Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπαξιωματικοί : η αδικία του 1991 - 92 παραμένει ακλόνητη!

19.08.2013 | 15:01
Το θέμα της αδικίας που υφίστανται οι υπαξιωματικοί των τάξεων 1991 και 1992 επανέρχεται για πολλοστή φορά προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Αυτή τη φορά από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία σε έγγραφό της επισημαίνει επικαλούμενοι και τη σχετική νομοθεσία:ΣΧΕΤ : α. Ν. 2439/1996
β. Ν. 3883/2010
γ. Φ.400.44/333103/Σ.1790/ 21 Φεβ. 2012/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α
δ. Φ.900α/13346/4065/10 Ιουλίου 2013/ΥΕΘΑ


1. Επανερχόμαστε για πολλοστή φορά και ίσως γινόμαστε κουραστικοί αλλά λαμβάνοντας e-mail από μέλη της Ε.Σ.Π.Ε.Θ. δεν μπορούμε αν μη τι άλλο να μη θίξουμε ένα θέμα που αφορά την αδικία που έχουν υποστεί σε ότι αφορά την βαθμολογική προαγωγή τους οι Στρατιωτικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (τάξεων ετών 1991 και 1992).

2. Σας γνωρίζουμε ότι με το (β) σχετικό ο καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ είναι ο βαθμός του Αντισυνταγματάρχη.

3. Με το (γ) σχετικό δεν συμπεριλήφθησαν στις αντίστοιχες εγκυκλίους κρίσεων για προαγωγή στον επόμενο βαθμό του Υπολοχαγού οι απόφοιτοι ΣΜΥ τάξεως 1991.

4. Με την υπ’ αρ. 140/2011 ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ στελέχη της τάξεως Σ.Μ.Υ 1990, που είχαν εισέλθει στην Σχολή μετά την 1-1-1988, έχουν προαχθεί στον βαθμό του Υπολοχαγού έχοντας συμπληρώσει 23 έτη πραγματικής υπηρεσίας εκ των οποίων τα τρία τελευταία έτη στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

5. Σύμφωνα με το (β) σχετικό, η τάξη αποφοίτων ΑΣΣΥ έτους 1993 θα προαχθεί στον βαθμό του Υπολοχαγού με την συμπλήρωση 23 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι 19 έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και τέσσερα έτη στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

6. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι Στρατιωτικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ τάξεων 1991 και 1992 αδικούνται-θίγονται τόσο ως προς τη βαθμολογική προαγωγή καθώς θα προαχθούν στον επόμενο βαθμό στα 24 έτη πραγματικής υπηρεσίας έναντι άλλων νεότερων συναδέλφων τους οι οποίοι θα προαχθούν στο βαθμό του Υπλγού στα 23 χρόνια, όσο ως και προς το ασφαλιστικό καθεστώς διότι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επιπλέον δέκα (10) έτη υπηρεσίας σε σχέση με τους συναδέλφους που κατετάγησαν λίγους μήνες νωρίτερα από αυτούς.

7. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφέρουμε ότι για τους Στρατιωτικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ (τάξεων 1991 και 1992):

α. Εάν η προαγωγή τους γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού στερούνται οριστικά και αμετάκλητα το δικαίωμα να προαχθούν στον καταληκτικό βαθμό αποφοίτων ΑΣΣΥ, γεγονός που έχει εξασφαλιστεί τόσο για τους αρχαιότερους απόφοιτους ΑΣΣΥ, καθώς και για τις επόμενες τάξεις αποφοίτων ΑΣΣΥ με δεδομένο ότι προάγονται στα 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υπολοχαγού και έχουν την δυνατότητα για παραμονή στην υπηρεσία πέραν των 35 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως ασφαλισμένοι της κατηγορίας μετά την 31 Δεκ 2010.

β. Αν η προαγωγή τους γίνονταν με τις προισχύουσες διατάξεις του (α) σχετικού τότε πληρούν τα κριτήρια προαγωγής και θα έπρεπε να ενταχθούν στις αντίστοιχες εγκυκλίους κρίσεων για προαγωγή στο βαθμό του Υπολοχαγού.

γ. Επιπλέον εάν κριθούν με τις διατάξεις του (β) σχετικού, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 85 περί προαγωγής Ανθυπασπιστών σε Ανθυπολοχαγό σε 19 έτη συνολικής υπηρεσίας καθώς και το άρθρο 86 που αφορά την αναδρομικότητα προαγωγών τότε πληρούν τα κριτήρια για προαγωγή και πρέπει να ενταχθούν στις αντίστοιχες εγκυκλίους κρίσεων για προαγωγή στο βαθμό του Υπολοχαγού καθότι το 2012 και 2013 αντίστοιχα συμπληρώσανε 4 έτη στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού (δηλαδή θα έπρεπε να προαχθούν στον εν λόγω βαθμό ένα έτος νωρίτερα, συγκεκριμένα το έτος 2008 για αποφοίτους ΑΣΣΥ 1991 και όχι το 2009 καθώς επίσης το 2009 για αποφοίτους ΑΣΣΥ 1992 και όχι το 2010).

8. Τις παραπάνω αιτιάσεις ως Ε.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας συμπεριλάβαμε πολλάκις σε προγενέστερες αναφορές μας, τις οποίες υποβάλαμε αρμοδίως. Γέννιουνται εύλογα ερωτήματα, για ποιους λόγους άραγε διαχωρίζεται η συγκεκριμένη κατηγορία των στρατιωτικών αποφοίτων ΑΣΣΥ (τάξεων 1991 και 1992), οι οποίοι βρέθηκαν σε μεταβατικές διάταξεις των ανωτέρω νόμων και οι οποίοι θίγονται τόσο ασφαλιστικά όσο και ιεραρχικώς βαθμολογικά έναντι άλλων συναδέλφων, αλλά και σε σχέση πάντα με τους υπολοίπους εργαζομένους που εισήλθαν στην αγορά εργασίας (ιδιωτικό αλλά και δημόσιο-ευρύτερο δημόσιο τομέα) από το 1983 έως και το 1992, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων με τη μεταβατική δεκαετία ασφαλιστικού;

9. Επιπλέον γνωρίζεται ότι επερωτήσεις και αναφορές στη βουλή επί του θέματος ασφαλιστικό Στρατιωτικών που κατετάγησαν τα έτη 1990-1992 έχουν γίνει από πολλούς βουλευτές. Επίσης με το (δ) σχετικό το ΥΕΘΑ λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τον εκσυγχρονισμό και την ομαλή εφαρμογή της νομοθεσίας που το αφορά, έχοντας υπόψη το σύνολο των σχετιζομένων παραμέτρων, παραγόντων και συνεπειών που προαναφερθήκαν.

 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ