Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η "ακτινογραφία" της ΜΙΤ. Έκθεση του διοικητή της για τα "υπέρ και τα κατά".

02.05.2011 | 08:00
Ο Διοικητής της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν συμπλήρωσε πλέον ένα χρόνο σε αυτό το πόστο. Στα πλαίσια αυτά ετοίμασε μια ειδική αναφορά για το 2010.Στην αναφορά αυτή περιγράφει μία-μία τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα αυτής της στρατηγικής υπηρεσίας .Στο κείμενο περιγράφεται πως «λόγω εμποδίων που πηγάζουν από την υπάρχουσα νομοθεσία, η υπηρεσία δεν μπορεί να επωφεληθεί ευρέως από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού » .
Στην αναφορά ανακοινώνονται στην κοινή γνώμη λεπτομερείς πληροφορίες για τα έξοδα, ανακοινώνεται πως το76,5 % του προσωπικού της υπηρεσίας είναι 26-45 ετών και πως το 77% εξ αυτών είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, και πως το 80,8% είναι άνδρες και το 19,2 % γυναίκες. Στην αναφορά προτείνεται η αλλαγή του υπ. αρ. 657 νόμου για τους κρατικούς υπαλλήλους καθώς ¨δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες¨. Στην αναφορά περιγράφεται πως ο συνολικός προϋπολογισμός του 2010 της ΜΙΤ ήταν 523 εκ 479 χιλιάδες τουρκικές λίρες. Εξ αυτών το 73,91% ήταν έξοδα προσωπικού, το 8,7% κοινωνική ασφάλιση, το 13,33 επιχειρησιακά έξοδα, το 4,49% λειτουργικά έξοδα και το 0,19% δαπάνες κρατικοποιήσεων.

Ο στόχος είναι μια πιο αποτελεσματική δομή

Στο τμήμα ¨παρουσίαση¨ που γράφτηκε από τον διοικητή της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν αναφέρεται πως ¨Η ΜΙΤ συνεχίζει τις προσπάθειες της ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων συνθηκών να φτάσει να είναι μια πιο αποτελεσματική δομή. Στην παρουσίαση χρησιμοποιείται η φράση πως ¨ανακοινώνονται προς την κοινή γνώμη στην βάση των κριτηρίων διαφάνειας και λογοδοσίας¨.

Στο τμήμα της αναφοράς για τα καθήκοντα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων εντύπωση προκάλεσαν φράσεις που λένε πως « Η ΜΙΤ θα εξασφαλίζει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συνεργασίας και του συντονισμού, σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς και εγχειρίδια για το σχέδιο το οποίο πρέπει να γίνει από την ίδια για τα καθήκοντα, υπηρεσίες και ευθύνες και τις άλλες εργασίες σχετικά με την ¨Καθολική Άμυνα Και Εθνική Επιστράτευση¨, για την κατάσταση επείγουσας ανάγκης, επιστράτευσης και πολέμου και την ¨Πολιτική Άμυνα και Ασφάλεια¨.

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ