Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΑΡΜΑΤΩΝ: τα ερωτήματα συνεχίζονται. Τεχνικά χαρακτηριστικά

18.12.2012 | 08:01
Η υπόθεση των πυρομαχικών για τα άρματα μάχης Leopard έχει πολλές πτυχές που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο ειδικός σ΄ αυτά τα θέματα , ο οποίος κατά καιρούς αρθρογραφεί για το θέμα ,συνεχίζει να θέτει ερωτήματα για μια υπόθεση που φυσιολογικά θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και καιρό. Το φυσιολογικό όμως στην Ελλάδα ήταν πάντα το ζητούμενο. Γράφει λοιπόν σήμερα για το Onalert:

"Για να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας για το θέμα που αφορά στην προμήθεια πιστοποιημένων πυρομαχικών Κινητικής Ενέργειας (ΚΕ) 120 χιλ. θα αναφερθούμε στο παρόν άρθρο σε λίγο πιο τεχνικά, πλην όμως ουσιαστικά κατά την άποψή μας, σημεία.

1. Τα υπό προμήθεια πυρομαχικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλή για χρήση με τα άρματα LEO2HEL και LEO2A4 που φέρουν λείους σωλήνες L55 και L44, αντίστοιχα. Δηλαδή, θα πρέπει τα υπό προμήθεια πυρομαχικά να πληρούν κατ’ ελάχιστον τη Συμφωνία Τυποποίησης (STANAG) 4493.

2. Επί του ανωτέρου και για να μην ξεχνιόμαστε, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τι ανέφεραν στη ΓΔΑΕΕ σε προγενέστερα κείμενά τους:

Όσον αφορά το θέμα της πιστοποίησης των πυρομαχικών με τα πυροβόλα τύπων L44 και L55 υπό την έννοια της μεταξύ του πυροβόλου του άρματος και των πυρομαχικών συμβατότητας – διασυνεργασιμότητας πληροφοριακά αναφέρεται ότι για την κατά ΝΑΤΟ αξιολόγησή τους υφίσταται η STANAG 4385 (120mm x 570 ammunition for smooth bore tank guns) και του συσχετιζόμενου – συνακόλουθου με αυτήν AEP-26 (Manual of Proof and Inspection Procedures to Ensure INTEROPERABILITY of NATO 120 mm x 570 ammunition for Smooth Bore 120 mm Tank Guns).

Επιπρόσθετα των ανωτέρω αναφέρεται ότι με την προμήθεια πυρομαχικών θέματος αναπόφευκτα συσχετίζεται και η STANAG 4493 που αφορά τις απαιτήσεις που απορρέουν για όλα ανεξαιρέτως πυρομαχικά αρμάτων 120 mm από την αφαρμογή των αρχών ασφαλούς σχεδιασμού και καταλληλότητας χρήσης πυρομαχικών αρμάτων.

Ως εκ τούτου, προφανώς γνωρίζουν ποιο πυρομαχικό Κινητικής Ενέργειας έχει πιστοποιηθεί πλήρως, με όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, και φυσικά με τον αντίστοιχο αριθμό βλημάτων που προβλέπει η STANAG 4385 και του σχετιζόμενου – συνακόλουθου με αυτήν AEP-26 για πυροβόλα L55 και L44;

Σημαντικός επιχειρησιακός παράγων για την επιλογή του πυρομαχικού ΚΕ αποτελεί η διασπορά των πυρομαχικών, τόσο καθ’ ύψος τόσο κατά διεύθυνση, σε όλο το εύρος θερμοκρασιών χρήσεως των πυρομαχικών μέχρι και το βεληνεκές των 3.000 μέτρων. Με δεδομένο ότι οι διαστάσεις ενός πύργου είναι:
Μήκος: 3.937 mm
Πλάτος: 2.553 mm
Ύψος: 1.030 mm
και αν θεωρήσουμε ότι εκτελείται μία βολή σε απόσταση 2.000 μέτρων τότε θα πρέπει η διασπορά των πυρομαχικών να μην είναι μεγαλύτερη από 0,25 mils προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό το μέγεθος υπολογίζεται με απλές αλγεβρικές πράξεις και με στοιχειώδεις γνώσεις φυσικής.

Εάν υποθέσουμε ότι η διασπορά του πυρομαχικού είναι 0,3 mils (νομίζουμε ότι οι γνωρίζοντες αντιλαμβάνονται τι εννοούμε) τότε σε βολή αποστάσεως 2 km θα έχουμε διασπορά σε κύκλο ακτίνας 600 mm, άρα η πιθανότητα προσβολής του άρματος καθ’ ύψος είναι μικρή, δεδομένου ότι θα έπρεπε να είχαμε, με βάση τις ανωτέρω διαστάσεις, διασπορά κύκλου ακτίνας 515 mm.

Φυσικά, για να μη θεωρήσει κάποιος ότι προσπαθούμε «να κάνουμε μάθημα», αναφέρουμε ότι στο MIL-HDBK-799 αναγράφονται όλοι οι μαθηματικοί τύποι που αφορούν στον υπολογισμό για την πιθανότητα επιτυχούς βολής με ένα βλήμα (single shot hit probability) καθώς επίσης και την πιθανότητα καταστροφής άρματος (single shot kill probability).

Τέλος, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναφέρουμε, αν στη ΓΔΑΕΕ απολύτως το γνωρίζουν, ότι το γεγονός κάποιο πυρομαχικό φέρει αριθμό ονομαστικού (NSN) αυτό απλά σημαίνει ότι χρησιμοποιείται από κάποιο Νατοϊκό Στρατό, δεν σημαίνει όμως ότι το πυρομαχικό είναι και πιστοποιημένο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των STANAG που αναφέρονται παραπάνω. Πολύ απλά δηλαδή, το ότι για παράδειγμα οι Ισπανοί (Νατοϊκή χώρα) χρησιμοποιούν πυρομαχικά που προμηθεύτηκαν από μία μη-Νατοϊκή χώρα μέσω μιας άλλης Νατοϊκής χώρας, π.χ. Ιταλία, αλλάζοντας τον αριθμό Part Number του πυρομαχικού, π.χ. CLXXXX, τοποθετώντας ένα ιταλικό NSN και αναφέροντας ότι πληρούν τη NATO STANAG 4385 “120mm x 570 ammunition for smooth tank guns” δεν σημαίνει ότι πληρούν και τη NATO STANAG 4493.

Θα συνεχίσουμε".

 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ