Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ωράριο: Να αναφέρονται οι περιπτώσεις καταστρατήγησης ζητά η ΠΟΕΣ

16.12.2014 | 00:03
Να αναφέρουν κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του ωραρίου καλεί τους στρατιωτικούς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Η ΠΟΕΣ επικαλείται έγγραφα των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ και σε έγγραφό της επισημαίνει:

Ένα από τα σημαντικότερα, εάν όχι το σημαντικότερο, προβλήματα που απασχολεί χιλιάδες Έλληνες στρατιωτικούς μέλη μας είναι το ωράριο εργασίας και η τήρησή του ή η υπέρβασή του, πρόβλημα που από την ένταση και την πίεση που το κάθε στέλεχος βιώνει μεταφέρεται στην οικογένειά του και φαίνεται να επηρεάζει τη συνοχή της, προκαλώντας ασυνήθιστες τριβές ανάμεσα στα μέλη της, με αποτελέσματα που στο τέλος δεν μπορούν να αναστραφούν και να γιατρευτούν.
Χρέος όλων μας είναι η υπενθύμιση του νομικού πλέγματος που αφορά στο ωράριο εργασίας και οι διατάξεις που αφορούν στους στρατιωτικούς, για τη βοήθεια προς το συνάδελφο που προσδοκά και αναμένει, συλλέγοντας και αναδεικνύοντας την καταστρατήγησή του από όποιον κι αν προέρχεται.

Ανάμεσα στα κείμενα που πρέπει, πλέον, να υπενθυμίζουμε, εκτός των νομικών που αποτελούν και τη βάση, δηλαδή ο Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α ́ 126), o N.3979/2011 (ΦΕΚ Α ́ 138), η υπ ́ αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/27-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερι- κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β ́ 769), η Φ.400/163881/Σ.4187/8-9- 2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β ́ 2156) και η Φ.400/165047/Σ.4722/18-10-2011απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β ́ 2340), είναι:

- το πρόσφατο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ με στοιχεία Φ.400/96/264124/Σ.3901/ 19-10-2014,σύμφωνα με το οποίο καθίσταται σαφές ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέρχεται ρητά και αποκλειστικά από το ισχύον νομικό πλαίσιο, στις σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαί- ως, οιαδήποτε δε παρέκκλιση από τις αναφερόμενες σε αυτό διατάξεις δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, αλλά και το

- έγγραφο του ΓΕΣ με στοιχεία Φ.409/44/18972/Σ.11435/15-11-2011, σύμ- φωνα με το οποίο καθορίσθηκε ότι:

- για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των επιτελείων ΓΕΣ - Μει- ζόνων Σχηματισμών – Σχηματισμών, ώρα έναρξης εργασίας είναι η 07.00 ́ και ώρα λήξης η 15.00 ́.

- για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Σχολών, Κέντρων και Μονάδων που διεξάγουν απογευματινή – νυχτερινή εκπαίδευση, ώρα έναρξης είναι η 07.00 ́ και ώρα λήξης εργασίας η 14.30 ́. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα των δύο (2) ωρών και τριάντα (30) λεπτών μέχρι τη συμπλήρωση της 40ωρης εβδομάδας εργασίας, διατίθεται για τη διεξαγωγή απογευματινής – νυχτερινής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και τις ΕΟΕ/Δνσεων Ο-Σ/ΓΕΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε απαραίτητο και αναγκαίο να μεταφέρεται προς την Ομοσπονδία οποιαδήποτε αναφορά σε καταστρατήγηση του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, προκειμένου με την ανάδειξή του να τύχει επίλυσης.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ