Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στρατιωτικοί ασφαλισμενοι στο ΙΚΑ - Οι πρώτοι ήδη υπηρετούν σε μονάδες

25.04.2014 | 00:22
Οι πρώτοι στρατιωτικοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ έχουν αρχίσει πλέον να υπηρετούν σε μονάδες των ΕΔ. Τι σημαίνει η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ; Πολλά δεν έχουν διευκρινιστεί και αυτό ζητά με έγγραφό της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Στο έγγραφό της επισημαίνει και ρωτά:

“1.Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του σχετικού ορίσθηκε και ήδη εφαρμόζεται ότι: «Οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011 και μετά, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, και οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ».

2. Ήδη οι πρώτοι ασφαλισμένοι (εισερχόμενοι μαθητές το 2011 των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων) αποδόθηκαν στις Μονάδες το καλοκαίρι του 2013 (οι απόφοιτοι των σχολών διετούς φοίτησης – Υπαξιωματικοί), ενώ αναμένεται να αποδοθούν το καλοκαίρι του 2015 και οι πρώτοι αποφοιτήσαντες των σχολών τετραετούς φοίτησης – Αξιωματικοί.

3. Κάποιοι εκ των ανωτέρω ασφαλισμένων, μέλη των Πρωτοβάθμιων σωματείων μας, απευθύνθηκαν στην Ομοσπονδία μας προκειμένου να αντλήσουν πληροφόρηση αναφορικά με τις υποχρεώσεις τις δικές τους (ως ασφαλισμένων - εργαζομένων) και της Υπηρεσίας (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως εργοδότη) αλλά και τα δικαιώματά τους, που απορρέουν μετά τη θέση σε ισχύ του σχετικού νόμου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε ποιες οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα των ασφαλισμένων στρατιωτικών και ποια του εργοδότη (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και ιδίως των ειδικών κατηγοριών συναδέλφων μας (ιπταμένων, υπηρετούντων σε υποβρύχια κλπ)”.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ