Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Συναγερμός" για οικονομικούς ελέγχους σε ενώσεις αποστράτων

30.05.2013 | 00:24
Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε το δημοσίευμά μας για την αναζήτηση τιμολογίων που θα δικαιολογήσουν δαπάνες περίπου μισού εκατομμυρίου σε ένωση αποστράτων. Και λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι γίνεται κάποιος έλεγχος αλλά δεν έχει προκύψει κάτι. Ας περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί. Και βέβαια ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η παραφιλολογία είναι να ανακοινωθούν επισήμως τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Στο μεταξύ θα μεταφέρουμε πληροφορίες από οικονομικό έλεγχο που έγινε σε άλλη ένωση και απο την οποία προκύπτει ότι η ένωση :

  • Αγνοεί τις εντολές του υπουργείου προκειμένου να τροποποιήσει τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας και να καταθέτει χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των παραρτημάτων της Ένωσης  αντί σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων μελών της ένωσης
  • Δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια ΔΟΥ κατά παράβαση του Ν.2238/94 ΚΦΕ άρθρα 101, 107.
  • Δεν εκδίδονται εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια είσπραξης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΠΔ 205/98 .
  • Διέθεσε τα τελευταία χρόνια περίπου 250.000€ για παραθερισμό μελών της σε ξενοδοχεία με εσφαλμένα και μη πλήρη παραστατικά του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
  • Κατέχει μετοχές Τράπεζας οι οποίες έως το 2008 εμφανίζουν σωρευμένη λογιστική ζημιά περίπου ύψους 1.600.000€. 
  • Οι οικονομικές καταστάσεις της δεν δίνουν την πραγματική εικόνα της αφού εμφανίζουν σωρεία λογιστικών παραλείψεων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού καθώς και αποκρύψεις εσόδων και εξόδων.
  • Συνάπτει επαχθείς συμβάσεις για μισθώσεις κυλικείων με χαμηλά μισθώματα (από 30€ μηνιαίως)  οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε τα πάγια λειτουργικά έξοδα (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ) αυτών των κυλικείων τα οποία καταβάλλονται από την ένωση.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ