Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βιβλιάρια ασθενείας απόστρατων - Τι χρειάζεται, τι ισχύει

11.05.2013 | 10:12
Μετά την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την ανάγκη θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας των αποστράτων στελεχών των ΕΔ και των προστατευομένων μελών τους, η ΑΝΕΑΕΔ επικοινώνησε με τον ΟΠΑΔ και έλαβε τις ακόλουθες διευκρινήσεις.

1. Τα βιβλιάρια όλων των συνταξιούχων στρατιωτικών θεωρούνται θεωρημένα, εφόσον συνοδεύονται κάθε φορά που προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας ή σε παρόχους υγείας, από το τελευταίο τρίμηνο εκκαθαριστικό της σύνταξής τους.Αυτό σημαίνει οτι οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί που δεν έχουν κανένα άλλο μέλος ασφαλισμένο ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσέλθουν για θεώρηση - απογραφή.
2. Στις Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ πρέπει να θεωρηθούν τα βιβλιάρια ασθενείας των έμμεσων μελών των συνταξιούχων, με την προσκόμιση του βιβλιαρίου του άμεσα συνταξιούχου, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α.  Δήλωση Ε1 του συνταξιούχου στρατιωτικού που εμφανίζονται τα έμμεσα μέλη. Εφ όσον πρόκειται για κάποιο έμμεσο μέλος που υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση τότε απαιτείται και το δικό του Ε1.
β.  Το τελευταίο τριμηνιαίο εκκαθαριστικό της σύνταξης του άμμεσα ασφαλισμένου.
γ.  Βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά άνω των 18 που σπουδάζουν.
δ.  Υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε περίπτωση.
 http://www.opad.gr/
ε.  ΟΛΑ τα βιβλιάρια
στ. Όλες τις ταυτότητες
ζ.  Στοιχεία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη
 
3. Σημειώνεται ότι το να τεθεί η σφραγίδα θεώρησης επί του βιβλιαρίου δεν αρκεί. Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει και η εργασία στην Εφαρμογή Απογραφής/Θεώρησης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, για να είναι η διαδικασία ολοκληρωμένη και ο ασφαλισμένος απογραμμένος και το βιβλιάριό του θεωρημένο. 
 
4. Όλα τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά μέχρι 28-06-2013, ημερομηνία λήξης θεώρησης-απογραφής. Ειδικά για την περιφέρεια Αττικής η προθεσμία απογραφής παρατείνεται έως την 31-10-2013.
 
  

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ