Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το ΣτΕ και το "εκδικητικό" για τους στρατιωτικούς μισθολόγιο

27.06.2014 | 00:21
Γράφει ο
Παναγιώτης Καράμπελας
Σμηναγός ε.α.
Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ)
Στο Ν. 4093/12 περιλαμβάνεται το Μισθολόγιο Στρατιωτικών, το οποίο ¨απολαμβάνουν¨ οι στρατιωτικοί. Ένα απαράδεκτο-εκδικητικό, από κάθε πλευράς Μισθολόγιο. Και τούτο γιατί αφενός εξαθλιώνει ακόμη περισσότερο το ήδη εξαθλιωμένο με τις αλλεπάλληλες περικοπές-απομεινάρι του προηγούμενου Μισθολογίου-πτωχολογίου, αφετέρου γιατί συνεχίζει να διατηρεί όλα εκείνα τα δομικά στοιχεία του προηγούμενου. Στοιχεία, τα οποία έπρεπε να είχαν αλλάξει, μετά από τη σχετική εισήγηση και ομόφωνη απόφαση όλων των θεσμικών φορέων των αποστράτων και τη σύμφωνη γνώμη των Επιτελείων, ΓΕΕΘΑ και ΥΕΘΑ, το 2008. Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι το ξέχασαν ή και κάποιοι το ξέγραψαν!


Βέβαια, μετά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, κανένας δεν μπορούσε να αναμένει να υλοποιηθούν όλα όσα είχαν τότε συμφωνηθεί.

Όμως και κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στο νέο Μισθολόγιο που διαμόρφωσαν και περιλήφθηκε στον Ν.4093/12, θα περιλαμβάνονταν νέοι ιδιαίτερα συμπιεσμένοι συντελεστές με 1: 2,14 από 1: 2,60 που ήταν πριν.

Όμως, το και κυριότερο δομικό στοιχείο, που το 2008 είχε συμφωνηθεί, ήταν η γραμμική ανάπτυξη των συντελεστών (ίσα βήματα ανά βαθμό).

Θεωρώ ότι αν πριν την σύνταξη του υπόψη απαράδεκτου μισθολογίου είχε γίνει μια ανάλογη του 2008 προεργασία από τους θεσμικούς φορείς των αποστράτων και επιμέναμε, τουλάχιστον για την καθιέρωση της γραμμικής ανάπτυξης, των όποιων συντελεστών θα αποφασίζονταν, θα είχαμε απαλλαγεί από τη φενάκη της άναρχης ανάπτυξης των συντελεστών, η οποία προκαλεί πολλαπλά προβλήματα και μειώσεις, που δημιουργούν εύλογα παράπονα για αδικίες και άνιση μεταχείριση, αλλά και συνέπειες χαλάρωσης πειθαρχίας, συνοχής, ομοψυχίας, συναδελφικότητας, αγάπης, αλληλοσεβασμού μεταξύ των στελεχών των ΕΔ, όσο και ουσίας-απωλειών, που καλύπτονται πίσω από την κουρτίνα της ανισομερούς (άναρχης) ανάπτυξης των συντελεστών..

Τούτο είναι μια απόδειξη της λανθασμένης αντίληψης, ιδιαίτερα των με ανώτατο βαθμό στελεχών, ότι η διατήρηση της ανισομερούς (άναρχης) ανάπτυξης των συντελεστών, τους ευνοεί και συγκριτικά τους αναδεικνύει σημαντική υπεροχή-γόητρο έναντι των με χαμηλότερο βαθμό στελεχών, η οποία και γίνεται εντονότερη, σε σύγκριση με τους τελευταίους βαθμούς της ιεραρχίας (παρακάτω πίνακας, στήλη 2)!! Μαγική εικόνα, που, ωστόσο, ο φόντος της είναι μια τέλεια παγίδα, αν κάποιος δεν τον παρατηρήσει με ιδιαίτερη προσοχή.

Μετά τα τελευταία γεγονότα και τα προβλήματα που δημιουργεί στην κυβέρνηση η γνωστή απόφαση του ΣτΕ, είναι βέβαιο ότι θα αναζητηθούν πολλές παραλλαγές οικονομικών και χρονικών συνδυασμών, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση.

Μεταξύ αυτών εκτιμάται ότι οι αντισυνταγματικές διατάξεις του, θα αντικατασταθούν με κάποιες παραλλαγές των προβλέψεων του Ν. 4093/12, με συγκεκαλυμμένη νομιμότητα. Μεταξύ αυτών ενδεχόμενα να είναι και μια νέα παραλλαγή μισθολογίου, ίσως με λιγότερο επαχθείς όρους και επιπτώσεις.
Πολλά ακούγονται-διαρρέονται και από επίσημα χείλη, περί νέου μισθολογίου για το Δημόσιο, αλλά και περί νέων Ειδικών Μισθολογίων.

Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να καταθέσω μια μελέτη μου, με συγκριτικούς πίνακες του ισχύοντος μισθολογίου (Ν. 4093/12) με την παραδοσιακή ανισομερή (άναρχη) ανάπτυξη συντελεστών και ενός μισθολογίου με ίδιο Βασικό Μισθό Ανθυπολοχαγού (875,00), με τους ίδιους συντελεστές (1:2.14), αλλά με γραμμική ανάπτυξη τούτων (ίσο βήμα ανά βαθμό).

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα περιλαμβάνονται δύο μορφές μισθολογίων. Του ισχύοντος μισθολογίου Αξιωματικών (Ν. 4093/12), με συντελεστές (1:00) για τον βαθμό-βάση του Ανθυπολοχαγού και (2,14) για τον καταληκτικό του Α/ΓΕΕΘΑ. Η μία μορφή είναι με ανισομερή (άναρχη) μεταξύ των βαθμών κατανομή των συντελεστών αυτών (1:2,14) και η άλλη με γραμμική ανάπτυξη των ίδιων συντελεστών με (ίσο) βήμα συντελεστών 0,1036 ανά βαθμό.Σε σχετικές στήλες του πίνακα φαίνονται τα συγκριτικά στοιχεία διαμόρφωσης των Βασικών Μισθών κάθε παραλλαγής των δύο μισθολογίων.
Όπως φαίνεται στη στήλη 6, το αποτέλεσμα με τη γραμμική ανάπτυξη των συντελεστών (ίσο βήμα 0,1036 ανά βαθμό) είναι σαφώς θετικότερο έναντι του αποτελέσματος της στήλης 3, με ανισομερή (άναρχη) κατανομή των ίδιων συντελεστών του ισχύοντος μισθολογίου.

Τούτο καταρρίπτει, τόσο την εσφαλμένη αντίληψη περί καλλίτερης (αλλά προβληματικότερης για τους προαναφερθέντες λόγους) μεταχείρισης των ανωτάτων Αξιωματικών, όσο και για την ουσία του γενικότερου αποτελέσματος, με σαφώς οφθαλμοφανή και την αίσθηση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των στελεχών των ΕΔ.

Πιστεύω ότι, για τους παραπάνω λόγους, η γραμμική ανάπτυξη των συντελεστών πρέπει να αποτελεί την μόνιμη παράμετρο σε κάθε συγκρότηση μισθολογίων.

Εκτιμώ, όμως, ότι εκείνο που θα πρέπει να απασχολήσει, όσους ασχοληθούν αυτή τη φορά με τη σύνταξη-πρόταση κάποιου μισθολογίου - με γραμμική (πάντα) ανάπτυξη συντελεστών - είναι να αναζητηθεί και τρόπος ανακούφισης των συντελεστών των κάτω του βαθμού του Ανθυπολοχαγού (βάση 1:00), των οποίων διαχρονικά, σε κανένα μισθολόγιο, οι συντελεστές τους δεν μεταβάλλονται, σχεδόν καθόλου, αφού η βάση 1:00 του Ανθυπολοχαγού είναι οροφή-ταβάνι για τους κάτω από αυτόν. Τούτο είναι διαρκές (οικονομικό) ¨ατόπημα¨ των διαχρονικών ηγεσιών των ΕΔ κατά της ποιότητας ζωής κάποιων χιλιάδων στελεχών των ΕΔ από το βαθμό του Ανθυπασπιστή και κάτω.

Της ραχοκοκαλιάς των ΕΔ, όπως κατά συνθήκη τους αποκαλούν. Είναι καιρός να σκεφτούμε και εμείς, σήμερα 2014, αλλά και η υπηρεσία για αυτούς. Κάτι για ίση και δίκαιη μεταχείρισή τους. Ίσως και μέσα από ένα χωριστό Μισθολόγιο με ανάλογο εύρος κάποιων συντελεστών ή ένα Μισθολόγιο Πλήρους Ιεραρχίας, με βάση (1:00) στο Λοχία αντί στον Ανθυπολοχαγό. Τώρα έχουμε ένα Μισθολόγιο, ουσιαστικά Αξιωματικών, το οποίο τους αφήνει πάντα εκτός ρυθμίσεων!!

Είναι προφανές ότι όλη αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, περί μισθολογίων, αποφάσεων ΣτΕ κ.λ.π., διαμορφώνει μια κατάσταση υψηλής επαγρύπνησης και ετοιμότητας για τους θεσμικούς φορείς των αποστράτων.

Τούτο σημαίνει, ότι συνεκτιμουμένων όλων των δεδομένων της περιόδου αυτής, αλλά και από εμπειρίες του παρελθόντος, θα πρέπει το συντομότερο να προετοιμάσουν επαρκώς μελετημένες προτάσεις και όλα να τις καταθέσουν για σύμφωνη γνώμη στην ηγεσία των ΕΔ, για κατάλληλη και έγκαιρη απόκρουση και των επιλεκτικά αποκρουστικών απόψεων του κ. Σταϊκούρα για ισοδύναμα μέτρα, που προτίθεται να εφεύρει (αν και δείχνει να υποχωρεί μετά από πιέσεις μνημονιακών), ιδιαίτερα για τους στρατιωτικούς, που ¨τόλμησαν¨ να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν μια κατάφωρη αδικία, προκειμένου να επιβιώσουν. Βέβαια, ο κ. Υπουργός, δεν άκουσε τίποτα και για άλλες ομάδες, που δικαιώθηκαν από το ΣτΕ, για ανάλογες διεκδικήσεις, που έτρεξε να εγκρίνει, χωρίς καμία εκδικητική προδιάθεση για εκείνους!! Πώς μπορεί, άλλωστε να αγνοήσει αξιώματα ¨της Φυσικής¨, περί συγκοινωνούντων δοχείων!!

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει οι απόστρατοι να αντιλαμβανόμαστε και τη θέση της ηγεσίας, που και να θέλει να ανταποκριθεί πλήρως στην ικανοποίηση δικαίων των στελεχών των ΕΔ, δυστυχώς δεν έρχεται, για υποκειμενικούς ή θεσμικούς λόγους, σε ¨κόντρα¨ με την πολιτική ηγεσία, που έχει από πάνω τους κρεμασμένη τη δαμόκλειο σπάθη. Τόση δημοκρατία, που εμείς πρέπει να αναδείξουμε, κάποτε ευθαρσώς και να στηρίξουμε τη θέση τους!! Και να μην τους αφορίζουμε, μόνο. Αυτοκριτική;;;;

Μεταξύ των ¨αντιμέτρων¨ - προτάσεων, σε αυτές τις σκέψεις, θεωρώ ότι είναι άκρως απαραίτητο, να περιλαμβάνεται η γραμμική ανάπτυξη των συντελεστών, σε ένα νέο μισθολόγιο, με σαφώς βελτιωμένο τον συντελεστή του Α/ΓΕΕΘΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εξαλειφθούν οι μισθολογικές προαγωγές των Ν. 2838/00 και 3016/02, γιατί το εξελικτικό των στρατιωτικών εμπεριέχει πολλές ιδιαιτερότητες, που απαιτούν και ιδιαίτερη διαχείρισή τους, έναντι όλων των άλλων κατηγοριών υπαλλήλων του δημοσίου. Σε ό,τι αφορά σε κάποια απομένοντα επιδόματα, τούτο πρέπει να συνεκτιμηθεί και με το γεγονός ότι ο Στρατιωτικός δεν γνωρίζει αν ημερολογιακά υπάρχουν αργίες και χρονικά όρια ωραρίου. Δεν ξέρει που βρίσκεται τη μια ημέρα και που την επόμενη. Δεν είναι βέβαιος ότι θα γυρίσει (ζωντανός) και πότε στην οικογένειά του. Ένα μόνο ξέρει. Να υπηρετεί την πατρίδα σύμφωνα με τον όρκο που έχει δώσει. Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται, επίσης, η ουσία της απόφασης του ΣτΕ ότι οι αποδοχές των ένστολων πρέπει <<να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους για το κράτος >>!! Καιρός να το αντιληφθούν όλοι οι πρόθυμοι – ίσως και κάποιοι αστράτευτοι ή φυγόστρατοι - για πρόκληση κοινωνικών αυτοματισμών σε βάρος των στρατιωτικών και απαξίωση της προσφοράς του έργου των. Αλλοίμονο εάν καταφέρουν να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το στράτευμα και το στρατιωτικό.

Ελπίζω ότι ο κ. Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι οι υποσχέσεις του για κοινωνικό μέρισμα από το πλεόνασμα στους ενστόλους, δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν στην ουσία των εξαγγελιών του, εξαιτίας μιας οργανωθείσας, από πολλούς πολιτικούς και κονδυλοφόρους, εκστρατείας-λαϊκίστικου¨αγώνα¨, εναντίον των στρατιωτικών. Ελπίζω, έστω και τώρα, ότι θα δώσει κατάλληλες κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς να αναζητήσουν αλλού αντιπάλους για να ικανοποιούν το περίεργο και ενίοτε ανυπόκριτο μένος τους, ώστε να διαχειριστούν με δικαιοσύνη τη δεινή θέση, στην οποία τα γνωστά ιδιαίτερα δυσβάσταχτα για τους στρατιωτικούς - περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα - μέτρα τους έχουν οδηγήσει σε αγώνα επιβίωσης. Όμως, αυτοί, πιστοί στον όρκο τους μεριμνούν να εξασφαλίζουν σε όλους αυτούς τους κυρίους κάθε μορφής ελευθερία!!

Διαβάστε ακόμη:

Το 2015 θα δοθούν τα "χρωστούμενα" στους στρατιωτικούς και το σενάριο για ομόλογαΤο ΣτΕ εκδίκασε προσφυγή στρατιωτικών για την "έξοδο" των αστυνομικών από το ΜΤΣ!


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ