Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

H ΑΝΕΑΕΔ σε ολομέτωπη επίθεση για τη μείωση του μερίσματος.

11.05.2011 | 06:20
Εδώ και μερικές μέρες, έχουμε ανακοινώσει ότι με εισαγγελική παραγγελία, μας εδόθη από το ΜΤΣ, ολόκληρο το υπ’ αριθμ. 19 από 16-12-2010 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ΔΣ/ΜΤΣ, με το οποίο αποφασίσθηκε η περικοπή κατά 25% στο μέρισμα των αποστράτων του ΣΞ και της ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, έχει ανακοινωθεί, ότι το εν λόγω Πρακτικό εξετάζεται αρμοδίως, για να διερευνηθεί η υπόστασή του, ώστε κατόπιν ενημέρωσης των μελών μας να προβούμε σε τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Ανεξάρτητα όμως των παραπάνω, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε κάποια αρχικά σχόλια επί του εν λόγω Πρακτικού, τόσο επί των στοιχείων που παρατίθενται σε αυτό, όσο και επί των τοποθετήσεων των μελών του ΔΣ, όπως αυτές είναι επισήμως καταγεγραμμένες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που υπογράφεται από τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του ΜΤΣ, Μ.Υ με Α’ Βαθμό, κα Αθανασία Παπανικολάου, ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Ταμείου για το έτος 2010, επί τη βάσει των οποίων θα καθορισθεί το ύψος του μερίσματος του έτους 2011, οι σχετικές απόψεις επ’ αυτών και η σχετική πρόταση, έχουν ως ακολούθως (ακολουθεί ακριβές απόσπασμα εκ του Πρακτικού):
«      5.     Προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος του μερίσματος 2011 τίθενται υπ’ όψη του ΔΣ/ΜΤΣ το σύνολο των εσόδων και εξόδων, τα οποία προϋπολογίζονται με βάση τα στοιχεία του εννιαμήνου ως εξής:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΔΝΣΗΣ
14.        Προτείνονται τα εξής:
α. Η αναστολή χορήγησης μερίσματος για το έτος 2011 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΜΤΣ ΑΝ 559/37 άρθρο 3 δεδομένου ότι τα οριζόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις προς διανομή καθαρά έσοδα έτους 2010 είναι μηδενικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
β. Η υποβολή του παρόντος στη ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ για έγκριση από τον κ.ΥΕΘΑ.»
Από το παραπάνω απόσπασμα προκύπτουν οι παρακάτω επιγραμματικά αναφερόμενες παρατηρήσεις, αν συγκρίνει κανείς τα ανωτέρω στοιχεία με τα αντίστοιχα διαθέσιμα στοιχεία των άλλων 2 Μετοχικών Ταμείων:
Ø Πιστεύουμε πως είναι αδύνατο το ποσό που προέρχεται από τις εισφορές των μετόχων να είναι μόνο 10.000.000 € ετησίως, αν το συγκρίνει κανείς με τα αντίστοιχα των άλλων, σαφώς μικρότερων Μετοχικών Ταμείων, που είναι της τάξης των 35.000.000 € ετησίως!
Ø Το ποσό των διοικητικών εξόδων, ύψους 7.390.000 €, θεωρείται υπερβολικά υψηλό, αν το συγκρίνει κανείς με το αντίστοιχο του ΜΤΝ, το οποίο ανέρχεται για το ίδιο έτος σε 444.000 €!


Το ΜΤΣ χρωστάει: γεγονός 357.954.269! Σε ποιούς: Στα παιδιά μας 165.500.000, στις χήρες μας 1.000.000, στους συνδέσμους αποστράτων μας 2.133.241, στο εφάπαξ μας 13.640.013, στο μέρισμα του ΕΚΟΕΜΣ μας 34.072.174, στο νοσοκομείο μας 8.817.298 και μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 30% στο κράτος για την ταμειακή διευκόλυνση που του έκανε από το Δ τρίμηνο του 2009 και μετά.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι από τις συνολικές εισπράξεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΜΤΣ, ύψους 80.000.000 €, παρακρατείται ποσό 65.680.000 € (80.000.000 – 14.320.000) από το Υπ. Οικονομικών.  Δεν είναι σαφές όμως, έναντι ποίας οφειλής ή ελλείμματος παρακρατείται το εν λόγω ποσό και πως η παρακράτηση αυτή επηρεάζει τα μεγέθη αυτά.  Την ίδια στιγμή, μας προκαλεί εντύπωση, το ότι στην ως άνω παράγραφο 12 δ, αναφέρεται ότι το Υπ. Οικονομικών παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές για αποπληρωμή του δανείου. Γιατί τότε το Υπ. Οικονομικών παρακράτησε ποσό 65.680.000 € από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ταμείου;

Τι διακανονισμό έχει κάνει το ΜΤΣ με το Υπ. Οικονομικών και πως θα αποπληρωθεί αυτό το ποσό; Δεν έπρεπε να αναφέρεται στην ανάλυση εν όψει μιας τόσο σοβαρής απόφασης;

Στην ανάλυση της εισηγήτριας, δεν είδαμε πουθενά οφειλές από το κράτος προς το ΜΤΣ ….. Δεν τις προσέξαμε; Δεν υπάρχουν; Δεν υπολογίστηκαν;

Επιπρόσθετα, στην ως άνω ανάλυση της Οικονομικής Διεύθυνσης, χρησιμοποιούνται όροι όπως: αποσβεστέο Μέρισμα (έλλειμμα), καθυστερημένες υποχρεώσεις, έλλειμμα Ταμείου κλπ. Οι εν λόγω όροι, φαίνεται ότι μάλλον χρησιμοποιούνται λογιστικά και οικονομικά αδόκιμα, χωρίς ταυτόχρονα να καθίσταται σαφές πως αλληλοσυνδέονται, ώστε να εμφανίζεται ξεκάθαρα η πραγματική λογιστική και οικονομική κατάσταση του Ταμείου.

Ένα επίσης βασικό στοιχείο που εκτιμάται πως απαιτείται προκειμένου να ληφθεί μια οικονομική απόφαση, από καθαρά τεχνοκρατική άποψη, είναι το ότι, η επ’ αυτής πρόταση θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνολικού ολοκληρωμένου σχεδίου και να αποδεικνύεται η συνεισφορά της στο στόχο που έχει θέσει αυτό το σχέδιο. Στην εν λόγω εισήγηση, γίνεται πρόταση για αναστολή καταβολής μερίσματος και δεν φαίνεται πουθενά το πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο μέτρο. Επίσης, δεν νομίζουμε πως υπάρχει άνθρωπος που να διαβάσει αυτή την ανάλυση και να καταλάβει ποια είναι η πραγματική και ολοκληρωμένη κατάσταση και πορεία του Ταμείου.

Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να ρωτήσουμε την κ. Διευθύντρια, γιατί δεν έκανε αντίστοιχη πρόταση για αναστολή καταβολής μισθών και συντάξεων των πολιτικών υπαλλήλων, αφού δεν υφίσταται (όπως η ίδια δηλώνει) δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος του ΜΤΣ.

Ένας χρηματοοικονομικός Οργανισμός του μεγέθους του ΜΤΣ, με έξοδα μισθοδοσίας της τάξης των 7.000.000 € ετησίως, είναι επιεικώς απαράδεκτο να παρουσιάζει τέτοια εισήγηση που ούτε για συνοικιακό ψιλικατζίδικο στέκει. Η Οικονομική Διεύθυνση του ΜΤΣ, θα ανέμενε κανείς να είναι στελεχωμένη από αρκούντως καταρτισμένα στελέχη, που να είναι ικανά να παρουσιάσουν τουλάχιστον τους απλούς χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς ρουτίνας και να μπορούν να κατατοπίσουν πλήρως και αντικειμενικά, τόσο το ΔΣ, όσο και τους απλούς μετόχους και μερισματούχους.

 Αντίθετα, μας δίνεται η εντύπωση πως αυτό το απλό και δεδομένο για οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση, για το ΜΤΣ είναι ταξίδι στον Άρη. Πόσο μάλλον, μπορεί να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες και σχεδιασμοί για επιβίωση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Πέραν των ανωτέρω, άξιες σχολιασμού είναι και κάποιες από τις τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ επί του θέματος.

Ξεκινώντας με την τοποθέτηση του τέως πρόεδρου της ΕΑΑΣ, της οποίας ακριβές απόσπασμα παρατίθεται παρακάτω, αναφορικά με τις απόψεις του για τις ενέργειες που προτείνει να αναληφθούν για την επίλυση του προβλήματος του ΜΤΣ.

«….(10).      Δεν συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση της αναστολής του μερίσματος 2011 και προτείνω τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος που θα επιτευχθεί με εκδήλωση ενεργειών για:

1./ Ρύθμιση του χρέους από την πολιτεία όπως έγινε στο παρελθόν για << άλλους και για πολλαπλάσια ελλείμματα-χρέη > >.

2./ Συνδυασμό της παραπάνω ρύθμισης με την καταβαλλόμενη από τους μερισματούχους <<Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων (ΕΑΣ)>>, σε κάποιο ποσοστό και για κάποιο χρονικό διάστημα.

3./ Ρύθμιση επίσης, ώστε οι πάσης φύσεως κοινωνικοί πόροι που διοχετεύονται στα Μετοχικό Ταμεία να διανέμονται σε αυτά ανάλογα με τον αριθμό μερισματούχων κάθε ταμείου, και

4./ Ενοποίηση των τριών ταμείων καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ένταξη τους στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

(11). Η επιλογή από το Υ.ΕΘ.Α της συνέχισης των μέχρι τώρα διακρίσεων μεταξύ των μερισματούχων των κλάδων των Ε.Δ για οποιονδήποτε λόγο, αποτελεί << προσβολή>> του Στρατού Ξηράς, των ορφανικών οικογενειών, των αναπήρων, της ΕΛΑΣ κλπ, συγκριτικά με το Πολ. Ναυτικό, το Λιμενικό και την Πολ. Αεροπορία.

(12). Και μόνη η σκέψη ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το μέρισμα τους-αυξημένο μάλιστα- ενώ θα ανασταλεί η χορήγηση του από το ΜΤΣ, πέραν της κατάφορης αδικίας εκθέτει ανεπανόρθωτα την πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ.

(13). Ελπίζω, η μέχρι τώρα αρνητική παράδοση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΘΑ να αναδιπλώνεται μπροστά στα δύσκολα, αυτή τη φορά να <<σπάσει>> και <<ο Γόρδιος Δεσμός» του ΜΤΣ να λυθεί επιτέλους- και μάλιστα λόγω ευνοϊκής συμπτώσεως- από ένα συντοπίτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως είναι ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας.»
Κατά την άποψή μας, ο κος Κοράκης υπερέβη τα εσκαμμένα με τις συγκεκριμένες θέσεις του, λειτουργώντας υπό το «σοκ του πνιγόμενου». Διότι, αν δεν το ερμηνεύσει κανείς έτσι, τότε μάλλον θα μπορούσαν πολλοί να τον καταγγείλουν τουλάχιστον για παραπλάνηση των 144.000 οικογενειών των μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ. Συγκεκριμένα:

Ø      Γνωρίζει ο κος Κοράκης τι σημαίνει μετατροπή των Μετοχικών Ταμείων σε επικουρικά; Παρακολουθεί τις εξελίξεις, οι οποίες μάλλον τον έχουν ξεπεράσει;

Ø      Με βάση ποια μελέτη, η ανασφαλής, από τα δεδομένα της μνημονιακής εποχής που ζούμε, εργοδοτική εισφορά θα σώσει τα Μετοχικά Ταμεία και θα εξασφαλίσει τις παροχές στους στρατιωτικούς; Έχει υπολογίσει το ποσό που πιθανόν να εισρεύσει από την εργοδοτική εισφορά; Γιατί από έναν απλό υπολογισμό, το ποσό αυτό δεν θα ξεπερνά τα 8.000.000 € ετησίως, στην καλύτερη περίπτωση!

Ø      Δέχεται ο Στρατηγός να έχει επικουρική ασφάλιση ελεγχόμενη από το Υπ. Εργασίας; Στη διάρκεια του εργασιακού του βίου ο Στρατηγός επέκειτο στις Διατάξεις του Εργατικού Νόμου ή του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα;

Ø      Προτείνει ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων  με οποιονδήποτε τρόπο! Για ποιο λόγο και τι θα κερδίσει ο μέτοχος και ο μερισματούχος του ΜΤΣ από αυτή την ενοποίηση; Τίποτα! Το μόνο που θα επιτευχθεί είναι επιτάχυνση της κατάρρευσης και των υπολοίπων 2 Ταμείων. Αν δεν είναι έτσι, προκαλείται ο Στρατηγός να αποδείξει το αντίθετο!

Ø      Προτείνει αναλογική κατανομή των λεγόμενων κοινωνικών πόρων, όταν γνωρίζει ότι αυτοί πνέουν τα λοίσθια. Αλλά, ακόμη και αν δεν ήταν έτσι, το μέγιστο ποσό που θα «κέρδιζε» το ΜΤΣ, δεν θα ξεπερνούσε τα 5.000.000 €, με βάση τα διατιθέμενα στοιχεία του 2010.

Ø      Τον ενοχλεί η σκέψη ότι οι συνάδελφοί του της Αεροπορίας, του Ναυτικού και του Λιμενικού θα συνεχίσουν να παίρνουν μέρισμα! Αφήνουμε στη κρίση του οποιοδήποτε εχέφρονος, για το αν αυτές οι δηλώσεις αγγίζουν τα όρια της προβοκάτσιας, της προσπάθειας διχασμού, της κακεντρέχειας και ίσως αυτής ακόμη της ανηθικότητας.

Ø      Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ σκοπίμως (;) αντιπαρέρχεται των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων και θέλει να στείλει το λογαριασμό στους συναδέλφους της Αεροπορίας, του Ναυτικού και του Λιμενικού:

o       Την επί της αρχής ελλιπή ενημέρωση εκ μέρους των εισηγητών, για τη λήψη μιας τόσο σοβαρής απόφασης.

o       Τις σαφείς μομφές του προέδρου του ΜΤΣ κατά παρελθουσών Διοικήσεων του ΜΤΣ, ο οποίος λέει, απαντώντας στον πρόεδρο της ΕΑΑΣ, σε σημείο της τοποθέτησης του:  «(1). Συμφωνώ ότι ο κ. ΥΕΘΑ διορίζει την Διοίκηση του ΜΤΣ κ. Κοράκη, όμως ο κ. ΥΕΘΑ διορίζει και τα μέλη του ΔΣ που θα πρέπει και όλα να αναλογίζονται τις αστικές και ποινικές ευθύνες και να τοποθετούνται επί των θεμάτων του ΜΤΣ με γνώμονα το συμφέρων του Ταμείου. (2).    Το ΜΤΣ δεν έφθασε εδώ τυχαία δεν ήταν παιδί που σκόνταψε και έπεσε. Κάποιοι το έφθασαν σ’ αυτό το σημείο και θεωρώ ότι και τα ΔΣ/ΜΤΣ των τελευταίων ετών δεν ήσαν αμέτοχοι με τις /πράξεις και τις παραλήψεις. (3). Το έλλειμμα κ. Κοράκη δεν είναι αναλογιστικό. Είναι πραγματικό, δημιουργήθηκε την τελευταία πενταετία, δεν αντιμετωπίστηκε η ανησυχητική οικονομική κατάσταση ούτε έγκαιρα ούτε επιτυχώς και το μέγεθος του σήμερα είναι 380.000.000,00 € περίπου.»

o       Το επίσης «άδειασμα» του προέδρου του ΜΤΣ στον Δ/ντη ΔΟΙ/ΓΕΣ και μέλος του ΔΣ Υπτγο κ. Μιχαήλ Σιδηρόπουλο, ο οποίος είπε στην τοποθέτηση του «……το θέμα της έλλειψης ρευστότητας του Ταμείου είναι γνωστό, είχαμε κάνει διάφορες προτάσεις, (ένταξη του ΜΤΣ στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και ενοποίησης των ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθιέρωση εργοδοτικής εισφοράς, αναζήτηση οφειλών από το Δημόσιο, τακτοποίηση οφειλών προς τρίτους με την διαπραγμάτευση του μισθώματος του Μεγάρου για την επόμενη 25 ετία, τροποποίηση της ηλικίας καταβολής του ΒΕΑ στα τέκνα). Η μη θεσμοθέτηση των ανωτέρω προτάσεων έχει οδηγήσει την κατάσταση σε δυσμενέστερη θέση και μία τυχόν μείωση του μερίσματος θα δημιουργήσει κοινωνική έκρηξη το βάρος της οποίας θα το χρεωθεί το ΔΣ και όχι αυτοί που δεν υλοποίησαν τις ανωτέρω προτάσεις του. Δεν είμαι σύμφωνος στην αναστολή καταβολής και σε οποιαδήποτε μείωση του μερίσματος.» . Οι θέσεις του κ. Σιδηρόπουλου μάλλον ταυτίζονται με αυτές του προέδρου της ΕΑΑΣ. Είπε λοιπόν επί αυτών ο πρόεδρος του ΜΤΣ «(5). Όσο για τις αποφάσεις του ΔΣ/ΜΤΣ στο παρελθόν γνωρίζω ότι συζητήθηκαν ως προτάσεις που όμως δεν υποοτηριζόντουσαν από μελέτες τεκμηριωμένες για την δυνατότητα εφαρμογής τους και την αποτελεσματικότητα τους.»

o       Το ΜΤΣ κατείχε έναν Τραπεζικό Οργανισμό από την εποχή που οι σημερινοί κυρίαρχοι και κερδοφόροι τραπεζικοί παίκτες ήταν αγέννητοι. Έναν Τραπεζικό Οργανισμό που ούτε το ΜΤΑ ούτε στο ΜΤΝ διέθεταν. Τι λέει επ’ αυτού ο πρόεδρος του ΜΤΣ: «(4). Πολλοί αναφέρονται στην Γ.Τ.Ε, ότι ήταν μια δική μας Τράπεζα, ότι χάθηκε αδίκως αλλά είμαι βέβαιος ότι ούτε Τραπεζική Οικονομία γνωρίζουν ούτε επενδυτική τεχνική και διαδικασία, ούτε τις υποχρεώσεις του Στρατηγικού Επενδυτή Τραπέζης, πολύ δε περισσότερο φρονώ ότι δεν γνωρίζουν όχι η Γ,Τ.Ε μέχρι το έτος 2000 είχε εισπράξει από το ΜΤΣ περίπου 200.000.000,00 € χωρίς όφελος για το ΜΤΣ σε τίποτε.». Μέχρι σήμερα το 2011, πόσα χρήματα των 140.000 μετοχομερισματούχων έφυγαν χωρίς όφελος για την Γ.Τ.Ε.;

Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να σχολιάσουμε και μέρος της τοποθέτησης του εκπρόσωπου της ΕΛΑΣ και μέλος του ΔΣ Αντγου ε.α κ. Αλέξιου Αδαμόπουλου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε «…Όντως το Ταμείο έχει επισημάνει από τον Φεβρουάριο του 2008, το υπάρχον πρόβλημα ρευστότητας του προς την Ιεραρχία του ΥΠΕΘΑ, διαφωνώ όμως ότι το πρόβλημα αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων, στην μη ικανοποιητική εισφορά κοινωνικών πόρων εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας και ότι οι εκ του ΥΠΕΘΑ κοινωνικοί πόροι να μη μπορούν να καλύψουν την «υστέρηση» της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ότι ο προερχόμενος από την Ελληνική Αστυνομία κοινωνικός πόρος υστερεί σημαντικά αυτού του προερχόμενου από το ΥΠΕΘΑ, ήταν και είναι γνωστό τόσο στη σημερινή Διοίκηση του Ταμείου, όσο και αυτών του παρελθόντος. Ο κοινωνικός πόρος, ανεξάρτητα από πού προέρχεται είναι χρήματα του Ελληνικού λαού, έμμεση χρηματοδότηση του Ταμείου από την Πολιτεία, και αφορά όλους τους μετόχους – μερισματούχους του….» Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στο σκεπτικό ότι οι εκ του ΥΠΕΘΑ κοινωνικοί πόροι αφορούν σε όλους τους μετόχους – μερισματούχους του Ταμείου. Όταν όμως βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα ασφυκτικό περιβάλλον μη επάρκειας των πόρων αυτών, τότε κ. συνάδελφε κάνουμε κάτι. Όχι στη βάση της αναλογικότητας, αν αυτό σας ενοχλεί, αλλά στη βάση της κοινής προσπάθειας να αυξηθούν οι πόροι συνολικά. Κατά την άποψη πολλών, ακόμη και των πιο ψύχραιμων κε συνάδελφε, η στάση της ΕΛΑΣ, αναφορικά με το ΜΤΣ είναι η στάση του μεγάλου απόντος. Και ας μην ισχυρισθεί κάποιος, ότι το δήθεν στρατιωτικό κατεστημένο έχει την ΕΛΑΣ παραγκωνισμένη! Διότι έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι διεκδικητικά και παρεμβατικά, η ΕΛΑΣ έχει απείρως μεγαλύτερες δυνατότητες από ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις και όπου θέλει να παίξει πραγματικό ρόλο, τον κατακτά με επιτυχία.
 

Γενικά λοιπόν και σε πρώτη φάση, θα μπορούσαμε να πούμε, πως η απόφαση για μείωση κατά 25% του μερίσματος των αποστράτων στρατιωτικών του ΣΞ, λήφθηκε:

Ø      Με βάση μια ελλιπέστατη ανάλυση εισήγηση, της οποίας τα στοιχεία δέχονται πολλά ερωτηματικά ως προς την ακρίβειά του και η οποία κατέληγε σε πρόταση για αναστολή καταβολής μερίσματος.

Ø      Με σοβαρές μομφές για παραλείψεις και ευθύνες των διοικήσεων στο παρελθόν.

Ø      Με τελική επιλογή, κατά πλειοψηφία 4 – 2, ενός αυθαιρέτου ποσοστού, το οποίο ειπώθηκε ότι είχε προταθεί στην αναλογιστική μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που έγινε κατ’ εντολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Αστυνομικών (Π.Ο.ΑΣ.Υ και Π.Ο.ΑΞΙ.Α), η οποία μελέτη όμως, ουδέποτε ετέθη υπόψη του ΔΣ του ΜΤΣ.

Ø      Με βάση κανένα πρόγραμμα εξυγίανσης – επιβίωσης του οποίου μέρος θα μπορούσε να είναι και μια μείωση παροχών.

Ø      Με αυτοπειθαναγκασμούς των θετικά ψηφισάντων μελών για θυσίες, ώστε να δείξουμε καλή θέληση και να βοηθήσουμε την Πολιτική Ηγεσία του ΥΕΘΑ, να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πίστωση για το Μέρισμα του 2011 από το Υπ. Οικονομικών.

Η ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. με την παραπάνω ανάλυση δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε προσώπου αλλά σχολιάζει λειτουργίες και αποφάσεις της Διοικήσεως του ΜΤΣ έχοντας πάντα ως γνώμονα την προστασία του συμφέροντος των μελών της αλλά και γενικότερα όλων των αποστράτων στελεχών των ΕΔ.

Η χείριστη υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφερθεί την δύσκολη αυτή στιγμή, είναι η διάσπαση και η επίθεση της μίας ομάδας εναντίον της άλλης.

Το πρόβλημα δεν είναι κλαδικό αλλά αφορά το σύνολο των μετοχομερισματούχων των ΕΔ. Η κατάρρευση του ΜΤΣ, πέραν της κατάφορης αδικίας εις βάρος των συναδέλφων του ΣΞ, σημαίνει και κατάρρευση του συνόλου των μετοχικών μας Ταμείων.
Για ακόμα μία φορά επαναλαμβάνουμε ότι η Πολιτεία που διαχρονικά έχει την ευθύνη της λειτουργίας, διοικήσεως και ελέγχου των Μετοχικών Ταμείων, οφείλει να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για την εξυγίανση του ΜΤΣ, την βιωσιμότητα των Μετοχικών Ταμείων με σκοπό την τελική τους συνένωση.

Δεν πρόκειται να παραμείνουμε απαθείς στην αλλαγή οποιασδήποτε κατάστασης των Μετοχικών Ταμείων και στην προσπάθεια υφαρπαγής της περιουσίας τους, δίνοντας την χαριστική βολή στα Απόστρατα στελέχη των ΕΔ και υποθηκεύοντας το μέλλον των εν ενεργεία συναδέλφων μας.


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ