Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΝ: Εγγραφή Σημαιοφόρων Αξιωματικών (ΣΕΑ) Μαχίμων στα Εφεδρικά Στελέχη

03.10.2017 | 13:55
Αποφασίστηκε να εγγράφουν στα Εφεδρικά στελέχη των Αξιωματικών του Π.Ν., με το βαθμό που φέρουν οι παρακάτω Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί (ΣΕΑ).

Διαβάστε την απόφαση: 

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 149 του Αν. Νόμου 794/48 «Περί καταστάσεως των Αξιωματικών Β.Ν.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 71 του Ν.∆ 1400/73.
β. Το Νόμο 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων».(ΦΕΚ Α ́ 302)
γ. Την υπ ́ αριθμόν 106 από 18-09-17 Απόφαση της 19ης
Συνεδρίασης του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου
δ. Την υπ ́ αριθμόν Φ. 012/3/98 από 8-9-98 Απόφαση Α/ΓΕΝ

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Α/ΓΕΝ σε υφιστάμενα κλιμάκια».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγγράφουμε στα Εφεδρικά στελέχη των Αξιωματικών του Π.Ν., με το βαθμό που φέρουν τους παρακάτω Σημαιοφόρους Επίκουρους Αξιωματικούς (ΣΕΑ) Μαχίμους, συμφώνως (γ) σχετικού.

ΣΕΑ/Μάχιμοι 2016 Γ ́ ΕΣΣΟ

α. Αραπαντελή Σταύρο του Παναγιώτη (ΑΜ: 69517) κλάσεως 2013,
που γεννήθηκε το έτος 1992 στο Χολαργό του Νομού Αττικής, της ΥΥ.
β. Μπάχο Ηλία του Χαράλαμπου (ΑΜ-69551) κλάσεως 2012, που
γεννήθηκε το έτος 1991 στο Χολαργό του Νομού Αττικής, του ΡΚ ΘΗΣΕΥΣ.
γ. Κυριαζόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-69600) κλάσεως 2013,
που γεννήθηκε το έτος 1992 στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, του ΡΚ ΠΕΛΙΑΣ.
δ. Μελλέ Ιωάννη του Αντωνίου (ΑΜ-69408) κλάσεως 2010, που γεννήθηκε το έτος 1989 στο Χολαργό του Νομού Αττικής, του ΠΜΠ ΠΑΝ∆ΩΡΑ.
ε. Μυθή Κωνσταντίνο του Χρήστου (ΑΜ-69593) κλάσεως 2012, που γεννήθηκε το έτος 1991 στο Μαρούσι του Νομού Αττικής, της ΥΦ ΠΡΕΣΠΑΣ
στ. Παπαμικρούλη Χαρίλαο του Ιωάννη (ΑΜ-69487) κλάσεως 2009, που γεννήθηκε το έτος 1988 στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας, του ΡΚ ΤΙΤΑΝ.
ζ. Σιδέρη Νικόλαο του Σταμάτη (ΑΜ-69431) κλάσεως 2009, που γεννήθηκε το έτος 1988 στο Μαρούσι του Νομού Αττικής, του ΠΦ ΥΠΕΡΙΩΝ

ΣΕΑ/Μάχιμοι 2016 Ε ́ ΕΣΣΟ

α. ∆ράκο Ιωάννη-Βαλεντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-70713) κλάσεως 2013, που γεννήθηκε το έτος 1992 στην Αθήνα Νομού Αττικής, του ΡΚ ΚΑ∆ΜΟΣ 2. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ