Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα της ΕΑΒ"

08.04.2014 | 00:14
Την ανάγκη ανταπόκρισης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στις σημερινές προκλήσεις ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ κ. Δημήτριος Παπακώστας σε ομιλία του με θέμα «Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Σχεδιάζοντας την επόμενη ημέρα. Ο ρόλος της ΕΑΒ» στο πλαίσιο του Συνεδρίου EXPOSEC DEFENSEWORLD 2014 .

Ο κ. Παπακώστας υπογράμμισε την ανάγκη σχεδιασμού & ανάπτυξης της επόμενης μέρας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με τρόπο αυστηρά συστημικό στη βάση των ακόλουθων προϋποθέσεων:
1. Τη δημιουργία μίας ενιαίας, ρεαλιστικής και διαχρονικής Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, η οποία θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη των αμυντικών βιομηχανιών.
2. Τη δημιουργία επίσης ενός πλέγματος συνεργειών μεταξύ των εταιριών του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με στόχο την ενίσχυση του τεχνολογικού, εμπορικού και επιχειρηματικού ιστού του αμυντικού κλάδου.
3. Τη συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας για την από κοινού εύρεση και αξιοποίηση των αναγκαίων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας.
4. Τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που θα παρέχει τη δυνατότητα επίδειξης επιχειρησιακής ευελιξίας και παράλληλα θα διασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια.
5. Τη δημιουργία ενός κεντρικού φορέα συντονισμού με προσανατολισμό πλήρως εναρμονισμένο με την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική και, τέλος,
6. Τη δέσμευση όλων των φορέων ώστε να αξιοποιηθεί μακροπρόθεσμα η τεράστια τεχνογνωσία που κατέχει η ελληνική αμυντική βιομηχανία στην παραγωγή των δικών της προϊόντων.

Αναφερόμενος στην ΕΑΒ ο κ. Παπακώστας υπογράμμισε ότι η εταιρεία διαθέτει σήμερα αξιοζήλευτες υποδομές, διεθνούς επιπέδου τεχνολογία, και όλα τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές μιας σύγχρονης δυναμικής αμυντικής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, είναι βέβαιο ότι η ΕΑΒ θα διαδραματίσει το βασικότερο ρόλο κατά την επόμενη ημέρα στο χώρο της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Όπως αναλυτικά ανέφερε, η ΕΑΒ:

▪ Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία 40 ετών, άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, διεθνείς πιστοποιήσεις και άρτιες εγκαταστάσεις.
▪ Επιτελεί εθνικό έργο, εγγυώμενη - όπως άλλωστε οφείλει λόγω της αποστολής της - την αξιοπιστία των πτητικών μέσων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο μιας παραδοσιακά αγαστής συνεργασίας με την Πολεμική Αεροπορία αλλά και τα άλλα Σώματα.
▪ Διαθέτει ένα συνολικό ανεκτέλεστο έργο της τάξης των 600 εκ. € σε ορίζοντα πενταετίας με ποσοστό 55% για την εγχώρια αγορά και 45% για τη διεθνή.
▪ Προγραμματίζει μέσα στο 2014 την υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους 100 εκ. €.
▪ Εφαρμόζοντας μια εξωστρεφή εμπορική πολιτική ανταγωνίζεται επάξια στο διεθνές περιβάλλον και έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εξαγωγικό φορέα, συμβάλλοντας στην εισροή συναλλάγματος και στην ενίσχυση του ΑΕΠ.
▪ Διασφαλίζει εργασιακές θέσεις και ενίσχυση του επιχειρηματικού ιστού τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών και προμηθευτών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για την περίοδο 2014-2017 η ΕΑΒ προγραμματίζει την αύξηση του προς ανάθεση έργου στην εγχώρια αγορά σε ποσοστό 20%.

Ακόμη η ΕΑΒ:
▪ Έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου - συχνά μάλιστα ως αποκλειστικός προμηθευτής - υλοποιώντας σημαντικότατα προγράμματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τη Lockheed Martin.
▪ Μέσα στο 2013 η ΕΑΒ είχε θετικό EBITDA και σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη 2014-2017 η Εταιρία θα εμφανίσει κερδοφορία μέσα στο 2015 και αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 35% στην επόμενη τετραετία.
▪ Αποτελεί διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στην αεροπορική τεχνολογία και συντήρηση και συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού. Ο κύκλος εργασιών για την ΕΑΒ από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ανήλθε το 2013 σε 3 εκ. ευρώ ενώ, σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ο κύκλος εργασιών αναμένεται να φτάσει τα 15 εκ. ευρώ την τετραετία 2014-2017. Τέλος,
▪ Η ΕΑΒ, μέσω προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας και σε συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις, στρατηγικά αναπτύσσει νέα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη τεχνολογική και οικονομική αξία.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ