Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αδικούμενοι ακόμη κι όταν εκλέγονται - Τι συμβαίνει με τος "χακί" δημοτικούς συμβούλους

09.02.2014 | 00:31
Εκλογές έρχονται. Ευρωεκλογές, δημοτικές και το σενάριο των εθνικών εκλογών είναι πάντα ζωντανό. Πολλοί είναι οι στρατιωτικοί που θέλουν να εμπλακούν με την πολιτική και τα κοινά. Και ίσως να μην γνωρίζουν ποιοι και πως έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές .

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται “δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών…..».Οι στρατιωτικοί πρέπει να παραιτηθούν για να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι.

Υπάρχει όμως θέμα με τους υπαξιωματικούς και μάλιστα μ΄ αυτούς που έχουν εκλεγεί στις δημοτικές του 2010. Το πρόβλημα έχει να κάνει ότι και σ΄ αυτή τη περίπτωση δεν τηρούνται όσα προβλέπονται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Τι προβλεπεται;

• «Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν….».

Όπως υποστηρίζει σε έγγραφό του ο ΣΥΣΜΕΔ “κατά την εκλογική διαδικασία της 7ης Νοεμβρίου 2010 αναδείχθηκαν, όπως μας ενημέρωσαν, ως μέλη περιφερειακών, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών συνάδελφοί μας υπαξιωματικοί (ελάχιστοι στον αριθμό), οι οποίοι ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν μπόρεσαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, καθόσον υπηρετούν μακράν της έδρας της περιφερειακής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής στην οποία εξελέγησαν και τυχόν μετάθεση ή απόσπασή τους στον υπόψη τόπο κατέστη αδύνατη ελλείψει ρητής, προς τούτο, σχετικής νομοθετικής προβλέψεως, όπως οι ίδιοι ενημερώθηκαν υπηρεσιακά.

Μεταφέροντας την απογοήτευση των υπόψη συναδέλφων μας, τους οποίους εμπιστεύθηκαν οι συμπολίτες τους με την ανάδειξή τους στις περιφερειακές, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές για τη διαχείριση των κοινών προβλημάτων τους, και την πρόθεση από άλλους να θέσουν υποψηφιότητα στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014 και θεωρώντας ότι από παραδρομή και αβλεψία ο νομοθέτης δεν συμπεριέλαβε ρητά την υπαγωγή τους στο ρυθμιστικό ως άνω πλαίσιο, παρακαλούμε όπως καταθέσετε τροπολογία σε οποιοδήποτε υπάρχον νομοσχέδιο ως εξής: α. «Στο άρθρο 93 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής «9. Με την έννοια των υπαλλήλων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου νοούνται και οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.» και β. «Στο άρθρο 182 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής «11. Με την έννοια των υπαλλήλων της ανωτέρω παραγράφου νοούνται και οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.». 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ