Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Ευρώπη της Άμυνας από το Δρ.Ι.Παρίση

13.03.2011 | 12:06
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει διαπιστώσει, εδώ και χρόνια, την αναγκαιότητα της στρατιωτικής ισχύος, την οποία επιδιώκει να αποκτήσει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό μέσω της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), μιας πολιτικής που θεσπίσθηκε πριν από μια δεκαετία, τον Ιούνιο του 1999, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας. Η ΕΠΑΑ δημιουργήθηκε ως μέρος της ΚΕΠΠΑ, με την πρόθεση να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στα θέματα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Την πολιτική αυτή αναλύει και παρουσιάζει σε όλο της το εύρος, στο βιβλίο «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», που κυκλοφόρησε εντός του Ιανουαρίου 2010, ο Δρ. Ιωάννης Παρίσης, Υποστράτηγος ε.α. και Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, γνωστός για το συγγραφικό του έργο και τις δημοσιεύσεις του σε θέματα που κυρίως σχετίζονται με την ΚΕΠΠΑ και την ΕΠΑΑ. Αποτελεί στην πράξη μια επιτομή όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην ΕΠΑΑ με όλες τις τελευταίες αποφάσεις και φυσικά τις προβλέψεις της νέας Συνθήκης της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, και με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, η ΕΕ επιδιώκει την απόκτηση στρατιωτικών, αλλά και μη στρατιωτικών δυνατοτήτων, τη βελτίωση των υφισταμένων, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης κρίσεων ενώ παράλληλα έχει συγκροτήσει και συνεχίζει να διευρύνει, πολυεθνικές δυνάμεις ταχείας αντίδρασης. Στο βιβλίο αυτό του, δίδονται απαντήσεις και πληροφόρηση για το πώς εξελίσσεται σήμερα η ΕΠΑΑ και τι φαίνεται να επιδιώκει μέσω αυτής η ΕΕ. Στις 300 σελίδες του, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ένα 16σέλιδο με έγχρωμους χάρτες καθώς και σημαντικός αριθμός πινάκων και διαγραμμάτων εντός του κειμένου, εξετάζεται και αναλύεται όλο το πλαίσιο της αρχιτεκτονικής της κοινής ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας καθώς και οι στόχοι και επιδιώξεις για το μέλλον.

Στην μελέτη του Ιωάννη Παρίση, εξετάζεται και αναλύεται το όλο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας καθώς και οι στόχοι και επιδιώξεις για το μέλλον. Μέσα από τις εξειδικευμένες θεματικές που αναπτύσσονται διεξοδικά, παρουσιάζεται η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων και η προοπτική αυτών, ο μηχανισμός, τα όργανα και οι διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, οι επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, καθώς και η μεσογειακή διάσταση της ΕΠΑΑ. Επιπλέον αναλύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η σχετική προσπάθεια της ΕΕ και διατυπώνονται εκτιμήσεις για τις μελλοντικές προοπτικές της ΕΠΑΑ, μαζί με ανάλογες προτάσεις.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ