Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα λάθη και οι διορθώσεις του ΓΕΕΘΑ για τις στρατιωτικές σχολές

05.05.2014 | 21:16
Διόρθωση της ημερομηνίας γέννησης των υποψηφίων για τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ. Η ημερομηνία γέννησης περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών-στριών, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις ΑΣΣΥ.

Όπως ανακοινώθηκε, στη σελίδα 5, οι υποπαράγραφοι στ(1)(β) και στ(2), που αναφέρουν:

[«…(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα.
(2) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 1 Ιανουαρίου 1994 και μεταγενέστερα»].

Αντικαθίσταται ως εξής:
«…(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα.
(2) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα».

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ