Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΕΝΣΑ: Στρατιωτικοί που εργάζονται στην ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς

28.03.2016 | 17:12
Γνωμοδότηση σχετική με την άδεια για τους στρατιωτικούς που αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό, έκανε η δικηγόρος του ΣΕΕΝΣΑ Λυδία Βεντήρη.

Δείτε τι αναφέρει σχετικά με το θέμα: 

Επανερχόμαστε στο εν λόγω ζήτημα που μας απευθύνθηκε ως ερώτημα από εν ενεργεία στρατιωτικό - μέλος του ΣΕΕΝΣΑ και δεν έχει ρυθμιστεί μέχρι σήμερα
από την Πολιτεία, ενώ αντιθέτως υφίσταται ρύθμιση για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα και τους αστυνομικούς.

Το εν λόγω θέμα ρυθμίζεται νομοθετικά από το άρθρο 51 παρ. 4 του ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων) όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε υπαλλήλους που αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό μέλος του οποίου είναι η Ελλάδα.

Ωστόσο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εν έτει 2006, έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά ως προς το συγκεκριμένο θέμα, καθώς θεωρεί τους στρατιωτικούς ειδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και τη θέση τους ως υπάλληλοι στην ανωτέρω θέση εκτός Ελλάδας, δευτερεύουσα. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δε θεωρεί επίσης ότι θίγεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης, ακριβώς επειδή η κατηγορία των στρατιωτικών αντιμετωπίζεται πάντα ειδικά από τον νομοθέτη, σε σχέση με τους λοιπούς πολιτικούς υπαλλήλους και εφόσον ο τελευταίος έχει κρίνει, μέχρι σήμερα, ότι το εν λόγω θέμα τους δεν χρήζει ειδικής
ρητής νομοθετικής ρύθμισης, δεν έχει προβεί σε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

Τέλος, η κατοχή θέσης στα ευρωπαϊκά Όργανα θεωρείται δεύτερη θέση για τους στρατιωτικούς και επομένως διακατέχεται από ένα είδος «ασυμβίβαστου» το οποίο
όταν συντρέχει ειδικός λόγος επικυρώνεται από τον νομοθέτη με ειδική διάταξη, γεγονός που δε συντρέχει στην εν λόγω περίπτωση κατοχής θέσης, σύμφωνα με την
ως άνω γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω γνωμοδότηση του έτους 2006 δεν αποτελεί οδηγό για τον νομοθέτη και την Πολιτεία μετά την παρέλευση δέκα ετών. Γι’ αυτό το λόγο και πρέπει το ζήτημα να επανεξεταστεί σοβαρά καθώς οι στρατιωτικοί που εγκρίνονται σε τέτοιου είδους θέσεις και καλούνται να διατηρήσουν διπλή ιδιότητα,
χρήζουν απαραιτήτως επαγγελματικής, υπηρεσιακής και προσωπικής-οικογενειακής κατοχύρωσης.

ΛΥΔΙΑ Π.ΒΕΝΤΗΡΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Σ.Ε.Ε.Ν.Σ.Α.  

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ