Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑ: Αυτά είναι τα ποσά των δανείων που θα δίνει το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

09.06.2018 | 07:30
Δάνεια από 1.500 έως και 6.000 ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και την οικογενειακή κατάσταση θα έχουν στο εξής δυνατότητα να λάβουν μέτοχοι και μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. 

Η εξόφληση τους μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 60 δόσεις. Το ποσό του δανείου για τους ΜΕΤΟΧΟΥΣ - ΜΥ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο των μηνιαίων πληρωτέων αποδοχών του αιτούντος, ενώ για τους μερισματούχους το ύψος της δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου πληρωτέου μερίσματος. 

Τα δάνεια επιβαρύνονται με επιτόκιο 3,5% καθώς επίσης με όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις(χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου) αλλά και με εφάπαξ ασφάλιστρο 0,5%. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του, είναι η μη ύπαρξη οφειλής από προηγούμενο δάνειο. 

Δείτε τα ποσά που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ