Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τα πάντα για το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και τις μισθολογικές προαγωγές

05.12.2012 | 19:01
Όλες οι απαντήσεις για το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και τις μισθολογικές προαγωγές, δίδονται από ακόμη μία εξαιρετική μελέτη που συνέταξε ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπολοχαγός Ηλίας Νατσιούλας.

Ο υπολοχαγός εξηγεί με λεπτομέρειες και πίνακες όλες τις περιπτώσεις.


Η ΕΣΠΕ Θεσσαλίας για την ενημέρωση σας  κατόπιν της διάταξης της υποπερ. β΄ της περ.38, του Ν.4093/2012 με την οποία επαναφέρονται σε ισχύ, από 1-8-2012, οι ανασταλείσες (από 1-7-2011) με την παρ.5 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 διατάξεις για τη χορήγηση επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι ανασταλείσες (από 1-7-2011) διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή ορισμένων κατηγοριών προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, συνέταξε 5 πίνακες που φαίνεται το πότε δικαιούστε επιπλέον ποσοστό ΕΧΥ και νέα μισθολογική προαγωγή  με βάση το ισχύον Νομικό καθεστώς ( Ν. 2838/00, Ν. 2936/01, Ν. 3016/02, Ν.3205/2003 και Ν.4093/2012)

Επισημαίνεται ότι με το Ν.4093/2012 είναι δυνατή πλέον η αναδρομική χορήγηση επιπλέον (του δικαιούμενου κατά την 30-6-2011) ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας (από 1-7-2011 και εντεύθεν) καθώς και η αναδρομική απονομή μισθολογικών προαγωγών, με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας από 1-7-2011 και εντεύθεν. Τα οικονομικά αποτελέσματα, της , από την κατά τα ανωτέρω χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και μισθολογικών προαγωγών δεν δύνανται να ανατρέχουν σε ημερομηνία προγενέστερη της 1-8-2012 και ο προσδιορισμός των σχετικών ποσών του εν λόγω επιδόματος και των μισθολογικών προαγωγών θα γίνει επί των νέων (μειωμένων) αποδοχών (π.χ. βασικός μισθός) που ισχύουν από 1-8-2012 και εντεύθεν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ε.Χ.Υ.)

Πληροφοριακά στοιχεία:
Για να λάβετε το επιπλέον ποσοστό ΕΧΥ, απαιτείτε η συμπλήρωση των ετών που φαίνονται στην ΣΤΗΛΗ 1η του πίνακα 1. Δηλαδή αν κάποιος βλέποντας το φακελάκι μισθοδοσίας σήμερα έχει Ε.Χ.Υ 24% και 14 έτη υπηρεσίας δικαιούται να λάβει νέο ποσοστό ΕΧΥ 28% από την ημερομηνία που συμπλήρωσε τα 14 έτη υπηρεσίας
Το δικαιούμενο ποσό  ΕΧΥ υπολογίζεται από τον τύπο ΠΟΣΟΣΤΟ (Στήλη 2η) του πίνακα 1 ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ του δικαιούμενου μισθολογικού βαθμού της στήλης 4η των πινάκων 2 έως 5 (ανάλογα την κατηγορία προέλευσης). Δείτε δηλαδή παρακάτω ποιος είναι ο δικαιούμενος μισθολογικός βαθμός και το βασικό ποσό αυτού που ισχύει από 1 Αυγ 2012.


 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ