Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24η πρόσληψη στο επιτελείο Στουρνάρα! Και συνεχίζουμε...

28.09.2012 | 13:25

Η κρίση αντιμετωπίζεται με προσλήψεις. Πρωτοπόρος ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος!!! 24η πρόσληψη σε τρεις μήνες. Μετακλητού υπαλλήλου, βεβαίως θα πει . Λες και οι μετακλητοί δεν πληρώνονται από δημόσιο ταμείο.
Και μια και αναφερθήκαμε στο θέμα, γιατί δεν δίνουν όλοι οι υπουργοί τις λίστες με τους μετακλητούς τους. Και πρώτα απ΄ όλα τους δημοσιογράφους.

Ιδού και η 24η πρόσκληψη Στουρνάρα.

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ1Α 1129034 ΕΞ 2012/18.9.2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 9, 56 και 57 του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α’/2005), προσλαμβάνεται από 30.7.2012 η

Μ…….Κ……… του Τ………. (Α.Δ.Τ.
Χ …….), στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέση, που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33
παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 2190/1994, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 55 παρ. 9 του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/2005), με βαθμό Β’ κατηγορίας ΠΕ και μισθολογικό κλιμάκιο 4

2. Η ανωτέρω υπάλληλος αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για
οποιοδήποτε λόγο του Υπουργού, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στην
προαναφερόμενη θέση δε γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 4 του Ν. 2190/1994.
(Αριθμός βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών 12777/20.9.2012).
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 33 75 110
Fax: 210 33 75 004
Για την ακρίβεια
Αθήνα, 19.9.2012
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ