Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δώρο Χριστουγέννων. Ο ΣΥΣΜΕΔ θέτει θέμα για τη περικοπή του

02.01.2013 | 00:31
Θέμα με το δώρο Χριστουγέννων θέτει με ερώτημά του ο ΣΥΣΜΕΔ και ζητά μια απάντηση και εξηγήσεις για την περικοπή του.

Ο ΣΥΣΜΕΔ επικαλούμενος πάντα επίσημα έγγραφα και αποφάσεις υποστηρίζει ότι “σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»)ορίζεται ότι:

«1. Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους….. 5. Τα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις
χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την ημερομηνία καταβολής τους, το ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι
του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωση τους».

2. Με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016») ομοίου επήλθαν σημαντικές μειώσεις στο μισθό και τα επιδόματα των στρατιωτικών, αναδρομικά από 1-8-2012, με συνέπεια να αλλάξει το
οικονομικό status αυτών που δικαιούνταν του ανωτέρω επιδόματος, εορτών Χριστουγέννων, και κατά το υπολειπόμενο εκ του συνολικού ποσού των 3.000,00 ευρώ ή 36.000,00 ετησίως, ακόμη και αυτών που δεν ελάμβαναν το αυτό επίδομα λόγω της υπερβάσεως του ορίου των 3.000,00 ευρώ ή 36.000,00 ετησίως.

3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν κατά τον υπολογισμό, και εν συνεχεία καταβολή του εν θέματι επιδόματος για το έτος 2012, ελήφθησαν υπόψη τα νέα οικονομικά στοιχεία των μειωμένων εισοδημάτων στρατιωτικών ή τα παλαιά, τα οποία και διαμορφώνουν διαφορετικές κλίμακες, με συνέπεια να υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν έλαβαν το αυτό επίδομα αν και του
δικαιούνται βάσει των νέων εισοδημάτων του σχετικού Ν.4093/2012.
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ