Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι συμβαίνει με τις Ενώσεις των Στρατιωτικών;

21.09.2016 | 20:24
Η ψήφιση της τροπολογίας για τον συνδικαλισμό των στρατιωτικών και η επικείμενη έναρξη ισχύος στρατιωτικών συνδικαλιστικών φορέων που θα αναγνωρίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας , έχει επιφέρει πολλές και διάφορες διεργασίες στον χώρο των στρατιωτικών Ενώσεων.

Στρατιωτικές Ενώσεις ιδρύονται, με σκοπό να προφθάσουν να λάβουν μέρος στο συνέδριο που θα αναδείξει την Ομοσπονδία των στρατιωτικών, ενώ άλλες αλλάζουν το καταστατικό τους για να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις του νόμου.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου σε αυτό το πλαίσιο συγκαλεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου με θέμα την εναρμόνιση του καταστατικού της με το νέο νόμο και την επανεξέταση της συμμετοχής της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Την ίδια ώρα, στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, η οποία είχε ορίσει στενά χρονικά περιθώρια (μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου) για τις υποψηφιότητες των μελών της για το επικείμενο συνέδριο, πήγαν να εγγραφούν 28 στρατιωτικοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μέλη του ΣΕΕΝΣΑ. Ωστόσο, όπως εκ των υστέρων φάνηκε, η Ένωση δεν διέθετε πρωτοκόλλο καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων μελών και μπλοκ αποδείξεων είσπραξης για τις συνδρομές, με αποτέλεσμα να φύγουν άπραγοι. Επανήλθαν την επόμενη ημέρα με εξώδικη αίτηση, προκειμένου να μπορέσουν να γραφτούν ως μέλη!

Εάν όσα καταγγέλλουν ισχύουν, ότι δηλαδή δεν υπήρχε πρωτόκολλο καταχώρισης μελών, ούτε μπλοκ αποδείξεων είσπραξης για τις συνδρομές, τότε θα πρέπει πολύ σοβαρά να εξεταστεί συνολικά το θέμα των Ενώσεων, πόσα μέλη έχουν και τις οικονομικές συνδιαλλαγές πραγματοποιούν, ώστε να μην υπάρχει κανένα ίχνος αρνητικής υποψίας.
Ιδιαίτερα ενόψει της ανάδειξης της νέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, η οποία θα προκύψει μετά από εκλογική διαδικασία με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από όλες τις Ενώσεις Στρατιωτικών που έχουν προσαρμόσει τα καταστατικά τους.


Διαβάστε τι απίθανα περιστατικά αναφέρουν στην δήλωσή τους
ΠΡΟΣ

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Π.Ε.Α» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου, αρ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα.

**********************

Όπως σας είναι γνωστό, οι τρεις (3) τελευταίοι εξ ημών είμαστε ήδη μέλη του Σωματείου σας και επιθυμούμε να υποβάλλουμε αιτήσεις περί συμμετοχής μας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου σας, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 16η Οκτωβρίου 2016.

Οι υπόλοιποι είκοσι πέντε (25) εξ ημών είμαστε όλοι μας εν ενεργεία στρατιωτικοί, υπηρετούμε όλοι μας σε Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής και επιθυμούμε να εγγραφούμε ως μέλη στο Σωματείο σας, καθώς και να υποβάλλουμε αιτήσεις περί συμμετοχής μας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου σας, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 16η Οκτωβρίου 2016.

Χθες, την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. περίπου, οι εξ ημών, Ηλίας Κολλύρης, Δημήτριος Ρώτας, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος και Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, προσήλθαμε στα γραφεία του Σωματείου σας στην Αθήνα, οδός Φειδίου, αρ. 10, προκειμένου να καταθέσουμε, έχοντες, βεβαίως, και τις σχετικές νόμιμες εξουσιοδοτήσεις από όλους μας, (α) είκοσι πέντε (25) νομίμως υπογεγραμμένες και συμπληρωμένες αιτήσεις μας περί εγγραφής μας ως μέλη και (β) είκοσι οκτώ (28) νομίμως υπογεγραμμένες και συμπληρωμένες αιτήσεις μας περί συμμετοχής μας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου σας.

Ωστόσο, στα γραφεία του Σωματείου σας μας υποδέχθηκε ο κ. Νικόλαος Μανδαράκας, μέλος του Σωματείου σας, ο οποίος μας δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παραλάβει τις αιτήσεις σας για το λόγο ότι δεν είχε βιβλίο πρωτοκόλλου καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων μελών, καθώς και μπλοκ αποδείξεων είσπραξης. Τότε, ο κ. Μανδαράκας κάλεσε τηλεφωνικώς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σας, κ. Χρήστο Μαστρογιαννάκη, ο οποίος κατέφθασε μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΣ, κ. Ανέστη Τσουκαράκη, αλλά δεν έφερε μαζί του το βιβλίο πρωτοκόλλου καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων μελών, καθώς και το μπλοκ αποδείξεων είσπραξης, προκειμένου να κατατεθούν από εμάς οι άνω αιτήσεις. Κατόπιν αυτού, αποχωρήσαμε άπρακτοι.

Εξ αιτίας των ανωτέρω, και προκειμένου να διασφαλίσουμε, ως έχοντες κάθε νόμιμο δικαίωμα και έννομο συμφέρον, τόσο (α) την έγκαιρη εγγραφή μας των πρώτων είκοσι πέντε εξ ημών ως μέλη του Σωματείου σας όσο (β) την έγκαιρη υποβολή των υποψηφιοτήτων όλων μας για τις αρχαιρεσίες της 16ης Οκτωβρίου 2016:

1. Με την παρούσα οι πρώτοι είκοσι πέντε (25) εξ ημών, όλοι εν ενεργεία στρατιωτικοί και υπηρετούντες σε Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ όπως εγγραφούμε ως μέλη στο Σωματείο σας σήμερα, 15η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Για το λόγο ακριβώς αυτό σας συγκοινοποιούμε (α) τις αντίστοιχες είκοσι πέντε (25) νομίμως υπογεγραμμένες και συμπληρωμένες αιτήσεις μας περί εγγραφής μας ως μέλη, (β) τα αντίστοιχα καταθετήρια, ποσού 20,00 €, για την εγγραφή ως μέλους ενός εκάστου εξ ημών και (γ) τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις όλων μας προς τους Ηλία Κολλύρη, Δημήτριο Ρώτα και Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, όπως, ανθ’ ημών, επ’ ονόματι και για λογαριασμό μας, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τα ανωτέρω.

2. Με την παρούσα, και με δεδομένο ότι το Σωματείο σας θεσμοθετήθηκε μόλις πριν ένα (1) μήνα, καθώς και με δεδομένο ότι αφ’ ενός οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Σωματείου σας ορίστηκαν μόλις για την 16η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Κυριακή, και αφ’ ετέρου η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων ορίστηκε για την 16η Σεπτεμβρίου 2016 και εμείς επιθυμούμε όλοι μας να κατέλθουμε ως υποψήφιοι, σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως το Διοικητικό σας Συμβούλιο συνεδριάσει εκτάκτως την 16η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, ήτοι προ της λήξεως της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, προκειμένου να εξετάσει, ως οφείλει, τις συγκοινοποιούμενες αιτήσεις μας και να δεχθεί να μας εγγράψει ως μέλη του Σωματείου σας.

3. Με την παρούσα όλοι μας οι είκοσι οκτώ (28) αιτούντες – δηλούντες, όλοι εν ενεργεία στρατιωτικοί και υπηρετούντες σε Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής, σας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι, κατόπιν και των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε και σας συγκοινοποιούμε (α) τις αντίστοιχες είκοσι οκτώ (28) νομίμως υπογεγραμμένες και συμπληρωμένες αιτήσεις μας περί συμμετοχής μας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου σας και περί υποβολής υποψηφιοτήτων μας και (β) τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις όλων μας προς τους Ηλία Κολλύρη, Δημήτριο Ρώτα και Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, όπως, ανθ’ ημών, επ’ ονόματι και για λογαριασμό μας, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τα ανωτέρω.

4. Άλλως, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕότι θα προσφύγουμε άμεσα στη Δικαιοσύνη, θα ενημερώσουμε τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τις αρμόδιες Αρχές και να ασκήσουμε κάθε νόµιµο δικαίωμά µας.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτόν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και σ’ αυτόν προς τον οποίο κοινοποιείται, αντιγράφοντας συγχρόνως ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στη σχετική Έκθεση Επιδόσεως.

Αθήνα, 15η Σεπτεμβρίου 2016
Για τους Εξωδίκως Δηλούντες – Αιτούντες – Καλούντες


Ηλίας Κολλύρης, Δημήτριος Ρώτας , Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Κων/νος Χατζηδημητρίου

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ