Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα "μαύρα σημεία" της "Λευκής Βίβλου" της Άμυνας

24.01.2015 | 22:00
Η Λευκή Βίβλος του ΥΠΕΘΑ για το 2014 και την πολιτική Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας δεν απαντά σε όλα τα ερωτήματα και τις απειλές που η χώρα καλείται ή ενδεχομένως θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

Ποια είναι τα αδύναμα σημεία του κειμένου της Λευκής Βίβλου που εντοπίσαμε και οι παρατηρήσεις που κάνουν απόστρατοι αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικοί:

1. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Επιπλέον, η γεωγραφική θέση της χώρας μας, την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα, τα οποία γεννώνται από τη γενικευμένη αστάθεια στην περιοχή. Ταυτοχρόνως, η ιδιομορφία του χώρου (εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα και μεγάλος αριθμός νήσων, νησίδων και βραχονησίδων) διευκο-
λύνει τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν εν δυνάμει
ασύμμετρες απειλές, που μπορούν τελικά να εκδηλωθούν ως:
● Πολιτικές
● Στρατιωτικές απειλές
● Κοινωνικές
● Οικονομικές
● Περιβαλλοντικές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Η Τουρκία, ως κύρια απειλή της Ελλάδας δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της ΠΕΑ 2014. Ενώ αντιθέτως, θεωρείται κρίσιμη απειλή τα «μεταναστευτικά και τα προσφυγικά κύματα». Απειλή είναι αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε και να μην αναφέρουμε την Τουρκία.

2. Οριοθέτηση των Απειλών για την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες - μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα στην προσπάθειά της να οριοθετήσει τις απειλές για την εθνική της άμυνα και ασφάλεια, οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της, ορισμένα κρίσιμα περιφερειακά χαρακτηριστικά, που υπερβαίνουν την εκτίμηση των απειλών, υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής ή ευρωατλαντικής αντίστοιχης οπτικής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Χρησιμοποιείται η γενική εισαγωγή με σκοπό να μην προσδιορίσει την κύρια απειλή / Τουρκία, αλλά όμως επιχειρεί να προσδώσει την ιδιότητα για την Ελλάδα ως «κράτους» που δεν προκαλεί προβλήματα στην ΕΕ και ΝΑΤΟ, παρά την συνεχή επιθετικότητα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Αν Μεσόγειο.3.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η ισχύουσα Πολιτική Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) τον Μάρτιο 2011.
Στην ΠΕΑ καθορίζεται το εθνικό στρατηγικό δόγμα της χώρας το οποίο είναι αποτρεπτικό και αμυντικό και στηρίζεται στην στρατηγική, επιχειρησιακή και τακτική ευελιξία των ΕΔ και στην ικανότητα άμεσης αντίδρασής τους.
Οι βασικές αρχές που διέπουν την ΠΕΑ είναι:
• Ο σεβασμός των υφισταμένων συνόρων.
• Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου.
• Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
• Η πλήρης συμμόρφωση στον Καταστατικό Χάρτη και στις αποφάσεις του ΟΗΕ.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το εθνικό στρατηγικό στρατηγικό δόγμα, αμυντικό – αποτρεπτικό, δεν έχει καμία σχέση με τη στρατηγική, επιχειρησακή και τακτική ευελιξία των ΕΔ. Τούτο έχει σχέση με τη Δύναμη Αποτροπής, την Αμυντική Επάρκεια, την Στρατηγική Ευελιξία και την Άμεση Ευέλικτη Ανταπόδοση.


4.Θεμελιώδεις Στοχεύσεις της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας
• Η διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και ισχύος και ως εκ τούτου η υπεράσπιση του χερσαίου, θαλάσσιου, και εναέριου εθνικού χώρου και κατ' αυτό τον τρόπο, της εθνικής ασφάλειας.
• Η συμβολή στην υπεράσπιση της κρατικής υπόστασης, της ανεξαρτησίας και
της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον ενιαίο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Πέραν των ανωτέρω στόχων, βασική επιδίωξη της χώρας αποτελεί η διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και στις λοιπές περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Η ΠΕΑ πρέπει να ονομάζεται Πολιτική Εθνικής ‘Άμυνας και Ασφάλειας, και συνεπώς θα χρησιμοποιείται και ο όρος «εθνική ασφάλεια».

Έχει αφαιρεθεί το Δόγμα ΕΑΧ που περιγράφονταν στη ΠΕΑ 2005, και πλέον αντικαθίσταται με τη λέξη «συμβολή», η οποία δεν προσδιορίζει καθαρά τη στρατιωτική εμπλοκή της ΕΛΛΑΔΑΣ σχετικά με την ΚΥΠΡΟ.


5.ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και ΝΑ Μεσογείου καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της στρατιωτικής τέχνης και επιστήμης, κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση της ΔΔ
σε ένα επίπεδο που ανταποκρίνεται αφενός στις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας, αφετέρου στις επιταγές της Πολιτείας και στις προσδοκίες του Ελληνικού λαού. Ταυτόχρονα η Νέα ΔΔ αντανακλά, από μέρους μας, στην ικανότητα και στην
ετοιμότητα των ευρωπαϊκών και συμμαχικών θεσμών να λειτουργήσουν ως σταθεροποιητικός μοχλός και ως παράγοντας αξιόπιστης ισχύος στην ευρύτερη περιοχή. Αναλυτικότερα, οι πρόσφατες αναταραχές όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, η επακόλουθη ρευστότητα και αστάθεια στο τόξο από Β. Αφρική μέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα καθώς και η εμφάνιση των «τζιχαντιστών», παρ’ ότι δεν απειλούν
άμεσα την ακεραιότητα της Χώρας, εγκυμονούν απειλές για την εθνική της ασφάλεια, κυρίως μέσω των αυξημένων λαθρομεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, ο εντοπισμός ενεργειακών κοιτασμάτων στον υποθαλάσσιο χώρο του
Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, εντός της δικαιούμενης, βάση του Διεθνούς Δικαίου, Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Χώρας αλλά και η σχεδιαζόμενη διέ-
λευση από το έδαφός της αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη,
δημιουργούν επιπρόσθετες απαιτήσεις για τις ΕΔ αναφορικά με την προστασία και
περιφρούρηση των εθνικών συμφερόντων από κάθε επιβουλή. Ειδικότερα υπό τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες, η προστασία του εκτιμωμένου εθνικού πλούτου
στην Ανατολική Μεσόγειο έχει πολύ υψηλή προτεραιότητα στην κλίμακα των εθνικών συμφερόντων.
Οι γενικές κατευθύνσεις που διέπουν τη νέα προσέγγιση συνοψίζονται στα παρακάτω κύρια σημεία:
Μείωση του λειτουργικού κόστους με υιοθέτηση συνδυασμού καινοτόμων και παραδοσιακών λύσεων, υλοποιώντας στην πράξη τη διακλαδικότητα που επιφέρει συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.
Εστίαση στην κύρια απειλή.
κλπ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Εκτιμάται ότι οι συντάκτες της ΛΕΥΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ, αλλά και γενικότερα των Γενικών Επιτελείων αγνοούν παντελώς γιατί σχεδιάζεται και υλοποιείται μια Δομή Δυνάμεων.

Το ΥΠΕΘΑ γράφει ότι η Δομή Δυνάμεων γίνεται για τους «Τζιχαντιστές» και το πρόβλημα των  «Λαθρομετανάστευτικών ροών».


Διαβάστε ακόμη:

Υπουργείο Άμυνας - Δημοσιεύτηκε η Λευκή Βίβλος 2014
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ