Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ : "Παγιδευμένοι" στρατιωτικοί ζητούν δικαίωμα ανάκλησης αποστρατείας

19.09.2015 | 12:15

Να δοθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης αποστρατείας σε όσα στελέχη την έχουν υποβάλλει πριν από τις 14 Αυγούστου 2015,όταν και επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον υπολογισμό της σύνταξης, ζητούν στρατιωτικοί.

Η Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας σε έγγραφό της προς τα κόμματα επισημαίνει:

“Σας γνωρίζουμε, κατόπιν ενημέρωσης από συναδέλφους μας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης αποστρατείας που υπέβαλλαν πριν την 14 Αυγ 2015, προ δηλαδή της ψήφισης του ν.4334/2015.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε από το ΥΠΕΘΑ και ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ψηφίστηκε στον παραπάνω Νόμο, την 14 Αυγ 2015, επήλθαν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όσα στελέχη είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και 31-12-2014 και αποχωρούν από το 2015 και μετά. Η αλλαγή αυτή ήρθε σε αντίθεση με ότι γνώριζαν οι συνάδελφοι μας μέχρι εκείνη τη στιγμή και οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση αποστρατείας, καθώς με το Ν.3865/2010 καθορίζονταν ότι όσοι αποχωρούσαν από 1-1-2015 δεν θα θίγονταν από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξής τους.


Αποτέλεσμα της παραπάνω αλλαγής διατάξεων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς και καθώς δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η ερμηνευτική εγκύκλιος, ήταν η υποβολή αίτησης ανάκλησης της αίτησης αποστρατείας τους. Όπως όμως μας έγινε γνωστό η «Υπηρεσία» δεν αποδέχεται την ανάκληση της αίτησης αποστρατείας καθώς στην παρ 10 του άρθρου 34 του Ν∆ 1400/1973 καθορίζεται ότι «αίτηση αποστρατείας άπαξ υποβληθείσα δεν δύναται να ανακληθεί. Η υποβολή θεωρείται συντελεσθείσα από της πρωτοκολλήσεως της σχετικής αιτήσεως»


Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2010 που επήλθαν οι προηγούμενες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, στην παρ 7 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 υπήρξε πρόβλεψη για δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης, για ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του ν.3865/2010. Συγκεκριμένα προβλέπονταν ότι όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης από 1.1.2010 και μετά, δύνανται να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να επανέλθουν στην υπηρεσία. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, έστω και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπό τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης. Ο χρόνος από τη λύση της σχέσης αυτής μέχρι την επαναφορά τους στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας»


Κατόπιν των παραπάνω και με γνώμονα το ενδιαφέρον σας για το προσωπικό των Ε∆ και με δεδομένο ότι τα στελέχη υπέβαλλαν παραίτηση πριν την 14 Αυγ 2015 χωρίς να γνωρίζουν τις νέες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, παρακαλούμε για δέσμευση σας–εξαγγελία ότι με τη συγκρότηση της νέας Κυβέρνησης θα προωθηθεί αντίστοιχη τροπολογία με αυτή του Ν.3865/2010 και θα παρέχεται το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης, για ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νέου αυτού νόμου.


Και ΣΣΑΣίτες το ζητούν

Και ο Σύνδεσμος απόφοιτων ΣΣΑΣ γράφει "Μετά την επιστολή της ΕΣΠΕΘ προς τα κόμματα των εθνικών εκλογων της Κυριακής, μέσω της οποίας διατυπώνεται η εύλογη πρόταση μεταβατικής ισχύος του ν. 4334/2015 & η δυνατότητα ανακλήσεως, απο την Υπηρεσία, των αιτησεων μέσα σε 1 μηνα από την δημοσίευση του νόμου (στα πρότυπα της εφαρμογής του προγενέστερου νόμου 3865/2010),"

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ