Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Πόλεμος" για την ΕΛΒΟ - Η αντιπολίτευση ζητά κατάθεση εγγράφων

29.01.2014 | 15:21


Συνεχίζει την επίθεση κατά της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΛΒΟ. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά την κατάθεση συγκεκριμένων εγγράφων και στοιχείων τα οποία είναι:

1. Την αίτηση που υπέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης για την θέση της ΕΛΒΟ ΑΒΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που προσκόμισε και επικαλέστηκε το Ελληνικό Δημόσιο κατά την συζήτηση της παραπάνω αίτησης.

2. Τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατάρτισης ειδικής Έκθεσης Αξιολόγησης Οικονομικής Θέσης που καταρτίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο μετά το 2009, καθώς και τις Εκθέσεις Αξιολόγησης Οικονομικής Θέσης της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, που συντάχθηκαν μετά το 2009.

3. Τις συμβάσεις χρηματο-οικονομικού και νομικού ελέγχου της ΕΛΒΟ ΑΒΕ (due diligence), που καταρτίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο μετά το 2009, καθώς και τις εκθέσεις χρηματο-οικονομικού και νομικού ελέγχου της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, που συντάχθηκαν μετά το 2009.

4. Πορίσματα διαχειριστικού ελέγχου της ΕΛΒΟ ΑΒΕ, που συντάχθηκαν μετά το 2009.

5. Τις συμβάσεις που κατήρτισε το Ελληνικό Δημόσιο με τις εταιρείες που ορίστηκαν από την Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων ως νομικοί και χρηματο-οικονομικοί σύμβουλοι μετά το 2009, καθώς και όλες τις εκθέσεις και μελέτες που οι παραπάνω σύμβουλοι παρέδωσαν στο Ελληνικό Δημόσιο μετά το 2009.

6. Τα επενδυτικά πλάνα, που εκπονήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο μετά το 2009.

7. Την εντολή του Ελληνικού Δημοσίου προς την Attica Bank για την αναζήτηση επενδυτή, καθώς και τα στελέχη της συγκεκριμένης τράπεζας που ανέλαβαν αυτή την αναζήτηση.

8. Τα έγγραφα, που αποδεικνύουν ποιες επαφές έκανε η Attica Bank με τις τράπεζες Morgan Stanley και Citi, τους λόγους για τους οποίους απευθύνθηκε στις συγκεκριμένες τράπεζες και τις απαντήσεις των συγκεκριμένων τραπεζών

9. Τα έγγραφα, που αποδεικνύουν με ποιες γερμανικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την ΕΛΒΟ ΑΒΕ έκανε επαφές η Attica Bank ή το Ελληνικό Δημόσιο, τους λόγους για τους οποίους απευθύνθηκε στις συγκεκριμένες εταιρείες, εάν οι επαφές έγιναν απευθείας με τις γερμανικές εταιρείες ή με την παρέμβαση μεσαζόντων, καθώς και τις απαντήσεις των γερμανικών εταιρειών.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ