Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΕΘΑ:Ο κυβερνοπόλεμος είναι το νέο στρατηγικό όπλο.

12.12.2010 | 00:22
“Ο πρώτος κυβερνοπόλεμος άρχισε”,γράφει ο έγκυρος βρετανικός Guardian και αυτό έχει γίνει κατανοητό και στην Ελλάδα,όχι μόνο από την υπόθεση Wikileaks. Οι “επιθέσεις” που δέχεται ο κρατικός μηχανισμός και ειδικά το υπουργείο Άμυνας,είναι πλέον κάτι περισσότερο από συχνές και δοκιμάζουν τις αντοχές της “κυβερνοάμυνας”.
Δεν είναι τυχαίο ότι το ΓΕΕΘΑ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα “H Κυβερνοάμυνα στην υπηρεσία της Εθνικής Στρατηγικής” με συμμετοχή εκπροσώπων των Ε.Δ, του Δημοσίου φορέα και του Ακαδημαικού Τομέα.
Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν πολύ σημαντικά.

“Η Κυβερνοάμυνα στην υπηρεσία της Εθνικής Στρατηγικής”

Συμπεράσματα

Η απειλή του Κυβερνοπολέμου είναι υπαρκτή, πραγματική, τα μέσα διεξεγωγής του ευρέως διαθέσιμα και εξελίσσονται ταχύτατα
Ο Κυβερνοπόλεμος αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα ισχύος μιας χώρας δυνάμενος να επιτύχει πολιτικούς σκοπούς
Αρχέτυπες στρατηγικές αποτροπής, άμυνας, προληπτικής επίθεσης, επίθεσης μπορούν να εφαρμοστούν και στον Κυβερνοχώρο υπό ειδική μορφή
Η απόλυτη άμυνα είναι ουτοπία απαιτούνται επιθετικές Κυβερνοδυνατότητες
Σχέση υποστηρίζοντος – υποστηριζομένου με τις ΕΔ. Η πρώτη επιθετική ενέργεια μεταξύ εμπολέμων αναμένεται να είναι μια Κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακoς


Η παγκοσμιοποίηση περιπλέκει την διεξαγωγή του Κυβερνοπολέμου
Ο Κυβερνοπόλεμος παρέχει τη δυνατότητα σε κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες να αντισταθμίσουν τυχόν μειονεκτήματα στο επίπεδο της στρατιωτικής ισχύος

“Από το χθες στο αύριο: Από την Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών”

Συμπεράσματα

Ο Κυβερνοπόλεμος είναι μια από τις σημαντικότερες απειλές ενάντια στις κρίσιμες υποδομές των κρατών.
Η εξάρτηση της κρατικής ή ιδιωτικής υποδομής στα μέσα της πληροφορικής τις καθιστά δυνητικούς στόχους του κυβερνοπολέμου.
Πολλές κρίσιμες υποδομές οι οποίες ανήκουν στον ιδιωτικό και όχι μόνο τομέα – είναι επιρρεπείς σε αστοχίες και αδυναμία κάλυψης των προσδοκιών των πολιτών.
Οι επιπτώσεις ατυχημάτων, σφαλμάτων και αστοχιών είναι διεθνείς.
Το πλήθος των κρίσιμων υποδομών αυξάνεται.
Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των υποδομών διευρύνεται.
Η επιδίωξη της Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων παραχώρησε τη θέση της στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών.


“Ο Κυβερνοπόλεμος ως χρήση βίας κατά το Διεθνές Δίκαιο”

Συμπεράσματα

Οι Κυβερνοεπιχειρήσεις (Κυβερνοπόλεμος) καθώς και οι συνέπειες αυτών είτε φυσικές είτε ψηφιακές έχουν αρχίσει να απασχολούν και το Διεθνές δίκαιο το οποίο προσπαθεί να υιοθετήσει και να οριοθετήσει τον Κυβερνοπόλεμο ως ένοπλη επίθεση.
Το τοπίο στο πεδίο αυτό είναι ακόμα θολό καθόσον υπάρχει δυσκολία στην αντιστοίχιση του Κυβερνοπολέμου με το δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων.
Αρχίζει πλέον να γίνεται ερμηνευτικά δεκτό από το Διεθνές Δίκαιο ότι και οι Κυβερνοεπιχειρήσεις (Κυβερνοπόλεμος) που έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο προσώπων ή την πρόκληση υλικών ζημιών, συνιστούν χρήση βίας.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις Κυβερνοεπιχειρήσεις Κυβερνοπόλεμος) που προκαλούν μόνο οικονομικές ή πολιτικές συνέπειες, όσο βαριές και αν είναι.
Εκτός από τα παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στην αντιμετώπιση από το Διεθνές Δίκαιο και των προσώπων ή ομάδων τα οποία λόγω των τεχνολογικών εφαρμογών μπορούν να διεξάγουν Κυβερνοεπιχειρήσεις
μεμονωμένα ή προς όφελος άλλων κρατών (συγκεκαλυμμένα).
Επίσης υπάρχει σημαντική δυσκολία στην νομιμοποίηση της Νόμιμης Άμυνας από κράτος το οποίο δέχεται Κυβερνοεπιχειρήσεις καθόσον στο πεδίο του κυβερνοχώρου είναι πολύ δύσκολη η αντιστοίχηση της Κυβερνοεπίθεσης με συνθήκες Ένοπλης σύρραξης ή πολέμου καθώς και η πιστοποίηση του δράστη.

“Η Κυβερνοάμυνα στις Ένοπλες Δυνάμεις”


Συμπεράσματα

Ο Κυβερνοπόλεμος αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, όπλο με μικρό σχετικά κόστος αλλά με συγκριτικά μεγάλα αποτελέσματα, στον οποίο πρωτεύοντα ρόλο παίζει η εφευρετικότητα και η πρωτοτυπία, κύρια χαρακτηριστικά του λαού μας. ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.
Είναι ένας πόλεμος που το “αύριο” έρχεται … “χθες”.
Όσα κράτη έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία έχουν ήδη αναπτύξει δυνατότητες διεξαγωγής επιχειρήσεων Κυβερνοπολέμου.
Το όλο θέμα πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα σε Εθνικό επίπεδο και όχι μόνο σε στρατιωτικό και οι Ε.Δ. συμβάλλουν με την υφιστάμενη υποδομή της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ διοργανώνοντας ασκήσεις κυβερνοάμυνας με την συμμετοχή εκπροσώπων τόσο των Ε.Δ. όσο και του Δημόσιου και του Ακαδημαϊκού τομέα
Έχουμε την υποχρέωση ανάπτυξης των απαραίτητων εργαλείων, προσωπικού και υποδομών ώστε να μπορούμε να αποφασίσουμε πότε η κατάσταση πρέπει να χαρακτηριστεί “πόλεμος”.
Μέχρι σήμερα η χώρα μας ανταποκρίθηκε σε όλα τα διεθνή αιτήματα αξιοπρεπώς και η εικόνα αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον.Tags:

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ