Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ψηφιοποιούνται τα αρχεία του Στρατού!

13.12.2013 | 08:20
Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση του πλούσιου αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Το έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων», στο πλαίσιο του οποίου ψηφιοποιήθηκαν περισσότερα από 16.000.000 τεκμήρια, είναι το πρώτο που υλοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με πόρους του ΕΣΠΑ.

Το έργο δεν αποτελεί απλώς μια καίρια συμβολή στη συντήρηση των τεκμηρίων της στρατιωτικής ιστορίας και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυχγρονισμού του Ελληνικού Στρατού.Το αρχείο της ΥΣΑ χρονολογείται από το 1895 και περιλαμβάνει έγγραφα που τελούν υπό τη διαχείρισή της, όπως ενδεικτικά:

-έγγραφα διοικητικής φύσης (υπηρεσιακά φύλλα που αφορούν στρατιωτικές μονάδες επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και οργάνωσης, μεταθέσεις, κινήσεις προσωπικού κ.ά.)
-έγγραφα υγειονομικής φύσης (αντίγραφα φύλλων νοσηλείας αξιωματικών και στρατεύσιμων κ.ά.)
-στρατολογικά έγγραφα που αφορούν την κίνηση στρατολογικών μερίδων.

Επιπλέον, το αρχείο περιλαμβάνει κείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σχετικά με την ιστορία της Ελλάδος.

Το αρχειακό υλικό φυλάσσεται σε αποθήκη στο Άλσος Στρατού στην Αθήνα και περιλαμβάνει βιβλία και λυτά έγγραφα. Πέρα από την ιστορική του αξία, παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός καθημερινά επισκέψιμος από πολίτες που ζητούν διάφορα πιστοποιητικά, όπως προϋπηρεσίας, συνταξιοδότησης κλπ.

Η ψηφιοποίηση, οργάνωση και ψηφιακή αρχειοθέτηση των αρχείων της Υ.Σ.Α. στοχεύει στη διατήρηση των τεκμηρίων που αυτά περιλαμβάνουν, στην οργάνωση της Υπηρεσίας, καθώς και στην υποβοήθηση της αναζήτησης από κάθε ενδιαφερόμενο.

ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων» που μόλις ολοκληρώθηκε περιλαμβάνουν:
- την ψηφιοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία και τεκμηρίωση του αρχείου της Υ.Σ.Α. για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, με σκοπό τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του στους πολίτες
- την ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για την προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού στο παγκόσμιο κοινό, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να το επισκεφθεί ή επιθυμεί να εμβαθύνει σ’ αυτό
- την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη (ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών), με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν:
• την αποτελεσματική διαφύλαξη του υλικού της ΥΣΑ από τη φθορά του χρόνου, μέσω της ψηφιοποίησης
• τη δημιουργία άρτια οργανωμένης ψηφιακής βιβλιοθήκης, οργανωμένης σε θεματικούς καταλόγους και με πλήρη κωδικοποίηση και τεκμηρίωση κάθε αντικειμένου, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων
• τη δημιουργία έξυπνου μηχανισμού αναζήτησης και εύρεσης υλικού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης
• την ενίσχυση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και την υποβοήθηση της έρευνας στο πεδίο της πολεμικής ιστορίας
• την απλοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών, με αύξηση της αξιοπιστίας και εξασφάλιση ενιαίας και ισότιμης εξυπηρέτησης των πολιτών
• τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης
• την προβολή του εθνικού πολιτιστικού αποθέματος, μεγάλο μέρος του οποίου μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστο, λόγω του ευαίσθητου ως προς τη συντήρηση χαρακτήρα του. 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ