Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Οι στρατιωτικές σχολές δίνουν πρώτα ξίφος μετά πτυχίο" - Όλη η τροπολογία για τις Σχολές

11.09.2013 | 14:14


“Οι Στρατιωτικές Σχολές δίνουν πρώτα ξίφος και μετά πτυχίο”. Αυτή είναι η κεντρική θέση της κυβέρνησης για την κατατεθείσα τροπολογία που αλλάζει τα πάντα στις στρατιωτικές σχολές και δίνει ρόλο στους διοικητές των Σχολών αφαιρώντας “εξουσίες” από τους καθηγητές και τους κοσμήτορες των Σχολών.

“Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα ιδιώτη ,καθηγητή ή άλλο να μετατρέψουν τις στρατιωτικές σχολές σε ΑΣΟΕΕ”, είπε στο Onalert κορυφαία κυβερνητική πηγή η οποία θέλησε μ΄ αυτό το τρόπο να τονίσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης σ΄ αυτό το ζήτημα.

Το θέμα της τροπολογίας χειρίστηκαν από κοινού ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμοπουλος και ο γενικός γραμματέας της Κυβέρνησης Τάκης Μπαλτάκος ο οποιος είναι και διαπρεπής νομικός.

Οι αντιδράσεις των κοσμητόρων όπως εκφράστηκαν σε υπόμνημά τους που αποκάλυψε το Onalert ακούστηκαν από την κυβέρνηση η οποία όμως φέρεται αποφασισμένη να μην μπει καν στη διαδικασία συζήτησης και διαβούλευσης. Οι στρατιωτικοί θα έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών. 


ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του α.24 του ν.3187/ 2003, καταργείται.

1. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του α.24 του ν.3187/ 2003, αναριθμείται σε β και αντικαθίσταται ως εξής : ‘Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάμηνα.’ Εξαιρετικά προβλέπεται ότι με την παρούσα διάταξη δύνανται να ανανεωθούν έως και για όλο το ακαδημαικό έτος 2013-2014, οι συμβάσεις του διδακτικού προσωπικού που εργάστηκε κατά το ακαδημαικό έτος 2012-2013.

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό. Ο προσδιορισμός και η καταβολή της αποζημίωσης του στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού γίνεται κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το μη στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης.

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν.3187/ 2003 (ΦΕΚ Α΄233), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν.3413/ 2005 (ΦΕΚ Α΄278) και την παράγραφο 23 του άρθρου 88 του ν.3883/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής : ‘Οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ, προσεπικυρώνονται από τον Διοικητή του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος’.
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ