Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το Κυπριακό Υπουργείο Άμυνας επενδύει στην Αμυντική Βιομηχανία

22.11.2018 | 14:59
 Σε ειδικές δράσεις που αφορούν στην έρευνα και την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογίας προχωρεί το Κυπριακό Υπουργείο Άμυνας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δρομολογούνται οι εξής ενέργειες:

1. Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό την ίδρυση ενός καινοτόμου και τεχνολογικά πρωτοπόρου τομέα αμυντικής βιομηχανίας, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με αντίστοιχες κοινοπραξίες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, αυτό προϋποθέτει διαφόρων ειδών δράσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στη δημιουργία ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς και πνεύματος συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Άμυνας αναμένεται, προσεχώς, να προχωρήσει στην προκήρυξη προσκλήσεων προς τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και τις καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας για δραστηριοποίηση στην αμυντική έρευνα, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

2. Τη συμμέτοχη του Υπουργείου Άμυνας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Άμυνας έχει, ήδη, αναπτύξει στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Άμυνας της Ελλάδας και της Γαλλίας. Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων της ΕΕ, όπως είναι η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία Άμυνας (PESCO), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

Πέραν των πιο πάνω, για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς αποφασίστηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

● Καθορισμό μελετημένης και ορθολογιστικής βάσης σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με μακροχρόνιους στόχους και έγκαιρη και συνετή κατανομή κονδυλίων με τρόπο ώστε να ενισχύεται στο μέγιστο το αξιόμαχο της Ε.Φ.
● Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για τεχνική υποστήριξη των πτητικών μέσων που διαθέτει η Δημοκρατία.
● Ουσιαστική βελτίωση του θεσμού της εφεδρείας με την εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων από την 1η/1/2019.

Πηγή Philenews

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ