Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΝ: Ο αντισυνταγματικός τρόπος πειθαρχικού ελέγχου τους

02.10.2015 | 11:02
Αναχρονιστικός τουλάχιστον και όπως υποστηρίζουν πολλοί αντισυνταγματικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι υπαξιωματικοί του ΠΝ όταν ελέγχονται πειθαρχικά.

Με έγγραφό της προς τον Α/ΓΕΕΘΑ και τον Α/ΓΕΝ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών εξηγεί το πρόβλημα και ζητά λύση:

“Με το παρόν έγγραφό μας θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε το αίσθημα της διαφορετικότητας που αισθάνονται οι Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, όπως μας μεταφέρθηκε από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής, για ένα ήσσονος για την Υπηρεσία, αλλά μείζονος για τους ίδιους και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, σημασίας γεγονός.

Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η ενεργοποίηση του πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (αδιάφορο επί του παρόντος το ουσιαστικό μέρος του ελέγχου), πολύ δε περισσότερο των υπηρετούντων στα Πολεμικά Πλοία, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί μια διαχρονική και αντισυνταγματική, κατά την άποψή μας, διαδικασία, που χρήζει παρεμβάσεως και οπωσδήποτε ολοσχερούς τροποποιήσεως στις διατάξεις του ΠΝ, αφού διχοτομεί τα στελέχη και λειτουργεί διαφορετικά για τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές απ΄ ότι για τους Υπαξιωματικούς, στους οποίους διαφοροποιείται έτι περαιτέρω ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος ή της παραβάσεως.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1716 του σχετικού ορίζεται ότι, προ της οποιασδήποτε επιβολής πειθαρχικής ποινής, ο πειθαρχικός παραβάτης καλείται εάν μεν πρόκειται για Αξιωματικό ή Ανθυπασπιστή σε έγγραφη απολογία, η οποία πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια την αποδιδόμενη στον εγκαλούμενο παράβαση ή κατηγορία και να τάσσει εύλογη προθεσμία δια την υποβολή αυτής, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον ίδιο να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα του πλήρους πειθαρχικού του φακέλου, εάν δε πρόκειται για Υπαξιωματικό και αφορά σε πειθαρχικές και υπηρεσιακές παραβάσεις που επισύρουν συνήθως πειθαρχικές ποινές άνω των 15 ημερών ή φυλάκιση, καθώς επίσης και σε παραβάσεις που προκύπτουν από πόρισμα ΕΔΕ, εφαρμόζεται η ανωτέρω διαδικασία που ακολουθείται στους Αξιωματικούς ή Ανθυπασπιστές, ενώ εάν αφορά σε παραβάσεις που επισύρουν ελαφρότερες ποινές, οι υπαίτιοι αυτών Υπαξιωματικοί εγγράφονται στο οικείο ποινολόγιο και καλούνται οπωσδήποτε να απολογηθούν, προ της επιβολής της ποινής, κατά την προς τούτο γενομένη κλήση τους ενώπιον του Υπάρχου ή Υποδιοικητού του Πλοίου ή της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, η απολογία τους δε αυτή καταχωρείται συνοπτικά στην προς τούτο προβλεπόμενη στήλη του εντύπου του οικείου ποινολογίου πριν την εγγραφή του αιτιολογικού της ποινής.

Από την παράθεση των ανωτέρω διατάξεων είναι πασιφανής η διαφορετική δικονομική αντιμετώπιση των πειθαρχικώς εγκαλουμένων Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών έναντι των Υπαξιωματικών, αλλά και των τελευταίων για διαφορετικής βαρύτητας παραπτώματα ή παραβάσεις.

Ενώ για τους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές ακολουθείται η συνταγματικώς και κατά τη διοικητική δικονομία επιβαλλόμενη διαδικασία έγγραφης κλήσης σε απολογία και έγγραφης απολογίας με όλα τα εχέγγυα και δικαιώματα του πειθαρχικώς ελεγχόμενου παραβάτη (λήψη προθεσμίας υποβολής της έγγραφης απολογίας, δυνατότητα κατάθεσης αναλυτικής έγγραφης απολογίας με πρωτοκόλλησή της, λήψη αντιγράφων πειθαρχικού φακέλου κλπ) για τους Υπαξιωματικούς η πειθαρχική διαδικασία ενεργείται και ολοκληρώνεται εντός ενός εντύπου ποινολογίου, στερώντας ουσιαστικά από τον πειθαρχικώς ελεγχόμενο παραβάτη Υπαξιωματικό το δικαίωμα της λήψης αντιγράφων τυχόν σχηματισθέντος πειθαρχικού φακέλου, της λήψης προθεσμίας υποβολής της απολογίας, προκειμένου να μπορέσει να ετοιμαστεί με τη συμπαράσταση νομικού παραστάτη, και πολύ περισσότερο και σημαντικότερο τη δυνατότητα κατάθεσης (με λήψη αριθμό πρωτοκόλλου) έγγραφης απολογίας με αναλυτικό και όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται περιεχόμενο, ώστε να μπορέσει να υπερασπίσει τον εαυτό του.

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Ήδη ο Στρατός Ξηράς και η Πολεμική Αεροπορία προ πολλού έχουν τροποποιήσει τα κείμενά τους, που αναφέρονται στις πειθαρχικές διαδικασίες για το προσωπικό τους, έχοντας εναρμονίσει τούτα με τις συνταγματικές επιταγές και τις σχετικές προς τούτο διοικητικές δικονομικές διατάξεις, το Πολεμικό Ναυτικό όμως εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να διατηρεί τις προαναφερόμενες διατάξεις, δημιουργώντας, όπως προαναφέρθηκε, στους Υπαξιωματικούς του το αίσθημα της διαφορετικότητας έναντι των λοιπών Ελλήνων Υπαξιωματικών, οδηγώντας τους πολλές φορές στην Ελληνική Δικαιοσύνη σε νικηφόρα μεν αλλά κοστοβόρα δε διαδικασία.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στη δικαιοσύνη και ισονομία που πρέπει να διακατέχει όλα τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθίσταται όσο ποτέ άλλοτε σήμερα αναγκαία η θέσπιση διακλαδικού κανονισμού πειθαρχίας με βάση το σύνταγμα και τους σχετικούς διοικητικούς νόμους. Μέχρι δε να συμβεί τούτο παρακαλούμε όπως εξετάσετε δυνατότητα εκδόσεως κατευθυντηρίων οδηγιών προς το ΓΕΝ προκειμένου η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος Υπαξιωματικών να εναρμονιστεί με τα συνταγματικώς προβλεπόμενα.
 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ