε9 που έχει εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία ΔΟΥ ή αντίγραφο της δήλωσης Ε9 εκτυπωμένο από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ή σχετική συμβολαιογραφική πράξη προς απόδειξη ύπαρξης ιδιόκτητης οικίας του μετακινούμενου ή του (της) συζύγου ή συγγενικού του προσώπου 1ου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, στον τόπο της οριστικής διαμονής του. Σε περίπτωση που η δηλούμενη κατά τα ανωτέρω κατοικία μισθώνεται, απαιτείται αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου μίσθωσης (μισθωτηρίου συμβολαίου).

2. Σας γνωρίζουμε ότι για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ με τα (α), (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικά ζητήθηκαν, ως απαραίτητο, στα πλαίσια αποτελεσματικότερης συγκράτησης των δαπανών και ορθολογιστικής αντιμετώπισης θεμάτων οδοιπορικών εξόδων, να προσκομίζονται από τους στρατιωτικούς σε περιπτώσεις αποστρατείας, μακράς αναρρωτικής άδειας, άδειας κύησης ή ανατροφής τέκνου και μετακινούνται στον τόπο οριστικής διαμονής τους), τα κάτωθι πρόσθετα δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 από την οικεία Δ.Ο.Υ, προς απόδειξη ύπαρξης ιδιόκτητης οικίας του μετακινούμενου ή του (της) συζύγου, στον τόπο της οριστικής διαμονής, ή, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο συμβολαίου από τη ΔΟΥ, σε περίπτωση μη ιδιοκατοίκησης, αλλά ενοικίασης οικίας.

β. Επικυρωμένο φ/α λογαριασμού ή συμβολαίου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του στρατιωτικού ή του/της συζύγου.

3. Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις φιλοξενίας σε σπίτι συγγενικού προσώπου, η προσκόμιση του Ε9 του συγγενή – κατόχου της οικίας δε στοιχειοθετεί την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

4. Με το Υπ αριθμ 5/2012 έγγραφο μας σας είχαμε ενημερώσει για τη μη καταβολή της δικαιούμενης αποζημίωσης των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης (μετακίνηση και εγκατάσταση) μελών της Ένωσης, τόσο λόγω αποστρατείας όσο και λόγω αδείας κυήσεως όταν υπέβαλλαν ιδιωτικό συμφωνητικό «δωρεάν παραχώρησης οικίας» από συγγενικό πρόσωπο, θεωρημένο από την οικεία εφορία του τόπου διαμονής. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου αυτών των δαπανών, λόγω εφαρμογής των διοικητικών οδηγιών, δεν δέχονταν το δικαιολογητικό της δωρεάν παραχώρηση οικίας από συγγενικό πρόσωπο καθώς θεωρείται ως φιλοξενία και η φιλοξενία δεν στοιχειοθετεί την καταβολή οδοιπορικών εξόδων.

5. Το θέμα με τη δωρεάν παραχώρηση επιλύθηκε κατόπιν των (ζ) και (η) σχετικών και καταβλήθηκαν τα οδοιπορικά έξοδα καθώς καθορίστηκε ότι τυγχάνουν εφαρμογής για τη δικαιολόγηση των οδοιπορικών εξόδων μεταθέσεως στις περιπτώσεις όπου προσκομίζονται επικυρωμένα από την εφορία φωτοαντίγραφα συμβολαίων ενοικίασης οικίας, με αναγραφή «δωρεάν παραχώρηση» από συγγενείς πρώτου βαθμού.

6. Κατόπιν των παραπάνω για λόγους ισονομίας και δικαίου θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμοσθεί και για το στρατιωτικό προσωπικό η προσκόμιση των ίδιων πρόσθετων δικαιολογητικών για περιπτώσεις απόλυσης-αποστρατείας, μακράς αναρρωτικής άδειας, άδειας κύησης ή ανατροφής τέκνου, που προβλέπει η ΚΥΑ. Δηλαδή να μην προσκομίζεται επικυρωμένο φ/α λογαριασμού ή συμβολαίου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του στρατιωτικού ή του/της συζύγου και να καταβάλλεται η προβλεπόμενη αποζημίωση στον στρατιωτικό σε περίπτωση απόδειξης ύπαρξης ιδιόκτητης οικίας του μετακινούμενου ή του (της) συζύγου ή συγγενικού του προσώπου 1ου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας (Γονείς, τέκνα), στον τόπο της οριστικής διαμονής που μετακινήθηκε και εγκαταστάθηκε.
 
Διαβάστε ακόμη:

Δικαίωση στρατιωτικών για την ημερήσια αποζημιωσηΤι προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για τους στρατιωτικούς
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ