Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ώρα μηδέν για το ΝΝΑ.

10.01.2011 | 06:30

Την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις που αναμένονται στο θέμα των στρατιωτικών νοσοκομείων και ειδικά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών,εκφράζει η ΑΝΕΑΕΔ.Σε αναλυτική ανακοίνωσή της υπενθυμίζει την ιστορία αλλά και το καθεστώς λειτουργίας του νοσοκομείου και καλεί τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων να το προστατεύσουν:

"Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, αναφορικά με το διαφαινόμενο σχεδιασμό του ΥΕΘΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για ένταξη του ΝΝΑ στο ενιαίο δίκτυο των νοσοκομείων του νέου «Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας», έχουν φέρει νέα αναστάτωση στις τάξεις τόσο των αποστράτων, όσο και των εν ενεργεία στρατιωτικών του ΠΝ.

Οι εν λόγω αλλαγές μόνο ως απόρροια του ωστικού κύματος του μνημονίου μπορούν να ερμηνευθούν, καθόσον ουδεμία μελέτη υφίσταται τόσο επί της αναγκαιότητας, όσο και επί της λειτουργίας της υγειονομικής υποστήριξης του ΠΝ, σε ειρήνη και σε πόλεμο.
Οι στρατιωτικοί του ΠΝ ευχόμαστε να μην επαληθευθούν οι ανησυχίες μας, δηλώνοντας πως προτιθέμεθα να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά για να το υπερασπισθούμε από την διαφαινόμενη αρπαγή.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της ίδρυσης του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθούν τόσο οι συνάδελφοι του ΠΝ, όσο και οι εμπλεκόμενοι στη λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων.
Από τα παρακάτω καταδεικνύεται σαφώς ότι το ΝΝΑ είναι νοσηλευτικό ίδρυμα που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα », διότι στο σύνολό του κατασκευάστηκε, επεκτάθηκε, ανακαινίσθηκε, ανακατασκευάστηκε, βελτιώθηκε και εξοπλίσθηκε από χρήματα των εν ενεργεία και αποστράτων του ΠΝ και ΛΣ μέσω του ΜΤΝ και του ΤΕΣ.:
Ø      Η ιδέα της δημιουργίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ξεκίνησε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το πρόβλημα της νοσηλείας των οικογενειών των στελεχών του ΠΝ, αλλά και των ιδίων, ήταν ιδιαίτερα σοβαρό. Με πρότυπο το  National Naval Medical Center στο Bethesda του Maryland των Η.Π.Α., δημιουργήθηκε το ΟΡΑΜΑ.
Ø      Με το Νομοθετικό Διάταγμα 416/1947  παραχωρήθηκε δωρεάν μέρος του οικοπέδου των παλαιών στρατώνων Πεζικού, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση Νοσοκομείου των εν ενεργεία και αποστράτων στρατιωτικών του Π.Ν.
Ø      Τα σχέδια του Νοσοκομείου εκπονήθηκαν από τη JUSMAG (Joint United States Military Assistance to Greece) και επεξεργάσθηκαν από τον έφεδρο Αξιωματικό του ΠΝ Καθηγητή του Πολυτεχνείου Αντ. Κριεζή, που προσέφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν.
Ø      Επισκευάσθηκε το πετρελαιοφόρο «ΑΡΓΩ», το οποίο αφού στελεχώθηκε με πλήρωμα 28 αποστράτων στελεχών του ΠΝ, ναυλώθηκε από μεσιτικό γραφείο του Λονδίνου, για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς τα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης και τα έσοδα που εισέπραττε κατατέθηκαν στο Ταμείο Εθνικού Στόλου, για να αποτελέσουν το πρώτο κεφάλαιο για την ανέγερση του Νοσοκομείου Στελεχών Πολεμικού Ναυτικού.  Η συγκεκριμένη μάλιστα δραστηριότητα είχε κυρωθεί και διά Νόμου του 1947.
Ø      Με Υπουργική Απόφαση ορίσθηκε ρητά ότι η ανέγερση του Νοσοκομείου Στελεχών Πολεμικού Ναυτικού σκοπό είχε την παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης στους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού εν ενεργεία και αποστρατεία και τις οικογένειές τους και καθορισθήκαν οι καταβλητέες μηνιαίες δόσεις του προσωπικού από τις αποδοχές τους και οι αντίστοιχες κρατήσεις από τα μερίσματα των αποστράτων. Οι λόγοι για τους οποίους νομοθετήθηκαν οι ανωτέρω κρατήσεις ήταν:
o        Η εξασφάλιση χρηματοδότησης στο διηνεκές για το Νοσοκομείο
o        Η απόκτηση οικονομικών δικαιωμάτων από τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του ΠΝ επί του Νοσοκομείου.
o       Η παροχή σε αυτούς της δυνατότητας αντίδρασης σε κακόβουλες ενέργειες επί του Νοσοκομείου και του σκοπού λειτουργίας του ως Νοσηλευτικού Ιδρύματος των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών του ΠΝ και των οικογενειών τους.
Ø     Η Αμερικανική Αποστολή χορήγησε δωρεάν διάφορα υλικά σημαντικής αξίας για την ανοικοδόμηση του Νοσοκομείου και σοβαρές ποσότητες επιστημονικού εξοπλισμού, όπως χειρουργεία, ακτινολογικά μηχανήματα, μικροβιολογικά όργανα και εργαλεία επιστημονικών εφαρμογών, οδοντιατρικά κ.λπ.
Ø      Επίσης, μέρος εκ των εσόδων συγκεκριμένων κληροδοτημάτων, δόθηκε για την ολοκλήρωση των εργασιών και την προμήθεια εξοπλισμού.
Μέχρι σήμερα, μία σειρά Αποφάσεων Υπουργών και Υφυπουργών Άμυνας επέκτεινε τον κατάλογο των «δικαιούχων» νοσηλείας στο ΝΝΑ και σε τρίτους οι οποίοι ουδέποτε κατέβαλαν ή καταβάλουν έστω 1 ευρώ για την κατασκευή και συντήρησή του.
Οι ανωτέρω επεκτάσεις βασίζονταν στην παραδοχή ότι δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, καθόσον τα έξοδα νοσηλείας των ιδιωτών[1] νοσηλευομένων θα επιβαρύνουν τελικώς τον ασφαλιστικό τους φορέα. Ταυτόχρονα όμως προβλέπεται ότι η δαπάνη νοσηλείας αυτών θα βαρύνει:
Ø      Τους ασφαλιστικούς τους φορείς, για όσους είναι ασφαλισμένοι.
Ø      Το Δημόσιο για όσους είναι ανασφάλιστοι και ταυτόχρονα άποροι και
Ø      Τους ίδιους τους νοσηλευόμενους εφόσον είναι ανασφάλιστοι, όχι όμως και άποροι.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, σαν τιμολόγιο προσδιορισμού της νοσηλευτικής δαπάνης ορίζεται το ισχύον εκάστοτε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥ&ΚΑ) για τα νοσοκομεία του Δημοσίου. Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών όμως, δεν χρηματοδοτείται ούτε επιχορηγείται από το ΥΥ&ΚΑ, όπως τα Δημόσια Νοσοκομεία, επειδή απλά, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι Δημόσιο Νοσοκομείο!
Οι εν λόγω επεκτάσεις των «δικαιούχων», σε συνδυασμό με το ερμαφρόδιτο περιβάλλον που στήθηκε, αναφορικά με την αντιμετώπιση του ΝΝΑ ως «Δημόσιου Νοσοκομείου» ως προς τις υποχρεώσεις, αλλά ως «μη Δημόσιου Νοσοκομείου» ως προς τα δικαιώματα, δημιούργησαν δύο μεγάλες κατηγορίες προβλημάτων:
Ø      Αυτή τη στιγμή το ΝΝΑ υποστηρίζει περί τις 350.000 συνολικά «δικαιούχους», με το 80% των περιθαλπομένων – νοσηλευομένων να είναι ιδιώτες. Αυτό απλά και πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε ένα υπερκορεσμένο νοσοκομείο, με πολλά ερωτηματικά για το αν μπορεί να εκτελέσει το σκοπό της δημιουργίας του.
Ø      Το οικονομικό «άνοιγμα», το οποίο κατά συγκλίνουσες πληροφορίες ανέρχεται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ένα μέρος είναι απαιτητό από τα ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία φέρεται να μην έχουν εξοφλήσει υποχρεώσεις τους πέραν της διετίας. Το υπόλοιπο όμως αφορά σε καθαρό έλλειμμα που προέρχεται από τη διαφορά του πραγματικού κόστους νοσηλείας των ιδιωτών νοσηλευομένων, σε σχέση με το αναγνωριζόμενο από τα ασφαλιστικά Ταμεία, και το κόστος νοσηλείας των μη ασφαλισμένων το οποίο δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο, παρά τη σχετική προς τούτο πρόβλεψη. Αξίζει να σημειωθεί, πως το εν λόγω «άνοιγμα», που βεβαίως είναι οφειλές προς τους προμηθευτές του Νοσοκομείου:
o        Δεν καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας, με τις γνωστές ρυθμίσεις χρεών των Δημοσίων Νοσοκομείων, γιατί το ΝΝΑ δεν είναι Δημόσιο Νοσοκομείο και ουδεμία χρηματοδότηση ή επιχορήγηση είχε ή έχει!
o        Δεν μπορεί να καλυφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό Σώμα, γιατί το ΝΝΑ δεν είναι ιδιοκτησία τους και επιπρόσθετα δεν έχουν κωδικό προϋπολογισμού για έξοδα νοσηλείας ιδιωτών.
o        Δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε από το ποσό που συγκεντρώνεται στον ειδικό λογαριασμό του ΜΤΝ από τις κρατήσεις των εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικών του ΠΝ και ΛΣ, γιατί:
§         Τα χρήματα αυτά προορίζονται για την συντήρηση – αναβάθμιση των υποδομών του ΝΝΑ και
§         Μάλλον θα ήταν παράνομο να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας των ιδιωτών που ουδεμία σχέση με το ΠΝ και το ΛΣ έχουν, πολλώ δε μάλλον, δεν έχουν καταβάλει ένα ευρώ υπέρ του ΝΝΑ.
Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι οι πολιτικές επιλογές με την άσκηση «κοινωνικής πολιτικής» στην πλάτη της περιουσίας των στρατιωτικών του ΠΝ και του ΛΣ, έχουν φέρει το ΝΝΑ σε σημείο που κατά πολλούς δείχνει αδιέξοδο.
Επάνω σε αυτά τα δεδομένα κυοφορούνται οι αλλαγές που εμμέσως πλην σαφώς έχουν προαναγγελθεί. Αλλαγές όμως, που δεν αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Άλλο είναι να διορθωθούν χρόνιες στρεβλώσεις και κακώς κείμενα, και άλλο να ενσωματωθεί βιαίως ένα σύστημα σε ένα άλλο, απείρως πιο αποτυχημένο και μη δυνάμενο να υποστηρίξει τις Ε.Δ. στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Ξέχωρα από την παγκόσμια πρωτοτυπία ουσιαστικής διάλυσης του Υγειονομικού Σώματος των Ε.Δ. που επίσης κυοφορείται, τόσο οι εν ενεργεία, όσο και οι απόστρατοι του ΠΝ και ΛΣ που έχουμε εμπράγματα δικαιώματα επί του Νοσοκομείου, θεωρούμε ότι τυχόν ενέργειες σαν αυτές που ακούγονται, κινούνται στα όρια της νομιμότητας και θα αγωνιστούμε με όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να ακυρώσουμε όλες αυτές τις αποφάσεις που εκποιούν παράνομα και καταχρηστικά την περιουσία μας.
Η τόλμη για τη λήψη των οποιονδήποτε μέτρων για την εξυγίανση λειτουργιών και ίσως θεσμών του τόπου μας, για τα οποία είμαστε εν μέρει σύμφωνοι ότι απαιτούνται, δεν σημαίνει κατάλυση δημοκρατικών θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Παρακαλούνται  οι κ.κ. Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, να προστατεύσουν την περιουσία αλλά και την Υγειονομική Υποστήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, από την επερχόμενη λαίλαπα. Αντί της αποσύνθεσης και του διαμοιρασμού των ιματίων της, να προτείνουν μέτρα εκσυγχρονισμού, εξυγίανσης και αναβάθμισής της. Ας μην λησμονούν κ.κ. Αρχηγοί, ότι κάποιοι προκάτοχοί τους αγωνιστήκαν για την υγειονομική υποστήριξη των στρατιωτικών, που όμως σήμερα στα χέρια τους βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, σε σχέση ακόμη και από τις λεγόμενες «μη προνομιούχες» ασφαλιστικές ομάδες."
 
 
 

[1] Ως ιδιώτες θεωρούνται άπαντες οι μη ασφαλισμένοι του Πολεμικού Ναυτικού.

Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ