Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοί είναι οι νέοι Τούρκοι Αρχηγοί.

05.08.2011 | 00:39


Νεσντέτ Οζέλ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Γεννήθηκε το 1950 στην Άγκυρα.
Το 1969 αποφοίτησε από την Τ/ΣΣΕ και το 1970 αποφοίτησε από τη Σχολή Πεζικού.
Μέχρι το 1978 υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του  ως Διμοιρήτης και ως Δκτής Λόχου.
Το 1980 αποφοίτησε από την Ακαδημία Πολέμου και κατόπιν ως Αξκός Επιτελής υπηρέτησε στo 11o ΣΣ (Κύπρος) ως επιτελής Σχεδίων και Επιχειρήσεων στο Γραφείο Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας του Τ/ΓΕΣ, στη Γενική Γραμματεία του Σ.Ε.Α. ως Αξιωματικός Μελετών Σχεδίων, στη Γενική Γραμματεία του Τ/ΓΕΣ, στην Τ/ΣΣΕ ως Επιτελάρχης και ως Διοικητής του 17ου Συντάγματος ΠΖ της 9ης Μεραρχίας ΠΖ.
Το 1995 προήχθη σε Ταξίαρχο. Ως Ταξίαρχος υπηρέτησε στην 172 ΤΘΤ ως Δκτής, ως Δντής του Τμήματος Εκπαιδεύσεως της Δνσεως Εκπαιδεύσεως και Δόγματος του Τ/ΓΕΣ και ως Δντης της Δνσης Εσωτερικής Ασφάλειας του Τ/ΓΕΣ.
Το 1999 προήχθη σε Υποστράτηγο. Ως Υποστράτηγος υπηρέτησε ως Δκτής της 39 Μ/Κ Μεραρχίας στη Κύπρο και ως Δκτής της της Ακαδημίας Πολέμου του Στρατου Ξηράς.
Το 2003 προήχθη σε Αντιστράτηγο. Ως αντιστράτηγος υπηρέτησε ως Δκτής του 7ου ΣΣ (Diyarbakir) και ως Υποδιευθυντής της Δνσης Δόγματος και Εκπσεως του Τ/ΓΕΣ.
Το 2007 προήχθη σε Στρατηγό και τοποθετήθηκε ως Δκτής της Στρατιάς Αιγαίου.
Το 2008 τοποθετήθηκε ως Δκτής 2ης Στρατιάς (Malatya)
Το 2010 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Δκτη Σ-Χ.
Το 2011 τοποθετήθηκε προσωρινά ως Α/ΓΕΣ και στη συνέχεια Α/ΓΕΕΔ μετά την παραίτηση του Στγού I. Kosaner.


Εμίν Μουράτ Μπιλγκέλ-Α/ΓΕΝ
Γεννήθηκε το 1952 στην Κων/πολη.
Το 1970 αποφοίτησε από την Τουρκική Σχολή Ν.Δ.
Μέχρι το 1978 υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στα πλοία του Τ/ΠΝ ως κατώτερος αξκός.
Το 1980 αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία και ονομάσθηκε Επιτελής. Υπηρέτησε ως κυβερνήτης του TCG KARAYEL, ως αξκός Επχσεων στο TCG PIYALEPASA, ως Επιτελής στη Δνση Επχσεων του Τ/ΓΕΝ, ως κυβερνήτης του TCG DOGAN, ως Επιτελής Πληροφοριών στο Νατοϊκό Στρατηγείο AFSOUTH στη Νάπολη, ως κυβερνήτης του TCG YILDIRIM II, ως κυβερνήτης της Φ/Γ TCG YAVUZ, ως Επιτελής στη Γραφείο Αξιολόγησης – Προγραμματισμού Εκπαιδεύσεως – Ασκήσεων της Δνσης Επχσεων του Τ/ΓΕΝ, ως Αρχιπλοηγός του 1ου Στόλου Επιθετικών Σκαφών.
Το 1997 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου. Υπηρέτησε στη Δνση Γενικών Σχεδίων – Δόγματος του Υπουργείου Άμυνας, ως Δντης Σχεδίων στο NAFSOUTH (Νάπολη) και ως Δκτης του Βορείου Συγκροτήματος Σκαφών.
Το 2001 προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου. Υπηρέτησε ως Δκτής των Στενών του Βοσπόρου, ως Δκτής του Στόλου Επιθετικών Σκαφών και ως Υ/Στόλου.
Το 2005 προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου. Υπηρέτησε ως Δντης Ναυτικής Εκπσεως και ως Υ/ΓΕΝ ( 2007-09).
Το 2009 προήχθη στο βαθμό του Ναυάρχου και τοποθετήθηκε ως Α/ΣΤΟΛΟΥ.
Ανέλαβε Α/ΓΕΝ μετά την παραίτηση του Α/ΓΕΝ Νχου U. Yigit
Χαϊρί Κιβρίκογλου-Α/ΓΕΣ
Γεννήθηκε το 1948 στο Ικόνιο.
To 1969 αποφοίτησε από την Τ/ΣΣΕ και το 1970 από τη Σχολή Μηχανικού.
Μέχρι το 1977 υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες ως Διμοιρίτης και Δκτής Λόχου.
Το 1979 αποφοίτησε από την Ακαδημία Πολέμου του Στρατού και ονομάσθηκε επιτελής. Υπηρέτησε ως επιτελής Σχεδίων στη Δνση Επχσεων της 3ης Στρατιάς (1979-82), ως επιτελής πληροφοριών στο Συμμαχικό Στρατηγείο ΝΑ Ευρώπης του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη (1982-88), ως επιτελής ειδικών πληροφοριών στη Δκση των Δυνάμεων Ασφαλείας (ΔΑΑ) στην Κύπρο (1988-90), ως επιτελάρχης της 66 ΤΘΤ (1990-92), ως επιτελής στη Δκση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων (SHAPE) του ΝΑΤΟ (Βέλγιο, 1992-95) και ως Δκτής του 229ου Μηχανοποιημένου ΣΠΖ.
Το 1996 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου. Υπηρέτησε ως Επχης Επιχειρήσεων στην 3η Στρατιά και ως Δκτής της 8ης Μ/Κ ΤΑΞ (Ραιδεστός 1998- 2000).
Το 2000 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου. Υπηρέτησε ως Δκτής της 3ης Τακτικής Μ/Κ ΜΠ (Ανδριανούπολη) και ως επικεφαλής της Εθνικής Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας (NMR) της Τουρκίας στη ΜΟΝS του Βελγίου (2001- 04).
Το 2004 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου. Υπηρέτησε ως Δκτης του 9ου ΣΣ και ως Δκτης του 11ου ΣΣ (Κύπρος, 2006 – 08).
Το 2008 προήχθη στο βαθμό του Στρατηγού και τοποθετήθηκε Δκτης της Στρατιάς Αιγαίου (Σμύρνη)

Μεχμέτ Ερτέν-Α/ΓΕΑ


Γεννήθηκε το 1948 στη Μούγλα. Το 1968 αποφοίτησε από τη Σ. Ικάρων και το 1969 από τη Σχολή Ιπταμένων.
Μέχρι το 1979 υπηρέτησε σε διάφορες Μοίρες. Το 1981 αποφοίτησε από την Ακαδημία Πολέμου της ΠΑ και στη συνέχεια ως επιτελής , τοποθετήθηκε στην 4η Κύρια Αεροπορική Βάση στο Τμήμα Σχεδίων Συντήρησης και στην ίδια Βάση ως Αξκός Επχσεων, στην 9η Κύρια Αεροπορική Βάση ως Αξκός Επχσεων. Επίσης υπηρέτησε ως Αξκός Πολεμικών Σχεδίων και ως Υποδιευθυντής στο Τμήμα Σχεδίων και Δκσης της Δνσης Προσωπικού του ΤΓΕΑ.
Επίσης τοποθετήθηκε στη θέση Δνσης του Προγράμματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Αεροπορικού Ελέγχου του ΝΑΤΟ, στη Δνση Αξιολόγησης και Επιθεωρήσεων της 12ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης Μεταφορών και στο Τμήμα Συντονισμού Σχεδίων Λογιστικής Υποστήριξης της Δνσης ΔΜ του της ίδιας Βάσης.
Το 1999 προήχθει στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε στη Δνση Σχεδίων του ΤΓΕΑ.
Το 2003 προήχθει στο βαθμό του Υποπτεράρχου και τοποθετήθηκε ως Επχης στη Δνση Αεροπορικής Υποστήριξης και στη Δκση του 2ου Αεροπορικού Κέντρου Υποστήριξης.
Το 2007 προήχθει στο βαθμό του Αντιπτεράρχου και τοποθετήθηκε στη Δνση ΔΜ του ΤΓΕΕΔ και στη συνέχεια στη Δνση ΔΜ του ΤΓΕΑ.
Από την 30 Αυγ 2011 θα είναι επίσημα Α/ΓΕΑ.
Είναι παντρεμένος με την Munevver ERTEN και έχει ένα γιό.
Μιλάει την Αγγλική γλώσσα.


Μπεκίρ Καλίοντζου-Αρχηγός Στρατοχωροφυλακής
Γεννήθηκε το 1950 στo Sariyer της Κων/πολης.
Το 1972 αποφοίτησε από την Τ/ΣΣΕ και το 1973 από τη Σχολή Διαβιβάσεων.
Μέχρι το 1979 υπηρέτησε σε διάφορες Μονάδες του όπλου του ως Δρίτης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου και Αξκός Εφοδιασμού.
Το 1981 αποφοίτησε από τη Ακαδημία Πολέμου του Στρατού Ξηράς και ονομάσθηκε Επιτελής. Υπηρέτησε ως Δκτής Λόχου στην Τ/ΣΣΕ, ως εκπαιδευτής στην Ακαδημία Πολέμου του Στρατού Ξηράς, ως Δντης Επχσεων – Εκπαιδεύσεως στην 9η ΜΠ, ως Επιτελής στο Γραφείο Στρατηγικών Σχεδίων της Δνσης Σχεδίων και Δόγματος του Στρατηγείου ΙΜS (Βρυξέλες), ως Επιτελής της Δνσης Σχεδίων Επιχειρήσεων της 3ης Στρατιάς, ως Δντης του Γραφείου Στρατηγικής ΝΑΤΟ της Δνσης Στρατηγικής και Σχεδιασμού Δυνάμεων του ΓΕΕΘΑ και ως Δκτης Συντάγματος Μαθητών στην Τ/ΣΣΕ.
Το 1997 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου. Υπηρέτησε ως Δντης της Δνσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΓΕΕΘΑ και ως Δντης του Γραφείου Σχεδίων Επχσεων στο Νατοϊκό Στρατηγείο SHAPE (Mons ).
Το 2001 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου. Υπηρέτησε ως Δντης της Τμήματος Σχεδίων Επχσεων του ΓΕΕΘΑ και ως Δκτης της Σχολής και του Κέντρου Εκπσεως Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το 2005 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου. Υπηρέτησε ως Δκτής Επχσεων του ΓΕΕΘΑ και ως Δκτης του 7ου ΣΣ (Diyarbakir 2007-09).
Το 2009 προήχθη στο βαθμό του Στρατηγού και τοποθετήθηκε ως Υ/ΓΕΣ. 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ