Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πως το κράτος "έφαγε" άδικα χρήματα από μισθούς στρατιωτικών

29.05.2015 | 00:08
Πάρα πολλοί στρατιωτικοί είχαν πληρώσει άδικα το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας. Για παραπτώματα που σε πολλές περιπτώσεις άδικα είχαν κατηγορηθεί ή μηνυθεί βρέθηκαν σ΄ αυτή τη καθόλου ευχάριστη κατάσταση,με αποτέλεσμα να χάσουν ένα μεγάλο μέρος του μισθού τους. Κανείς και πρώτα απ΄ όλα οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων δεν τους προστάτευσαν ,με εξαίρεση τον τότε Α/ΓΕΝ Κοσμά Χρηστίδη. Κανείς δεν τον άκουσε και άφησαν τους στρατιωτικούς απροστάτευτους.

Τώρα με το μέτρο της ανάκλησης της αυτοδίκαιης αργίας προέκυψε μέγα θέμα. Δεν υπάρχει τρόπος ώστε οι στρατιωτικοί να πάρουν αναδρομικά τα ποσά που κακώς τους παρακρατήθηκαν!
Θα ασχοληθεί έστω τώρα κάποιος από την ιεραρχία;

Διαβάστε τι γράφει η ΠΟΕΣ σε ανακοίνωσή της:


Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας και μετά τις αλλαγές που επέφερε ο σχετικός  νόμος, αναφορικά με την κατάργηση όλων των διατάξεων που προέβ- λεπαν τη θέση σε αυτοδίκαιη αργία των δημοσίων υπαλλήλων και κατ ́ επέκταση και των στρατιωτικών, τα Γενικά Επιτελεία προχώρησαν σε έκδοση (με υπογραφή κ. ΥΕΘΑ) διαπιστωτικών πράξεων λήξης της αυτοδίκαιης αργίας που ετέθησαν οι συνά- δελφοί μας και επανήλθαν στην ενεργό Υπηρεσία.

2. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, οι παραπάνω εκδοθείσες διαπιστωτικές πράξεις υπολείπονται της πλήρους αποκατάστασης των συναδέλφων μας που ετέθη- σαν σε αυτοδίκαιη αργία και χρήζουν συμπληρώσεως, καθόσον οι προτεραίες πράξεις θέσεώς των σε αυτοδίκαιη αργία δεν ήταν συστατικές αλλά απλά διαπισ- τωτικές, οι δε διατάξεις στις οποίες εδράζονταν αυτές (οι διαπιστωτικές πράξεις θέσεως σε αργία) καταργήθηκαν με το σχετικό (β) νόμο, ο οποίος ως ευμενέστερος θα έπρεπε να τύχει εφαρμογής σε όλη του την έκταση.

3. Η στενή γραμματική ερμηνεία του σχετικού (β) νόμου, στερεί κατά την άποψή μας, από το διοικούμενο την πλήρη διοικητική του αποκατάσταση αφού καταλήγει στο αντιφατικό συμπέρασμα, στους υπηρεσιακούς φακέλους των στελεχών των ΕΔ να παραμένουν εγγεγραμμένες διαπιστωτικές πράξεις, που σύμφωνα με το σχετικό (β) αυτό νόμο, δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν εκδοθεί.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργε- ιες για την πλήρη διοικητική αποκατάσταση των συναδέλφων μας για τους οποί- ους λύθηκε η αυτοδίκαιη αργία.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ