Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΡΙΣΕΙΣ: Τι κάνει νομικά ένας αξιωματικός που αποστρατεύθηκε άδικα; Όλες οι διαδικασίες

31.03.2014 | 00:20
Οι κρίσεις ολοκληρώθηκαν κι επειδή είναι βέβαιο ότι πολλοί θεωρούν ότι αδικήθηκαν είναι χρήσιμο το κείμενο που μας έστειλε γνώστης των νομικών διαδικασιών που μπορεί ένας στρατιωτικός να χρησιμοποιήσει.

«Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, Νομοθεσία, Διεκδικήσεις»
 
Οι κρίσεις των αξιωματικών κατά τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις έτους 2014-2015 έγιναν με τις προηγούμενες διατάξεις του Ν. 2439/1996 (219 Α ́) «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις», λόγω της μεταβατικότητας των άρθρων 32 και 91 του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 167).
Αν και οι πρόσφατες κρίσεις έγιναν απλόχερα, διότι αυξήθηκε ο αριθμός των ανώτατων αξιωματικών, εν τούτοις υπάρχουν και ορισμένοι δυσαρεστημένοι και αγανακτισμένοι.

Έτσι, η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών είναι αυτή που καθορίζεται από τον νόμο και προσφυγή επανακρίσεως έχουν δικαίωμα να καταθέσουν όσοι κρίνονται δυσμενώς, εντός προθεσμίας 60 ημερών.

Η προθεσμία για να αποφανθούν τα Συμβούλια Επανακρίσεων είναι εντός 6 μηνών, από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε η δυσμενή κρίση και φυσικά όχι από τότε που κατατέθηκε από τον ενδιαφερόμενη η προσφυγή.

Στη περίπτωση που κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής επανακρίσεως ή που παρέλθει η προθεσμία των 6 μηνών, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει εάν είναι μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Οι Συνταγματάρχες που κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, όλοι ανεξαιρέτως και ακόμη που δεν υφίσταται περίπτωση προαγωγής, υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΔΕΦΑΘ.
Δικαίωμα εφέσεως κατά αποφάσεων του ΔΕΦΑΘ μπορούν να ασκήσουν μόνο όσοι Συνταγματάρχες ή με την προσβαλλόμενη κρίση προήχθησαν στο βαθμό του Ταξιάρχου.

Οι αξιωματικοί έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για παραβίαση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις, στην περίπτωση που εξαντλήσουν όλους τους βαθμούς των ελληνικών Δικαστηρίων.
Η Στρατιωτική Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, όπως της ελλείψεως αιτιολογίας έχει δυνατότητα να επαναλάβει την ίδια δυσμενή κρίση με διαφορετικό όμως αιτιολογικό.

Σε όλες τις περιπτώσεις των δυσμενών κρίσεων στοιχειοθετείται δικαίωμα για τους δυσμενώς κριθέντες, να εγείρουν δικαίωμα αποζημιώσεως για την ηθική και όχι μόνο βλάβη που υπέστησαν.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ