Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στρατιωτικές Σχολές: Ποια υπόσχεση προς τους σπουδαστές την πήραν πίσω!

22.12.2015 | 21:38
Μάταια περιμένουν οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τους είχαν τάξει από το περασμένο Ιούνιο. Η παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών…αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας!

Το γιατί εξηγεί η ΠΟΕΣ η οποία θέτει και τα σχετικά ερωτήματα στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ:


Τη 19η Ιουνίου 2015 με το σχετικό ανακοινώθηκε, από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η ανάληψη σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. [ΕΔΕΤ] της υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων».

Δικαιούχος και φορέας Υλοποίησης της Δράσης ορίσθηκε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. [ΕΔΕΤ], ενώ η χρηματοδότηση ανακοινώθηκε ότι θα γινόταν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007- 2013» [ΕΠΨΣ], με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης], σκοπός δε της Πράξης ήταν η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, μέσω της υλοποίησης της δράσης που αφορούσε στην προμήθεια έως 4.200 ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers), προς τους σπουδαστές των στρατιωτικών Σχολών, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα τετρακόσια ευρώ (€400) ανά σπουδαστή για την προμήθεια φορητού Η/Υ σύγχρονων προδιαγραφών με τσάντα μεταφοράς.

Η Δράση ανακοινώθηκε δημόσια και έτυχε ευμενών σχολίων όχι μόνο εντός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και εν γένει της Ελληνικής κοινωνίας, αφού αφορούσε στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης, θα έπρεπε δε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015 με προϋπολογισμό, για την προμήθεια των φορητών υπολογιστών με τη τσάντα μεταφοράς, προς τους δικαιούχους αυτής (μαθητές παραγωγικών σχολών) να ανέρχεται στο ποσό των 1.680.000,00 €.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε την 08 Οκτωβρίου 2015 στην ιστοσελίδα της δράσης (www.e-cadet.gr) εγνώσθη ότι αναβάλλεται η υλοποίηση της ανωτέρω δράσης, ενώ μελλοντική επανέναρξη θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση, να σημειωθεί δε ότι τα προβλεπόμενα κουπόνια εδόθησαν στους μαθητές των παραγωγικών σχολών.

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Θεωρώντας ότι η όλη δραστηριότητα είναι μια σημαντική ενέργεια, προς όφελος των μαθητών των παραγωγικών σχολών, αφ΄ ενός, αλλά και του γεγονότος ότι η οικονομική υποστήριξή της, όπως προαναφέρθηκε, στηρίζεται σε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), αφ΄ ετέρου, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας για άμεση επανέναρξη της δράσης και ενημέρωσή μας, στο πλαίσιο της διαφάνειας, για τους λόγους της αναβολής της, καθόσον από την ανωτέρω ιστοσελίδα δεν προκύπτει κάτι σχετικά.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ