Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Επίθεση" ΑΝΕΑΕΔ για το ΜΤΣ!

22.12.2011 | 00:41
"Την πλήρη καταβαράθρωση των μερισματικών εισοδημάτων των αποστράτων του Στρατού Ξηράς και το πλήρες αδιέξοδο χρεοκοπίας του ΜΤΣ περιγράφει το Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ταμείου με αριθμό 13/5, από 16-11-2011, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα η Α.Κί.Σ",υποστηρίζει η ΑΝΕΑΕΔ.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: "η αλήθεια βέβαια είναι, ότι δεν αναμέναμε κάτι καλύτερο, μετά από πολλά χρόνια προκλητικής απάθειας και απραξίας της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΕΘ.Α. στο να δρομολογήσει λύσεις διάσωσης και βιωσιμότητας του ΜΤΣ. Απάθειας και απραξίας, που ομολογουμένως δεσμεύουν σε μέγιστο βαθμό τη Διοίκηση του ΜΤΣ.

Τα ελάχιστα όμως που αναμέναμε εκ μέρους της Διοίκησης του ΜΤΣ, ήταν:
 Να είχε διορθώσει ήδη όλες εκείνες τις στρεβλώσεις που προκαλούν στο ΜΤΣ σημαντικότατες εκροές, που δεν υφίστανται στα άλλα 2 Μετοχικά Ταμεία. όπως ενδεικτικά:
o Η καθιέρωση των μερισματικών βαθμών του Ταξίαρχου και του Αρχιλοχία, ετήσιου κόστους (κατά το πρακτικό) 7.000.000 €.
o Η καταβολή κυρίων συντάξεων στους πολιτικούς υπαλλήλους του ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ, κάτι που στο βαθμό που γνωρίζουμε δεν συμβαίνει σε κανένα ΝΠΔΔ, καθόσον αυτές καταβάλλονται από το Γ.Λ.Κ., ετήσιου κόστους
της τάξης των 3.500.000 €
 Να είχε εξασφαλίσει, σε συνεργασία με το ΓΕΣ, ότι έχουν ενταλματοποιηθεί όλες οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ, από παλαιές προμήθειες κυρίου υλικού, κάτι για το οποίο διατηρούμε πολλές επιφυλάξεις ότι έχει συμβεί, δεδομένου ότι, τόσο το ΓΕΣ, όσο και το ΜΤΣ, δεν έχουν απαντήσει σε σχετικό επίσημο ερώτημα που έχουμε υποβάλει.
•Να είχε δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με την ΕΛ.ΑΣ., ασκώντας ουσιαστικές πιέσεις για την αύξηση της συμμετοχής της στους πόρους του ΜΤΣ.
• Να είχε προβεί σε ειλικρινή ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων επί των πραγματικών διαστάσεων και προοπτικών του ΜΤΣ.

  •Να είχε προβεί στις ελάχιστες διαθρωτικές αλλαγές που μπορούν να αποφέρουν εξοικονόμηση πόρων.
  •Ο κ. πρόεδρος του ΜΤΣ, να είχε ενημερώσει τον εισαγγελέα για όλα όσα έχει δηλώσει ότι γνωρίζει σχετικά με τις πράξεις και τις παραλείψεις, που έχει δηλώσει επισήμως ότι ζημίωσαν το ΜΤΣ με κάποιες εκατοντάδες εκατομμύριων ευρώ.
  •Να είχαν αναληφθεί πρωτοβουλίες για πλήρη οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του ΜΤΣ. 
Αντ’ αυτών, διαβάσαμε ένα πρακτικό το οποίο καταλήγει σε αποφάσεις, οι οποίες, πέραν της τρίμηνης ταμειακής διευκόλυνσης, λόγω της μετάθεσης καταβολής των μερισμάτων στο τέλος του κάθε τριμήνου και της έκδοσης της πιστωτικής κάρτας (που πάλι δεν γνωρίζουμε με ποιες διαδικασίες θα γίνει), αφορούν επί της ουσίας σε «ευχές», αφού η υλοποίησή τους εξαρτάται από άλλους. 
Σε αυτό το σημείο, κρίνουμε σκόπιμο να εστιασθούμε σε δύο σημεία του πρακτικού, τα οποία θεωρούμε ως ιδιαίτερης βαρύτητας:
  •Το πρώτο αφορά στην επισήμανση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Αθανασίας Παπανικολάου, η οποία, όπως και πέρσι, στην προσπάθειά της να τεκμηριώσει τη δυνατότητα μείωσης του μερίσματος ανέφερε «Οι διατάξεις του ΑΝ 2173/1940 «Περί καταβολής του μερίσματος στο ίδιο ύψος του χορηγηθέντος το προηγούμενο έτος», αφορούν μόνο το έτος 1940 για το οποίο παρέχεται το δικαίωμα στο ΜΤΣ, προφανώς λόγω των ειδικών συνθηκών του πολέμου, να χορηγήσει το μέρισμα στο ίδιο ύψος με το έτος 1939.». Αν όμως ανατρέξουμε στον εν λόγω Αναγκαστικό Νόμο, θα εκπλαγούμε βλέποντας ότι αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 10 της 8ης Ιανουαρίου 1940! Δηλαδή, 8 μήνες προ της κηρύξεως του πολέμου που επικαλείται η κα Διευθύντρια!! Είναι σαφές ότι αυτό το «λάθος» της κας Διευθύντριας παραπληροφορεί, αν όχι παραπλανά, το ΔΣ, εν όψει σημαντικότατων αποφάσεων που αφορούν σε 10 χιλιάδες μερισματούχους, με ερωτηματικά για την εγκυρότητα μίας απόφασης που βασίζεται σε μη ορθά δεδομένα. Πέραν αυτού, θεωρούμε ότι τίθεται σε σοβαρή αμφισβήτηση η επαγγελματική επάρκεια της εν λόγω υπαλλήλου, η οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί διοικητικά.
•  Το δεύτερο σημείο, αφορά στη μονομερή από το ΜΤΣ απαίτηση για ανακατανομή των συνολικών λεγόμενων κοινωνικών πόρων, όλων των Μετοχικών Ταμείων, κατ’ αναλογία των μετόχων ή μερισματούχων του κάθε Ταμείου. 
Επιθυμούμε να σταθούμε ιδιαίτερα στο ως άνω δεύτερο σημείο, καθόσον η εν λόγω λαϊκίζουσα απαίτηση, βρίσκει ευρεία παρορμητική απήχηση σε πολλούς εν ενεργεία και αποστρατεία συναδέλφους του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν υπόψη τους πολλές εκ των διαστάσεων του θέματος. Επειδή η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. εκπροσωπεί απόστρατους από όλους τους Κλάδους των Ε.Δ. οφείλει να προσεγγίζει όλα τα θέματα με ιδιαίτερη σοβαρότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό προς όλους. Εξ αυτού του λόγου οφείλουμε να καταγράψουμε τις παρακάτω ενδεικτικές παρατηρήσεις:

•  Αν ανατρέξει κανείς στα ιστορικά στοιχεία των κοινωνικών πόρων, του κάθε Μετοχικού Ταμείου, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις σχετικές εισροές ανά έτος. Είναι σαφές δε, ότι το ποσό των 32.000.000 € που εκτιμά στο πρακτικό του το ΜΤΣ, ως επιπρόσθετο μερίδιο του εκ της ανακατανομής που απαιτεί βασίζεται στα στοιχεία του έτους 2010 και στον αριθμό των μερισματούχων του ΜΤΣ (στρατιωτικοί + αστυνομικοί).
•  Στην παράγραφο 25(ζ) του πρακτικού, ο Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ Ταξίαρχος Νικόλαος Τσελεκίδης προτείνει το διαχωρισμό των διαχειρίσεων Στρατού Ξηράς - Ελληνικής Αστυνομίας και στον υπολογισμό του μερίσματος αναλόγως των εσόδων - κερδών έκαστου Κλάδου. Σε αυτή την περίπτωση και αν ακολουθήσουμε τη λογική αυτής της πρότασης, το ΜΤΣ θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με τους αστυνομικούς ώστε να αιτιολογήσει και με ποιόν αριθμό επιθυμεί την ανακατανομή. Με το σύνολο (στρατιωτικοί + αστυνομικοί) ή μόνο με τους στρατιωτικούς; Διότι, σε ότι αφορά στους μερισματούχους, το 63% αυτών είναι αστυνομικοί. Αν η ανακατανομή γίνει με τον αριθμό μόνο των στρατιωτικών, τότε θα πρέπει να έχει υπόψη του το ΜΤΣ ότι τα αποτελέσματα επιφυλάσσουν εκπλήξεις!
•  Παράλληλα, είναι γνωστό σε όλους ότι για το έτος 2012 οι λεγόμενοι κοινωνικοί πόροι θα κυμανθούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2010, αλλά και του 2011 και ίσως ακόμη να κρύβουν επιπρόσθετες εκπλήξεις.
•  Πέραν των ανωτέρω και με δεδομένη τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση, στην οποία προστίθενται το επικείμενο «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (που αφορά στο ΜΤΝ) και το μεγάλο ρίσκο απώλειας επιπρόσθετων μεγάλων ποσών από τα αποθεματικά τους που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η βιωσιμότητα του ΜΤΑ εκτιμάται σε 1-1,5 έτος, του δε ΜΤΝ στα 2-3. Είναι ευνόητο ότι οποιοδήποτε ποσό αφαιρεθεί από του προϋπολογισμούς και των 2, λόγω του μικρού σχετικού μεγέθους τους, τα οδηγεί άμεσα στην κατάρρευση. Είναι άραγε αυτό το ευκταίο και το ζητούμενο από τους συναδέλφους του Στρατού Ξηράς, όταν μάλιστα τα επιπρόσθετα ποσά που εποφθαλμιά να πάρει το ΜΤΣ, ακόμη και στο καλό σενάριο ΟΥΔΕΝ προσφέρουν, όπως το ίδιο το πρακτικό αποκαλύπτει; 
Παράλληλα, πιστεύουμε πως οι στρατιωτικοί, ανεξαρτήτως Κλάδου, αποτελούν μια απολύτως ομοιογενή και συμπαγή εργασιακή και κοινωνική ομάδα, με μοναδικά και ιδιαίτερα εργασιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εξ αυτού του λόγου, είναι εντελώς παράδοξο και άδικο να διαφοροποιούνται μεταξύ τους στον τομέα της οικονομικής τους μέριμνας.
Εμείς στην ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., θεωρούμε περιττό να επαναλάβουμε ότι η κατάσταση κυρίως στο ΜΤΣ, αλλά και στα ΜΤΝ και ΜΤΑ, είναι πέραν οποιουδήποτε περιθωρίου εφησυχασμού και η μη ανάληψη άμεσων ενεργειών για τη διάσωσή τους, δεν έχει περιθώρια παρά να εκληφθεί ως μεθόδευση για την κατάργηση και την υφαρπαγή της περιουσίας τους, σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.


Κατά συνέπεια και αναφορικά με τα Μετοχικά Ταμεία, ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Μετοχικού Ταμείου με τις ίδιες υποχρεώσεις και επί τα βελτίω ίδια δικαιώματα, για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτά.


Η δημιουργία όμως αυτού του ενιαίου Μετοχικού Οργανισμού, δεν μπορεί να αποτελέσει απλά μια συνένωση τριών προβληματικών Ταμείων, για να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο ενιαίο πρόβλημα. Ούτε βέβαια είναι αποτελεσματικό εν τέλει, να προωθηθεί μία άμεση ενοποίηση των τριών Ταμείων, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα πενιχρά αποθεματικά των ΜΤΝ και ΜΤΑ, προς αποπληρωμή μικρού μόνο μέρους χρεών του ΜΤΣ, χωρίς ωστόσο να επιλύεται το παραμικρό πρόβλημα του, ενώ την επόμενη μέρα θα βρίσκονται όλα σε κατάσταση χρεοκοπίας.
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε μονομερής ή αποσπασματική και κοντόφθαλμη κίνηση μόνο ως απόρροια άγνοιας ή σκοπιμότητας εκμετάλλευσης της άγνοιας μπορεί να ερμηνευθεί. Μιας σκοπιμότητας που ρίχνει νερό στο μύλο του «διαίρει και βασίλευε», επ’ ωφελεία των ίδιων οι οποίοι μας έφτασαν σε αυτό το σημείο και κρύβονται πίσω από τις διαμάχες που στήνουν μεταξύ μας για να μας αποτελειώσουν.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε τη Διοίκηση του ΜΤΣ, το Δ.Σ. του ΜΤΣ και όλους όσους προστρέχουν να εκφράσουν ανυπόστατες προτάσεις, να είναι ιδιαίτερα μελετημένοι και προσεκτικοί στο τι λένε και τι γράφουν, γιατί εκτίθενται ανεπανόρθωτα και κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι παραπλανούν τους συναδέλφους που βρίσκονται σε δίκαιη αγανάκτηση, με σκοπό να κρατηθούν στην επιφάνεια".


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ