Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τριετή θητεία Αρχηγών καθιερώνει ο Αβραμόπουλος αλλά με αστερίσκο αντικατάστασης

09.10.2014 | 17:43
Ο ΥΕΘΑ Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν υπέρ της επαναφοράς της θητείας Αρχηγών. Και φαίνεται ότι πριν αναχωρήσει για να αναλάβει τα καθήκοντά του ως Επίτροπος θα το κάνει πράξη, αν και αφήνει στην κυβέρνηση την δυνατότητα να τους αλλάζει!

Με νομοσχέδιο καθιερώνει την τριετή θητεία Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ,η οποία δεν θα ανανεώνεται ,ούτε θα παρατείνεται. Η θητεία θα ισχύσει στις αμέσως επόμενες κρίσεις. Ωστόσο ο ΥΕΘΑ και το ΚΥΣΕΑ "αιτιολογημένα" όπως λέει το σχέδιο νόμου μπορούν να αντικαταστήσουν τον Αρχηγό!

Το άρθρο του σχεδίου νόμου αναφέρει:

“Η θητεία των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι τριετής. Η θητεία τους δεν ανανεώνεται και δεν παρατείνεται. Η αντικατάσταση  Αρχηγού κατά τη διάρκεια της θητείας του είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Η διάταξη ισχύει μετά τις πρώτες κρίσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ακολουθήσουν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται και η ίδρυση υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο ΥΠΕΘΑ:

“Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αυτοτελής υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, υπαγόμενη  στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ΓΕΕΘΑ. Η Υπηρεσία αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Αντικείμενο δράσης της είναι η διερεύνηση θεμάτων  που αφορούν καταγγελίες για ενέργειες προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, το αξιόμαχο, την αποδοτική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, επ’ ωφελεία του Δημοσίου Συμφέροντος. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας ,  Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Ενόπλων Δυνάμεων”.

Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ΓΔΑΕΕ, καταθέτει στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος, ήτοι την 30/06 και την 31/12, αναλυτική απολογιστική κατάσταση για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, περιλαμβάνουσα το σύνολο των σχετικών εγγράφων και σε κάθε περίπτωση τις συμβάσεις και τις τροποποιήσεις τους, τα αιτήματα τροποποιήσεων και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και επιτροπών της ΓΔΑΕΕ, μεταξύ των οποίων και τις αποφάσεις χορήγησης πιστώσεων και επιβολής ποινικών ρητρών, διασφαλιζομένων των όρων εχεμύθειας και απορρήτου.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ