Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι διοικητές μονάδων αρχίζουν να λένε "ναι" στις Ενώσεις Στρατωτικών - Πως προκύπτει

20.12.2014 | 22:11
Λευκός καπνός στον Κάμπο. Έγινε στη Λάρισα η έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσα σε κλίμα ενότητας και συμπαράταξης των πλευρών που το τελευταίο διάστημα κάποιοι φαίνεται ότι ήθελαν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση.

Το αξιοσημείωτο στη συνέλευση ήταν ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Ενώσεις Στρατιωτικών ισχυροποιούνται και γίνονται αποδεκτές και από τις Διοικήσεις των Μονάδων.

Σύμφωνα με τα καταστατικά των Ενώσεων και άρα και της ΕΣΠΕΘ, κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα µέλη µπορούν να αντιπροσωπευθούν από τα παρόντα. Η αντιπροσώπευση γίνεται µε έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για τη γνησιότητα της υπογραφής από δηµόσια αρχή και κατατίθεται πριν από τη συνεδρίαση στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κάθε παρόν µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύσει µόνον ένα από τα απόντα µέλη, εκτός αν αποκλειστικά και µόνο υπηρεσιακοί λόγοι καθιστούν αδύνατη την παρουσία των µελών, οπότε κάθε παρόν µέλος µπορεί να αντιπροσωπεύσει µέχρι και πέντε (5) απόντα µέλη.

Στην τελευταία περίπτωση, ο εξουσιοδοτούµενος πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίζει βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το υπηρεσιακό κώλυµα των αντιπροσωπευοµένων. Αυτό έγινε και στη γενική συνέλευση της ΕΣΠΕΘ. Παρόντα μέλη εκπροσώπησαν πάνω από 3 μέλη το καθένα, αφού προσκόμισαν στο προεδρείο βεβαιώσεις από τα 1α γραφείο των Μονάδων τους ότι βρίσκονται σε υπηρεσία. Ήταν θέμα χρόνου, λοιπόν, οι Μονάδες να υιοθετήσουν τις Ενώσεις και τις λειτουργίες τους.

Διαβάστε ακόμη:

"Καταδρομικές" καταθέσεις αγωγών κατά του δημοσίου μέσα από το ΥΠΕΘΑ και τα Επιτελεία!Διπλασιάστηκαν οι αγωγές στρατιωτικών μετά από την επιστροφή χρημάτων! Τι γίνεται με παραγραφές
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ