Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όλο το σχέδιο νόμου για τα πλασματικά χρόνια των στρατιωτικών - Διαβάστε τι λέει

13.05.2014 | 16:32
Επιμέλεια Λ.ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗΣ 

Ολόκληρο το κείμενο του Σχεδίου Νόμου με το οποίο καθορίζεται ότι όλες οι στρατιωτικές μονάδες και υπηρεσίες ανά την ελληνική Επικράτεια  και σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό, ανεξαρτήτως ειδικότητας , βαθμού κλπ  δίνονται  τα 5 πλασματικά χρόνια ώστε με τα 35 χρόνια πραγματικής προϋπηρεσίας να αθροίζονται και να δίνουν τα 40 που προβλέπει ο νόμος του 2010, παρουσιάζει το OnAlert.


Η ριζική και καινοτόμος  αυτή αλλαγή που ανατρέπει νόμο του 1974 (όπως τροποποιήθηκε το 1981)ο οποίος καθόριζε ως περιοχή που συνταξιοδοτικά μετρούσε  διπλά η υπηρεσία σε αυτή, ήταν -χοντρικά- μόνο η Βόρειος Ελλάδα, περιλαμβάνεται σε αυτό το  Σχέδιο Νόμου, που έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών και εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από πιέσεις του Υπουργείου Άμυνας και ειδικότερα της αναπληρωτή. Υπουργού κ Φώφης Γεννηματά.
Η αλλαγή αυτή - που όπως θα δείτε παρακάτω αποτυπώνεται ρητώς στο Σχέδιο που θα γίνει νόμος μετά τις εκλογές - αποτελεί την μείζονα αλλαγή που επέρχεται. Όπως φυσικά μέγιστη είναι και η ρύθμιση για  παροχή δυνατότητας αναγνώρισης 5 πλασματικών ετών για όλους τους στρατιωτικούς, με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, σε όλο το δημόσιο τομέα και αντιστοιχεί στις κρατήσεις που καταβάλλονται για τη σύνταξη.  
 Το Σχέδιο Νόμου όπως καθορίστηκε στις σκληρές διαπραγματευσεις των Υπ. Άμυνας και Οικονομικών, θα εισηγηθεί στην Βουλή ο κ Σταικούρας. Σε αυτό δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα στις ρυθμίσεις του  πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. 
 Επίσης δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το κείμενο του Σχεδίου Νόμου - που έχει δυο άρθρα - είναι το εξής:


                                             ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
                                    “Ρύθμιση θεμάτων στρατιωτικών συντάξεων”. 
                                                           Άρθρο 1
 
            1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου  40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής :
“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες,  σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.                           
     β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.
     γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
     δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται  κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους.»
            2. Οι διατάξεις των  παρ. 6 και 7 του άρθρου  40 του π.δ. 169/ 2007 καταργούνται.
            3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος          Άρθρο 2
                                                  Έναρξη ισχύος
             Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους>>.


 Να θυμίσουμε ότι όπως έχει εξηγήσει σε αναλυτικό του ρεπορτάζ το OnAlert, με βάση τις προβλέψεις για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό παντού, προβλέφθηκε, με την ψήφιση του Ν. 3865/2010 και τέθηκε σε ισχύ το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα  που  καθορίζει για τα καταταγέντα από το 1990 και μετά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι  η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος  επέρχεται με τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας ή του 60ου έτους της ηλικίας, από τα 25 έτη υπηρεσίας που ίσχυε έως τότε.


Για τη συμπλήρωση των ετών αυτών, ανέφερε ο νέος νόμος, είναι δυνατός ο υπολογισμός στο διπλάσιο 5 ετών υπηρεσίας σε συγκεκριμένες μόνο Μονάδες και Υπηρεσίες. Αυτές, όπως προείπαμε, καθορίστηκαν με Νόμο του 1974, που τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 1981 και προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο με κριτήρια πρωτίστως γεωγραφικά και δευτερευόντως επιχειρησιακά.Δηλαδή έμενε απ έξω πολύς κόσμος που η ειδικότητά του, η διάταξη των δυνάμεων ή και τα συμφέροντα του (οικογενειακά, κοινωνικά κ.α.) τον κράταγαν έξω από τις μονάδες του παλιού νόμου Και αυτοί ήταν πολλοί .
Ενα χειροπιαστό παράδειγμα: Από τους στρατιωτικούς  γιατρούς και άλλους  υγειονομικούς, σχεδόν κανενας δεν θα το εδικαιούτο, λόγω της γεωγραφικής κατανομής των στρ. νοσοκομείων.

Τα βήματα για να πειστεί το Υπ. Οικονομικών

Εδώ άρχισε η μεγάλη μάχη που ανέλαβε η αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας κ. Φώφη Γεννηματά, να πείσει το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν αρμόδιο να αλλάξει όλες τις μείζονες αδικίες για τους στρατιωτικούς.Στην μάχη αυτή να πεισθεί το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κ.α.) εντάχθηκε μαζί με την κ Γεννηματά , και ο Ειδικός Γραμματέας του ΥΕΘΑ κ. Αντώνης Οικονόμου με τον οποίο είχαν δώσει αντίστοιχες μάχες από κοινού και για να αποτραπεί το ''λουκέτο'' στα ΕΑΣ,όπως επιδίωκε η τρόικα αρχικά..

Έτσι - όπως εξηγήσαμε- καθώς ο προαναφερθείς καθορισμός των Μονάδων και Υπηρεσιών  (στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο) ήταν αναχρονιστικός και καθώς η αλλαγή του είχε μετατεθεί με ρητή πρόβλεψη του Ν. 3865/2010 σε μεταγενέστερο χρόνο με ειδικό νόμο,κρίθηκε από την κ Γεννηματά και τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΕΘΑ  κ Α. Οικονόμου ότι αρχικά η ''μάχη'' με το Υπ. Οικονομικών έπρεπε να εστιαστεί εκεί.Ξεκίνησαν λοιπόν τον αγώνα ώστε με την  νέα διάταξη να παρασχεθεί η δυνατότητα αναγνώρισης πέντε (5) πλασματικών ετών υπηρεσίας στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού (και όχι σε όσους έτυχε να υπηρετήσουν στην Β.Ελλάδα), όπως δηλαδή ήδη ίσχυε για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συνταξιοδότηση με 35 έτη πραγματικά και 5 πλασματικά για όλους!.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσιογραφικής διερεύνησης που έκανε το OnAlert, αρχικά το Υπουργείο Οικονομικών ήταν κάθετα αντίθετο και  έγιναν σκληρές  κόντρες!Αρχικά δεν δεχόταν ούτε νύξη για τις αλλαγές αυτές επειδή θα είχε, λέει, κόστος. Μάλιστα οι πληροφορίες του OnAlert αναφέρουν ότι υπάρχει και γραπτή η αρνητική θέση.Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο για την επέκταση των πλασματικών ετών στο σύνολο του προσωπικού, όσο και για τον τρόπο υπολογισμού της εξαγοράς αυτών, συνεχιζόταν η άρνηση .

 Πως δόθηκε η ''μάχη''


Έγινε μια τελική πίεση από την κ Φώφη Γεννηματά προς το Υπουργείο Οικονομικών και συνεκλήθη σύσκεψη με τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών τον κ Γ. Στουρνάρα και άλλους επιτελείς του Υπ Οικονομικών. Εκτός από την κ Γεννηματά, ήταν και ο κ Α.Οικονόμου, ο στρατιωτικός Νομικός Σύμβουλος συνταγματάρχης κ Σπ. Γιαννακάκης και άλλοι. Τα τεκμηριωμένα στοιχεία του Υπ Άμυνας έκαμψαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήσαμε, το Υπ. Οκονομικών και τελικά στην σύσκεψη αυτή συμφωνήσαν όλοι σε μια ρύθμιση, που διασφαλίζει, τουλάχιστον το μείζον, δηλαδή τη δυνατότητα αναγνώρισης 5 πλασματικών ετών για όλους τους στρατιωτικούς, με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, σε όλο το δημόσιο τομέα και αντιστοιχεί στις κρατήσεις που καταβάλλονται για τη σύνταξη. 
 Μαζί με το θέμα της αναγνώρισης των πλασματικών, τέθηκε με πρωτοβουλία του ΥΠΕΘΑ και η τροποποίηση του ασφαλιστικού για όσους έχουν καταταγεί τα έτη 1990 – 1992, ώστε να εξομαλυνθούν οι επιπτώσεις από την μετάβαση από τα 25 έτη υπηρεσίας στα 40, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η προώθηση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Τι απομένει προς ρύθμιση
Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε τις επικρίσεις στρατιωτικών σχετικά με το ποσόν της εξαγοράς.Από το ΥΕΘΑ αναγνωρίζεται ότι παραμένει προς ρύθμιση- παρόλο που τέθηκε- το μεγάλο κόστος  εξαγοράς των πλασματικών για στρατιωτικούς που με τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου 9.500 ευρώ για τα 5 χρόνια. Κύκλοι του παραδέχονται ότι το κόστος είναι μεγάλο, ότι θέλει ρύθμιση - ιδίως σε σχέση με τα 2.500 ευρώ που απαιτούνται για την εξαγορά από τα Σώματα Ασφαλείας (λόγω ωραρίου, εργασίας Σ-Κ κ.α.) και ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί μετά. <<Πρώτα έπρεπε να κατοχυρώσουμε τα δυο μείζονα για να ''τρέχει'' το θέμα (να ''δίνουν'' όλες οι μονάδες πλασματικά σε όλους) και θα ακολουθήσει το εξίσου σημαντικό για το κόστος>> είχε πει από χθες στο OnAlert  αρμόδια phg;h. <<Σε τυχόν άκαμπτη στάση μας κινδύνευαν όλα>> τονίστηκε! Την ιδια δέσμευση  μας επαναλάμβανε και σήμερα

Τα ''χακί'' κέρδη 


Πάντως σε κάθε περίπτωση με το σχετικό σχέδιο νόμου, που έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών  εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα προχωρήσει αμέσως μετά τις εκλογές :
·        Παρέχεται η δυνατότητα στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού να αναγνωρίσει 5 πλασματικά χρόνια, για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για συνταξιοδότηση έτη υπηρεσίας (40 έτη εκ των οποίων 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και 5 πλασματικά).
·        Επανακαθορίζονται οι Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στο διπλάσιο και με τον τρόπο αυτό αναμορφώνεται το ισχύον αναχρονιστικό καθεστώς, που δεν βασιζόταν σε επιχειρησιακά αλλά μόνο σε γεωγραφικά κριτήρια.
·        Αποκαθίσταται η ισότητα με τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που στο σύνολό τους είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν 5 έτη πλασματικής  υπηρεσίας.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ