Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όλοι τρώνε τζάμπα στις Στρατιωτικές Λέσχες εκτός από τους στρατιωτικούς!

07.06.2014 | 00:21
Να καταργηθεί η υποχρεωτική εισφορά των στρατιωτικών για τις στρατιωτικές λέσχες ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο. Που στηρίζει το αίτημά της;

Διαβάστε τι λένε σε επιστολή που έστειλαν στον Δημήτρη Αβραμόπουλο:

Προς: κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 
κε Υπουργέ.

 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307, «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών»), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «Άπαντες οι εν ενεργεία μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί του Στρατού Ξηράς, υπηρετούντες εις φρουράν εν αις λειτουργούσι Στρατιωτικαί Λέσχαι, εισίν υποχρεωτικώς μέλη αυτών», κατά δε το άρθρο 6 του αυτού νόμου ορίζεται ότι: «Η μηναία συνδρομή των μελών των στρατιωτικών λεσχών ορίζεται εις 1% επί του όλου των αποδοχών των άρχεται δε η πληρωμή της συνδρομής από της 1ης του μηνός καθ΄ όν ο παρών Νόμος θέλει δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» .
 
Mε έκπληξη διαβάσαμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ότι, μετά από συμφωνία του ΥΠΕΘΑ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα στρατιωτικά πρατήρια και στις στρατιωτικές λέσχες σε όλη την Επικράτεια. Ανάλογη ενέργεια συνέβη και στο παρελθόν με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πρόσβαση σίτισης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις κατά τόπους στρατιωτικές λέσχες, με την καταβολή μάλιστα στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς και ανάλογου τροφείου ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ημερησίως.
 
Αν και με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81/29-10-2013 έγγραφο του ΣΥΣΜΕΔ είχε ζητηθεί η παρέμβασή σας προκειμένου να θεσμοθετηθεί η χορήγηση τροφείων και στους στρατιωτικούς, κατ΄ αναλογία με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όπως ανωτέρω προαναφέρθηκε, εν τούτοις μέχρι και σήμερα τίποτα δε συνέβη.
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και ενόψει της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι στρατιωτικοί, προτείνουμε την κατάργηση της υποχρεωτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι Έλληνες στρατιωτικοί ως μηνιαία συνδρομή στις στρατιωτικές λέσχες, με την κατάθεση της εξής τροπολογίας: «Το άρθρο 6 του ν.324/1914 (ΦΕΚ 307 Α΄) καταργείται».
 
Πιστεύουμε στην υιοθέτηση της ανωτέρω προτάσεώς μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Διαβάστε ακόμη:

Οι στρατιωτικοί τρέφονται με "μπράβο" - Τι απίθανα συμβαίνουν στις Λέσχες Στρατιωτικών 


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ