Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Frontex:"Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της το κύμα μεταναστών"

01.06.2012 | 00:17

 
 
Με παρέμβαση του στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ κατά τη διάρκεια ακρόασης του Διευθυντή του FRONTEX κ. Ilkka Laitinen, ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου, επανέφερε το ζήτημα της μεγάλης εισροής παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα καλείται να σηκώσει το βάρος της παράνομης μετανάστευσης για λογαριασμό όλης της Ευρώπης και τονίζοντας τη σημασία, τα ζητήματα αυτά να προσεγγίζονται με όρους αλληλεγγύης και συνεργασίας. Παράλληλα, σημείωσε την απροθυμία της Τουρκίας να συνεργαστεί σε θέματα επιστροφής παράνομων μεταναστών που εισήλθαν στην Ελλάδα από το έδαφος της, ενώ αναφέρθηκε και στην αποτελεσματικότητα της δράσης του οργανισμού στα ελληνικά σύνορα.

Απαντώντας στον Έλληνα ευρωβουλευτή, ο κ. Laitinen συμφώνησε πως η άρνηση της Τουρκίας να συνεργαστεί, αποτελεί σημαντικό πλήγμα στη προσπάθεια αντιμετώπισης των παράνομων μεταναστευτικών ροών και επανέλαβε πως ο έλεγχος των συνόρων από μόνος του δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Επιβεβαιώνοντας την πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου  της Frontex, κ. Μίκαλ Πάρζιζεκ, ο Διευθυντής του οργανισμού σημείωσε, πως η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια καθώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τόσο μεγάλες εισροές παράνομων μεταναστών. Παράλληλα, ανέφερε πως το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η σύλληψη και καταγραφή των στοιχείων των παράνομα εισερχομένων, αλλά η διαχείριση του αριθμού αυτού από την χώρα – από την προσωρινή φιλοξενία μέχρι την επιστροφή- σημείο στο οποίο η νέα υπηρεσία ασύλου θα πρέπει να αναπτύξει σημαντικό ρόλο.

Σε σχέση με το θέμα αυτό πάντως και έπειτα από αναφορά του κ. Παπανικολάου, η Επίτροπος για θέματα εσωτερικών υποθέσεων κα. Σ. Μάλμστρομ, δήλωσε με πρόσφατη απάντηση της, πως η Ελλάδα καθυστερεί σημαντικά την επάνδρωση της νέας υπηρεσίας, καθιστώντας αδύνατη την αποτελεσματική λειτουργία της.     Η Επίτροπος αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται μεν τη δυσκολία προσλήψεων εξαιτίας των συγκεκριμένων περιορισμών που ισχύουν στην χώρα, σημειώνει ωστόσο πως η Επιτροπή υποστηρίζει την χώρα, ώστε να διασφαλιστεί η αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης νέου προσωπικού, εφόσον αυτή εμπίπτει στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία των Ταμείων.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Ασφαλώς το ζήτημα διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με την παρουσία της FRONTEX και τις περιορισμένες ή μερικώς αποτελεσματικές δράσεις της. Η Ελλάδα οφείλει να θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής, να επανδρώσει την υπηρεσία ασύλου ώστε να επιστρέφονται άμεσα όσοι δεν δικαιούται να βρίσκονται στην χώρα και να πιέσει την Τουρκία να συνεργαστεί. Προφανώς, πολιτικές μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών, όπως αυτές προτείνονται από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, είναι αλόγιστες και επικίνδυνες».  
 
 
 
 
 
Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης της κας Malmström στην ερώτηση του κ. Παπανικολάου
Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν τη στελέχωση της νέας υπηρεσίας ασύλου στην Ελλάδα. Η Επιτροπή έστειλε πρόσφατα αποστολή στην Ελλάδα για να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση και να χαράξει την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Στα πορίσματά της, η Επιτροπή τόνισε ότι «η στελέχωση των υπηρεσιών παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια για την ορθή εφαρμογή στου σχεδίου δράσης».
Ωστόσο, οι ανάγκες στελέχωσης της νέας υπηρεσίας θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Καταρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ισχύοντες κανόνες επιτρέπουν κάποια ευελιξία για πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε πέντε αποχωρήσεις, καθόσον ισχύει για ολόκληρη την κυβέρνηση και όχι για κάθε υπηρεσία χωριστά. Εναπόκειται στην Ελλάδα να καταρτίσει σχέδια στελέχωσης που να συνδυάζουν τον σεβασμό αυτού του κανόνα και την κατάλληλη στελέχωση υπηρεσιών προτεραιότητας.
Παράλληλα, η Ελλάδα θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα αύξησης της εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την άσκηση δημόσιας εξουσίας, υπό τον όρο ότι αυτό θα γίνει με αποδοτικό, από πλευράς κόστους, τρόπο και εντός του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιων δαπανών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι οργανισμοί της ΕΕ και άλλοι φορείς, ακολουθώντας το παράδειγμα όσων ήδη προσφέρει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στηρίζοντας τις επιτροπές προσφύγων.
Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης την δυνατότητα να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την κινητικότητα μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου προκειμένου να αυξηθεί γρηγορότερα η στελέχωση ως απάντηση στη τρέχουσα κρίση.
Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την Ελλάδα ώστε να διασφαλιστεί η αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ και επισημαίνει την ανάγκη για πιο στοχευμένη και στρατηγική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης νέου προσωπικού εφόσον αυτή εμπίπτει στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τη λειτουργία των Ταμείων.
 
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ