Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΑΠΟΨΗ

Τα 3 καυτά ερωτήματα για τις Fremm στα οποία κυβέρνηση και Αρχηγοί ,οφείλουν να απαντήσουν!

22.02.2013 | 00:01

“Καυτά ζητήματα” θέτει με ερωτήματα μέσω Onalert αξιωματικός με πολύ μεγάλη γνώση του νομικού πλαισίου των εξοπλισμών, για την υπόθεση της ενοικίασης των γαλλικών φρεγατών Fremm. Ερωτήμα που είναι αμφίβολο αν έχουν έστω απασχολήσει την ελληνική κυβέρνηση ή όσους θεωρούν ότι η κατάσταση είναι απλή.

Δεν είναι ούτε πολιτικά με τα επαχθή μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση αλλά όπως αποδεικνύεται και από το κείμενο του ειδικού ούτε νομικά.

Το κείμενο με τα ερωτήματα που θέλοντας και μη πρέπει να απαντηθούν:


Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου επιβεβαίωσε ότι με πρωτοβουλία της Ελληνικής πλευράς και “επειδή έχουμε αμυντικές ανάγκες και παρά τις οικονομικές δυσκολίες δεν παραμελούμε την αμυντική θωράκιση της χώρας και αναζητάμε λύσεις... προτείναμε στους Γάλλους είναι να μας ενοικιάσουν δύο φρεγάτες και τέσσερα αεροσκάφη παρακολούθησης, και η πρόταση μας αυτή συζητείται. Επαναλαμβάνω είναι κάτι που τέθηκε από εμάς, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε την αμυντική μας θωράκιση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στο Αιγαίο θα είναι ήρεμα τα νερά.."


Ας δούμε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθείας αμυντικού υλικού η οποία έχει προσφάτως αναθεωρηθεί και αποτελείται από τους Ν.3433/2006 (Τμήματα), Ν.3883/2010 και Ν.3978/2011.

•Η εξαγγελία λοιπόν του κ. Κεδίκογλου περί ¨ενοικιάσεως¨ αμυντικού υλικού από την Γαλλία μέσω διακρατικής συμφωνίας αν και δεν προβλέπεται ευθέως από τον σε ισχύ περί προμηθειών αμυντικού υλικού νόμο (Ν.3978/2011) εμπίπτει εντούτοις στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν.3433/2006 το οποίο είναι σε ισχύ (Αθάνατη Ελληνική Γραφειοκρατία) και σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ως πηγή και μέθοδος χρηματοδότησης ενός εξοπλιστικού προγράμματος και η συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σε συνδυασμό με το άρθρο 17 (Εξαιρέσεις) του Ν.3978/2011 στο οποίο περιλαμβάνονται οι διακρατικές συμφωνίες.
  • Βεβαίως ο κ. Κεδίκογλου παρέλειψε να αναφερθεί εάν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 76 του άρθρου Ν.3883/2010 διαδικασία για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι για κάθε προμήθεια αμυντικού υλικού, εφόσον αυτή είναι εντεταγμένη στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα, ενεργοποιείται με πρόταση του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου κλάδου (Στρατός – Ναυτικό – Αεροπορία), που εισάγεται στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), το οποίο και γνωματεύει σχετικά.
Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διατυπώνει την πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος ζητά τη γνώμη των Γενικών Διευθύνσεων Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, ενώ μπορεί ναθέσει το ζήτημα προς συζήτηση στο Συμβούλιο Άμυνας.
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, υποχρεωτικά εφόσον το πρόγραμμα είναι μείζονος οικονομικής αξίας και δυνητικά σε κάθε άλλη περίπτωση, εισάγει το ζήτημα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) που αποφασίζει σχετικά μετά από γνώμη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου,ότι με την απόφαση ενεργοποίησης του προγράμματος καθορίζεται και η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας, όπως καθορίζεται τόσο στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81/2009 όσο και στην Εθνική νομοθεσία.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό γεννιούνται τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από αρμόδια κυβερνητικά χείλη προκειμένου οι κακές γλώσσες να σταματήσουν να διασπείρουν κενά δαιμόνια και να συνεχισθεί η γνωστή παραφιλολογία επί των εξοπλισμών:
  • Έχει υλοποιηθεί - ολοκληρωθεί η πρόβλεψη του άρθρου 72 του Ν. 3883/2010 σχετικά με την Δομή σε προσωπικό και μέσατων Ενόπλων Δυνάμεων (Δομή Δυνάμεων)η οποία προκύπτει μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ που λαμβάνεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) και η οποία (Δομή Δυνάμεων) αποτελεί την βάση για τον σχεδιασμό του όποιου εξοπλιστικού προγράμματος;

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του ΥΕΘΑ διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ), μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης, συνολική πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για όλους τους Κλάδους των ΕΔ, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες− εισηγήσεις κάθε Κλάδου που εγκρίνονται με απόφαση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου.

Στην πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ συντίθενται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας των αναγκαίων μέσων με βάση την Πολιτική Εθνικής Άμυνας, την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τη Γενική Σχεδίαση Άμυνας της Χώρας και τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και περιγράφεται το συνολικό σχήμα οργάνωσης, λειτουργίας και δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, που ανταποκρίνεται στην εκτίμηση της απειλής και τους τρόπους με τους οποίους αυτή ενδέχεται να εκδηλωθεί, καθώς και στην ανάγκη κάλυψης των αποστολών των ΕΔ.


Ευνόητο και για τον πλέον αδαή είναι ότι οι μελέτες, εισηγήσεις, γνώμες, προτάσεις και αποφάσεις των Γενικών Επιτελείων περιλαμβάνουν την πλήρη καταγραφή των υπαρχόντων κυρίων μέσων και υλικών και πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση για το βαθμό πραγματικής και λειτουργικής ενσωμάτωσής τους, καθώς και αποτίμηση των προμηθειών αμυντικού υλικού της τελευταίας − κάθε φορά − εικοσαετίας. Περιλαμβάνεται επίσης και η εκτίμηση της επιχειρησιακής κατάστασης κάθε οπλικού συστήματος και κάθε άλλου μέσου, της εναπομένουσας διάρκειας ζωής του, της ανάγκης εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισής του, των διαθέσιμων ανταλλακτικών και πυρομαχικών, των δυνατοτήτων συντήρησης και εν γένει υποστήριξης.

Η απόφαση για τη Δομή Δυνάμεων επαναξιολογείται και επικαιροποιείται κάθε πέντε χρόνια ή και συντομότερα, εάν μεταβάλλονται κρίσιμα δεδομένα, και πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή της διακλαδικότητας, να επιτυγχάνονται οι μέγιστες δυνατές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών − μελών του ΝΑΤΟ.
  • Η Διαρκής Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων,ενημερώθηκε και διατύπωσε την γνώμη της επί του θέματος, όπως προβλέπεται ρητά στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν.3978/2011;
 
  •  Έχουν υλοποιηθεί οι προβλέψεις του νόμου (άρθρα 73, 74, και 75 του Ν.3883/2010) αναφορικά με το Μακροπρόθεσμο και το Τριετές κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και εάν ναι οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις του κ. Κεδίκογλου που έχουν ενταχθεί;

Πέραν των παραπάνω μπορούν οι κυβερνώντες να μας ενημερώσουν βάσει ποιου γεωπολιτικού - γεωστρατηγικού σχεδιασμού και ποιας εξωτερικής πολιτικής, επέλεξαν την έναρξη των συζητήσεων που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση αριθμού Φρεγατών (Φ/Γ) και Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ) από την Γαλλία και όχι από τις ΗΠΑ ή την Μ. Βρετανία, την Γερμανία, την Ιταλία ή το Ισραήλ με το οποίο προσφάτως ¨αναβαθμίσαμε¨ και την γεωστρατηγική μας σχέση; "
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φρεγάτες Fremm: Όλα όσα δεν μας έχει πει η κυβέρνηση

Παπούλιας: "Δεν έχεις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν έχεις τίποτα"

Η επικίνδυνη "εξοπλιστική έπαρση" των πολιτικών μας

BINTEO: Τι μπορούν να κάνουν οι φρεγάτες Fremm


 

ΣΧΟΛΙΑ