Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι απολογίες των στρατιωτικών που κάλεσε σε απολογία ο Κωσταράκος. Τι γράφουν

31.01.2013 | 12:16
Τσουκαράκης και Τσάκαλος ,πρόεδρος και γενικός γραμματέας του ΣΥΣΜΕΔ, έστειλαν τις απολογίες τους προς τον Α/ΓΕΕΘΑ που τους είχε εγκαλέσει για "αυθάδεια" και πρόκληση αναστάτωσης με τη διασπορά ψευδών πληροφοριών.


ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣ : Ναυτοδικείο Πειραιά Ανχης (ΣΔΓ)

Τσουκαράκης Ανέστης του Δημητρίου (ΑΜ/ΚΣ 476)
Τμχης διοικητικού
Πειραιάς, 31 Ιαν 2013

ΘΕΜΑ : Διοικητική Απολογία Εγκαλουμένου
ΣΧΕΤ :

α. ΕΜ Φ.453/7/13/Σ.74/29-1-2013/ΝΠ
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4/2013/26-1-2013 έγγραφο Συνδέσμου

Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων
1. Εγκαλούμαι σύμφωνα με (α) σχετικό διότι, ενώ ήμουν στρατιωτικός και υπηρετούσα στο Ναυτοδικείο Πειραιώς, συνέταξα, εξέδωσα και εν συνεχεία
κοινοποίησα από κοινού με τον Ακστή ΕΜΘ (ΜΗΧ) ΤΣΑΚΑΛΟ Αναστάσιο, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), μέσω διαδικτύου με προσωπική μας ευθύνη και χωρίς έγγραφα στοιχεία επικαλούμενος παράλληλα διαρροή πληροφοριών από το ΣΑΓΕ το με αριθ. Πρωτ. 4/2013/26-1-2013 έγγραφο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΣΥΣΜΕΔ) το οποίο απηύθυνα προς τον ιεραρχικά ανώτερό μου Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κοινοποίησα δε αυτό σε πλήθος αποδεκτών, δηλαδή στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, στα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και στους Αρχηγούς των τριών άλλων Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, προκαλώντας έντονα αισθήματα πανικού και σύγχυσης στα εν ενεργεία μέλη των Ε.Δ., το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:

«Κε Αρχηγέ, Δια του παρόντος σας μεταφέρουμε την έντονη δυσφορία και απογοήτευση των μελών μας, αλλά και πλήθους συναδέλφων μας, στη διαρροή πληροφοριών που φέρνει το Συμβούλιο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) να συζήτησε και πολύ σύντομα να εισηγείται προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών (δια του ΥΠΕΘΑ) τα κάτωθι:
  • Κατάρτιση νέου μισθολογίου των Ελλήνων στρατιωτικών με κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών και πληρωμή βασικού μισθού, και συνεπακόλουθα των όποιων εναπομεινάντων επιδομάτων, στο φέροντα βαθμό και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012 καταργουμένου του επιδόματος εξομάλυνσης.
  • Νομοθέτηση 40ετούς πραγματικής υπηρεσίας (χωρίς τον υπολογισμό πλασματικών ετών, ο οποίος καταργείται) για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ακόμη και αυτών που ήδη θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αιτήθηκαν αποστρατείας σύμφωνα, με τα νόμιμα, αλλά οι αιτήσεις τους δεν έχουν γίνει ακόμη (κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ως άνω φερόμενου νομοθετήματος) αποδεκτές ή δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
  • Αλλαγή του νομικού/θεσμικού πλαισίου εξελίξεως των Υπαξιωματικών εκ παραγωγικών σχολών προς τα χείρω, με κατάργηση της μονιμότητας των Υπαξιωματικών λοιπών θεσμών και την περιοδική κρίση τους (ανά 5ετία) με σύναψη σύμβασης εργασίας.
Κε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας και τη διάψευση ή επιβεβαίωση των ανωτέρω πληροφοριών».

Η ανωτέρω πράξη μου, φέρεται να αποτελεί πειθαρχική παράβαση διότι με αυτή, χωρίς να έχω στη διάθεσή μου έγγραφα στοιχεία επέδειξα αυθάδεια,
έλλειψη σεβασμού και υπακοής ως κατώτερος προς ανώτερό μου, ενώ παράλληλα προσβάλλω την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο Στρατό, όπως ορίζονται αυτές από τους Νόμους, τους Κανονισμούς και τις διαταγές, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση στα εν ενεργεία μέλη των Ε.Δ., πράξεις οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΚ 20-1 άρθρο 63 παρ.1, 2β περ. (1) και 2 γ (10).

2. Επί των ανωτέρω, απολογούμενος, αναφέρω τα εξής:

α. Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων είναι νόμιμα συσταθέν, με δικαστική απόφαση, σωματείο (νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) σκοπός του οποίου, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι μεταξύ των άλλων, η ενημέρωση των μελών του για θέματα επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας. Μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και σοβαρό έργο που ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο συστάθηκε.

β. Με το σχετικό (β) έγγραφο, δεν αναφέρεται ότι διέρρευσαν πληροφορίες από το ΣΑΓΕ, αλλά ότι περιήλθαν στο Σύνδεσμο πληροφορίες.

γ. Ως Πρόεδρος του ανωτέρω Συνδέσμου έθεσα υπόψη των μελών της ΔΕ τις ανωτέρω πληροφορίες και αποφασίστηκε να απευθυνθούμε με έγγραφό μας στο ανώτερο ιεραρχικά στρατιωτικό προϊστάμενό μας, ήτοι τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ, για να ενημερωθούμε, ώστε να παύσει η ανησυχία και ο πανικός που προήλθε στα στελέχη των ΕΔ.

δ. Έτσι, την 26-1-2013 υλοποιώντας την απόφαση της ΔΕ συντάξαμε, εκδώσαμε και εν συνεχεία κοινοποιήσαμε, μαζί με το Γεν. Γραμματέα του Συνδέσμου, Αρχικελευστή ΕΜΘ (ΜΗΧ) Αναστάσιο Τσάκαλο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού του, στους αποδέκτες του εγγράφου, το σχετικό (β) έγγραφο του Συνδέσμου.

ε. Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων οφείλει να ερωτά, να ενημερώνεται και να ενημερώνει τα μέλη του για οτιδήποτε τους αφορά και επηρεάζει τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους.

στ. Το ως άνω έγγραφο είναι διατυπωμένο στο προσήκον ύφος, δεν υπερβαίνει το αναγκαίο προς έκφραση μέτρο, δεν φανερώνει καμία αυθάδεια,
έλλειψη σεβασμού και υπακοής σε ανώτερο, ούτε προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο στρατό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι εκδόθηκε στα πλαίσια του σκοπού του αναγνωρισμένου με δικαστική απόφαση σωματείου, της υποχρέωσης ενημέρωσης των μελών του, της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος να απευθυνόμαστε στις Αρχές. Στόχος του ήταν, όχι η πρόκληση έντονων συναισθημάτων πανικού και σύγχυσης στα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. όπως κατηγορούμαι, αλλά απεναντίας, η καθησύχαση αυτών από διαδόσεις και διαρροές που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν λόγω της κρίσης που μαστίζει την κοινωνία μας και της δραματικής μείωσης των αποδοχών των στελεχών.

ζ. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν, σε τι συνίσταται η αυθάδεια που κατηγορούμαι, σε τι συνίσταται η έλλειψη σεβασμού και σε τι η έλλειψη υπακοής σε
ανώτερο. Περαιτέρω, δεν αντιλαμβάνομαι, πως προσβάλλεται η πειθαρχία και η υπηρεσιακή τάξη στις Ε.Δ., αφού έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να αναφερόμαστε στις Αρχές και να ζητάμε να αποκαθίσταται η αλήθεια.

η. Δεν νομίζω ότι έχω τελέσει το πειθαρχικό παράπτωμα που μου αποδίδεται, με το να απευθύνουμε, προσηκόντως διατυπωμένη, ως όργανο (ΔΕ)
νόμιμα συσταθέντος σωματείου, μια ανοικτή επιστολή, με επιβαρυντικές διαδόσεις που μας περιήλθαν σε βάρος των στελεχών των Ε.Δ., ζητώντας να
αποκατασταθεί η αλήθεια.

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΠΡΟΣ : κ. Δκτή ΣΝΔ Ακστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
Τσάκαλος Αναστάσιος του Αθανασίου (ΑΓΜ Ο-1323) της ΣΝΔ
Πειραιάς, 31 Ιαν 2013

ΘΕΜΑ : Διοικητική Απολογία Εγκαλουμένου

ΣΧΕΤ :
α. ΕΜ – ΠΡΟΣ Φ.455/01/0075/Σ.042/29-1-2013/ΣΝΔ
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4/2013/26-1-2013 έγγραφο Συνδέσμου

Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων

1. Εγκαλούμαι σύμφωνα με (α) σχετικό διότι, ενώ είμαι στρατιωτικός και υπηρετώ στη ΣΝΔ, συνέταξα, εξέδωσα και εν συνεχεία κοινοποίησα από κοινού με τον Ανχη (ΣΔΓ) Τσουκαράκη Ανέστη του Ναυτοδικείου Πειραιώς μέσω διαδικτύου με προσωπική μας ευθύνη και χωρίς έγγραφα στοιχεία επικαλούμενος παράλληλα διαρροή πληροφοριών από το ΣΑΓΕ το με αριθ. Πρωτ. 4/2013/26-1-2013 έγγραφο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΣΥΣΜΕΔ) το οποίο απηύθυνα προς τον ιεραρχικά ανώτερό μου Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κοινοποίησα δε αυτό σε πλήθος αποδεκτών, δηλαδή στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, στα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και στους Αρχηγούς των τριών άλλων Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, προκαλώντας έντονα αισθήματα πανικού και
σύγχυσης στα εν ενεργεία μέλη των Ε.Δ., το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:

«Κε Αρχηγέ,

Δια του παρόντος σας μεταφέρουμε την έντονη δυσφορία και απογοήτευση των μελών μας, αλλά και πλήθους συναδέλφων μας, στη διαρροή
πληροφοριών που φέρνει το Συμβούλιο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) να συζήτησε και πολύ σύντομα να εισηγείται προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών (δια του ΥΠΕΘΑ) τα κάτωθι:
  • Κατάρτιση νέου μισθολογίου των Ελλήνων στρατιωτικών με κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών και πληρωμή βασικού μισθού, και συνεπακόλουθα των όποιων εναπομεινάντων επιδομάτων, στο φέροντα βαθμό και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012 καταργουμένου του επιδόματος εξομάλυνσης.
  • Νομοθέτηση 40ετούς πραγματικής υπηρεσίας (χωρίς τον υπολογισμό πλασματικών ετών, ο οποίος καταργείται) για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ακόμη και αυτών που ήδη θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αιτήθηκαν αποστρατείας σύμφωνα, με τα νόμιμα, αλλά οι αιτήσεις τους δεν έχουν γίνει ακόμη (κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ως άνω φερόμενου νομοθετήματος) αποδεκτές ή δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
  • Αλλαγή του νομικού/θεσμικού πλαισίου εξελίξεως των Υπαξιωματικών εκ παραγωγικών σχολών προς τα χείρω, με κατάργηση της μονιμότητας των Υπαξιωματικών λοιπών θεσμών και την περιοδική κρίση τους (ανά 5ετία) με σύναψη σύμβασης εργασίας.

Κε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας και τη διάψευση ή επιβεβαίωση των ανωτέρω πληροφοριών».

Η ανωτέρω πράξη μου, φέρεται να αποτελεί πειθαρχική παράβαση διότι με αυτή, χωρίς να έχω στη διάθεσή μου έγγραφα στοιχεία επέδειξα αυθάδεια,
έλλειψη σεβασμού και υπακοής ως κατώτερος προς ανώτερο, ενώ παράλληλα προσβάλλω την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο ΠΝ, όπως ορίζονται αυτές από τους Νόμους, τους κανονισμούς και τις διαταγές, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση στα εν ενεργεία μέλη των Ε.Δ., πράξεις οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΠΝ (ΠΔ 210/93, ΦΕΚ Α΄ 89) άρθρο 1703 παρ. 1α και 2.

2. Επί των ανωτέρω, απολογούμενος, αναφέρω τα εξής:

α. Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων είναι νόμιμα συσταθέν, με δικαστική απόφαση, σωματείο (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) σκοπός του οποίου, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι μεταξύ των άλλων, η ενημέρωση των μελών του για θέματα επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας. Μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και σοβαρό έργο που ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο συστάθηκε.

β. Με το σχετικό (β) έγγραφο, δεν αναφέρεται ότι διέρρευσαν πληροφορίες από το ΣΑΓΕ, αλλά ότι περιήλθαν στο Σύνδεσμο πληροφορίες.

γ. Ο Πρόεδρος του ανωτέρω Συνδέσμου, Ανχης (ΣΔΓ) Τσουκαράκης Ανέστης, έθεσε υπόψη των μελών της ΔΕ τις ανωτέρω πληροφορίες και αποφασίστηκε να απευθυνθούμε με έγγραφό μας στο ανώτερο ιεραρχικά στρατιωτικό προϊστάμενό μας, ήτοι τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ, για να ενημερωθούμε, ώστε να παύσει η ανησυχία και ο πανικός που προήλθε στα στελέχη των ΕΔ.

δ. Έτσι, την 26-1-2013 υλοποιώντας την απόφαση της ΔΕ συντάξαμε, εκδώσαμε και εν συνεχεία κοινοποιήσαμε, μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου,
Αντισυνταγματάρχη (ΣΔΓ) Τσουκαράκη Ανέστη, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού του, στους αποδέκτες του εγγράφου, το σχετικό (β) έγγραφο του Συνδέσμου.

ε. Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων οφείλει να ερωτά, να ενημερώνεται και να ενημερώνει τα μέλη του για οτιδήποτε τους αφορά και επηρεάζει τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους.

στ. Το ως άνω έγγραφο είναι διατυπωμένο στο προσήκον ύφος, δεν υπερβαίνει το αναγκαίο προς έκφραση μέτρο, δεν φανερώνει καμία αυθάδεια, έλλειψη σεβασμού και υπακοής σε ανώτερο, ούτε προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο στρατό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι εκδόθηκε στα πλαίσια του σκοπού του αναγνωρισμένου με δικαστική απόφαση σωματείου, της υποχρέωσης ενημέρωσης των μελών του, της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος να απευθυνόμαστε στις Αρχές. Στόχος του ήταν, όχι η πρόκληση έντονων συναισθημάτων πανικού και σύγχυσης στα εν ενεργεία στελέχη των Ε.Δ. όπως κατηγορούμαι, αλλά απεναντίας, η καθησύχαση αυτών από διαδόσεις και διαρροές που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν λόγω της κρίσης που μαστίζει την κοινωνία μας και της δραματικής μείωσης των αποδοχών των στελεχών.

ζ. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν, σε τι συνίσταται η αυθάδεια που κατηγορούμαι, σε τι συνίσταται η έλλειψη σεβασμού και σε τι η έλλειψη υπακοής σε ανώτερο. Περαιτέρω, δεν αντιλαμβάνομαι, πως προσβάλλεται η πειθαρχία και η υπηρεσιακή τάξη στις Ε.Δ., αφού έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να αναφερόμαστε στις Αρχές και να ζητάμε να αποκαθίσταται η αλήθεια.

η. Δεν νομίζω ότι έχω τελέσει το πειθαρχικό παράπτωμα που μου αποδίδεται, με το να απευθύνουμε, προσηκόντως διατυπωμένη, ως όργανο (ΔΕ)
νόμιμα συσταθέντος σωματείου, μια ανοικτή επιστολή, με επιβαρυντικές διαδόσεις που μας περιήλθαν σε βάρος των στελεχών των Ε.Δ., ζητώντας να
αποκατασταθεί η αλήθεια.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

"Γενικό σιωπητήριο" στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιβάλει η κυβέρνηση μέσω Α/ΓΕΕΘΑ

Το "χαρακίρι" του Α/ΓΕΕΘΑ,το "κυνήγι" του ΣΥΣΜΕΔ και τα επικίνδυνα σενάρια περί ...στάσης

Όταν ο Α/ΓΕΕΘΑ έλεγε ότι οι μειώσεις μισθών "είναι εικασίες και γνώμες"!


 

ΣΧΟΛΙΑ