Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιους πόρους ακόμη χάνουν τα Μετοχικά Ταμεία.

16.04.2014 | 00:20
Χάνουν κι άλλους πόρους τα Μετοχικά Ταμεία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Απευθυνόμενη στις διοικήσεις των Μετοχικών Ταμείων οι στρατιωτικοί που εκπροσωπούνται από την ΠΟΕΣ, επισημαίνουν πως και γιατί χάνουν κι άλλους πόρους:

Α. Από 1.7.2014, καταργούνται: ….. 5. Τα ειδικά έντυπα παράβολα υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, τα οποία προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 1938/1942 (Α΄ 538), του άρθρου 25, του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), του π.δ. 251/2002 (Α΄ 224) και του π.δ. 123/2003 (Α΄ 108)…

Β. Η παρ. 1 του άρθρου 20, του ν. 4058/2012 (A΄ 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. α. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ποσοστό 5% επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και επί των ποσών που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών.

β. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68% το ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται…».

Η ΠΟΕΣ επισημαίνει στο έγγραφό της:

Επειδή, ως μέτοχοι των Ταμείων τα ΔΣ των οποίων προεδρεύετε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς με την κατάργηση ή μείωση των όποιων εσόδων, όπως τα μνημονευόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, μπορεί να επιτευχθεί έστω και μερική ανακούφιση, ανάπτυξη και αναζωογόνηση αυτών και όχι περαιτέρω οικονομική αποδυνάμωση, απαξίωση και τελικά αφανισμός τους, έχοντες προφανώς έννομο συμφέρον, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:

- Σας ζητήθηκε και συμφωνήσατε για την υπαγωγή των Μετοχικών μας Ταμείων στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας;

- Δεκτής γενομένης της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, ποιες ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητές σας μετά την καθιέρωση της σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και πώς αυτές προβλέφθηκαν νομοθετικά;

- Εάν η ανωτέρω Αρχή δεν συμφωνήσει σε αυξομειώσεις των παροχών, μετά από αποφάσεις των Διοικητικών σας Συμβουλίων, τι πρόκειται να συμβεί;

- Υπάρχει ή δεν υπάρχει πλέον διοικητική αυτοτέλεια και υπαγωγή των Μετοχικών μας Ταμείων στον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας;

- Πού περιέρχεται το υπολειπόμενο 32% ποσό που προέρχεται από την εκποίηση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων, ιδίως υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, παντός είδους τροχοφόρων και πλωτών μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται;

- Έχετε υπολογίσει (με αναλογιστική μελέτη) το ποσό που χάνεται από τα Μετοχικά μας Ταμεία με την κατάργηση των ειδικών εντύπων παραβόλων και εάν ναι, μπορείτε να μας γνωρίσετε ποιο είναι αυτό, με τη χορήγηση της τυχόν αναλογιστικής μελέτης;

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ