Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η άλλη άποψη για τη νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων

13.03.2012 | 06:01
Οι καταγγελίες για τη νοθεία στα καύσιμα έχουν προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις.Το ερώτημα που φυσικά απασχολεί είναι αν τελικά, τουλάχιστον σ΄ αυτή την υπόθεση θα βρεθεί κάποια άκρη και κυρίως κάποιοι υπεύθυνοι αν υπάρχουν.Οι καταγγελίες που έχει κάνει ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής και νυν σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ για θέματα διαφάνειας,Γιώργος Σούρλας είναι πολύ σημαντικές και ασφαλώς χρήζουν διερεύνησης.

Όμως επειδή πάντα υπάρχει και η άλλη όψη το Onalert, δημοσιεύει τις απόψεις στρατιωτικού ο οποίος έχει ασχοληθεί με το ζήτημα και εξηγεί όλη τη διαδικασία προμήθειας καυσίμων από τις ΕΔ. Παραδέχεται τις αποκλίσεις που παρουσιάζονται στις προδιαγραφές του καυσίμου αλλά δεν θεωρεί ότι αυτές οφείλονται σε οργανωμένη επιχείρηση νοθείας ,αλλά σε τεχνικά προβλήματα τα οποία εξηγεί.

Εκφράζει μάλιστα την άποψη ότι ίσως κάποιοι επιχειρούν να παρασύρουν το πολιτικό κόσμο και να κατορθώσουν έτσι την “απαξίωση του υπάρχοντος συστήματος εφοδιασμού των ΕΔ, με σκοπό το έργο αυτό να αναληφθεί από κάποιους ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό το κέρδος”.

Τι ακριβώς υποστηρίζει για το θέμα των καυσίμων:


“Σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στα ΜΜΕ, σχετικά με τη ΝΟΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔ, και συγκεκριμένα τον ποιοτικό έλεγχο καυσίμου F-54 σε οχήματα της ΕΑ και άλλων υπηρεσιών των ΕΔ, μετά τους οποίους διαπιστώθηκε η ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ του καυσίμου, λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, (βρέθηκε καύσιμο με περιεκτικότητα σε θείο 50-80 mg/Kg, αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου 10 mg/Kg), σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία:

α. Ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ) προμηθεύεται από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), πετρέλαιο κίνησης οχημάτων, μέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 10 mg/Kg, με κωδικό αριθμό ΝΑΤΟ F-54, με βάση την τεχνική προδιαγραφή που έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό. Μέσω του ΣΞ, προμηθεύονται καύσιμο F-54, οι Μονάδες – Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της ΠΥ.

β. Οι προμηθευόμενες από τα ΕΛΠΕ ποσότητες F-54, παραλαμβάνονται είτε με τη χρήση του αγωγού καυσίμου, για το χερσαίο χώρο, είτε με φόρτωση δεξαμενόπλοιων, για ανεφοδιασμό των νήσων και περιοχής Πρέβεζας. Η περαιτέρω διακίνηση του καυσίμου από τα ανεφοδιαστικά κέντρα στις λοιπές Μονάδες τόσο του ΣΞ και της ΠΑ όσο και των άλλων φορέων που προαναφέρθηκαν, πραγματοποιείται με χρήση βυτιοφόρων οχημάτων.

γ. Υπεύθυνες Μονάδες για την προμήθεια του καυσίμου F-54 είναι, η 871 Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Καυσίμων(ΑΒΕΚ) με έδρα τον Ασπρόπυργο, για προμήθειες μέσω ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και η 873 Αποθήκη Καυσίμων με έδρα τη Θεσ/νικη, για προμήθειες μέσω ΕΛΠΕ Θεσ/νικης. Το καύσιμο F-54 παραλαμβάνεται δασμολογημένο και όχι αδασμολόγητο στο σύνολό του, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για κίνηση οχημάτων ή για θέρμανση.

δ. Η διαδικασία παραλαβής καυσίμου από τα διυλιστήρια, ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:
(1) To χημείο του διυλιστηρίου εκδίδει πιστοποιητικό ποιότητας του προς παραλαβή καυσίμου.

(2) Το Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧ του Κράτους, που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου, εκδίδει Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, στο οποίο γνωματεύει επί της ποιοτικής κατάστασης του πετρελαίου F-54, με τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά όπως αναλύονται στην τεχνική προδιαγραφή της υπηρεσίας.

(3) Το προς παραλαβή καύσιμο F-54, από τα διυ-λιστήρια, αποθηκεύεται σε δεξαμενές που προορίζονται μόνο για το Στρατό Ξηράς. Ο ποιοτικός έλεγχος του προς παραλαβή πετρελαίου F-54, πραγματοποιείται από Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας, που ορίζεται για το σκοπό αυτό, με βάση το Πιστοποιητικό Ποιότητας που εκδίδουν τα ΕΛΠΕ και το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης του Τμήματος Της Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ, που εδρεύει στο διυλιστήριο. Ειδικότερα η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει, εάν τα παραπάνω έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 5 εργασίμων ημερών και αναγράφουν τον εναποθηκευτικό χώρο από τον οποίο γίνεται η χορήγηση του καυσίμου στην Υπηρεσία.

ε. Η διακίνηση καυσίμου στις Μονάδες της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων, πραγματοποιείται μέσω ενός κλειστού συστήματος αγωγών καυσίμου, μονού σκέλους, στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει κανείς τρίτος από εξωτερική πηγή. Η διακίνηση καυσίμου πραγματοποιείται μεταξύ των Μονάδων του συστήματος αγωγού καυσίμου και των δύο διυλιστηρίων ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Θεσ/νίκης και κανείς άλλος φορέας δεν μπορεί να παρέμβει στην όλη διαδικασία.

στ. Το όλο ζήτημα των διαπιστωμένων αποκλίσεων των χαρακτηριστικών του καυσίμου F-54 οφείλεται στα παρακάτω αίτια:

(1) Στο μη καθαρισμό των δεξαμενών εντός των οποίων αποθηκεύεται το εν λόγω καύσιμο, μετά τη μετάπτωση του καυσίμου από F-76 (με περιεκτικότητα σε θείο 1000 mg/kg) σε καύσιμο F-54 (με περιεκτικότητα σε θείο 10mg/Kg).

(2) Στην ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων καυσίμου F-76 σε απόθεμα στις αποθήκες καυσίμων των Μονάδων του συστήματος της ΔΑΚ, αλλά και στις Μονάδες του ΣΞ, όταν εκδόθηκαν οδηγίες για τη μετάπτωση του καυσίμου F-76 σε F-54, με αποτέλεσμα μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011 να καταναλώνονταν οριακά καύσιμο F-76.

(3) Στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών του νέου καυσίμου F-54,όσον αφορά την περιεκτικότητά του σε θείο, όταν αυτό διέρχεται μέσα από αγωγό στον οποίο προηγουμένως υπήρχε αεροπορικό καύσιμο JP-8, το οποίο έχει περιεκτικότητα σε θείο 3000 mg/Kg. Επισημαίνεται ότι ο αγωγός καυσίμου είναι μονός, με αποτέλεσμα, τα δύο είδη καυσίμου που διακινούνται μέσα από αυτόν να διακινούνται μέσω του ίδιου αγωγού.

ζ. Από την παρακολούθηση του θέματος, διαπιστώθηκε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καυσίμου F-54 είναι καλύτερα όσο πλησιάζουμε προς τα ΕΛΠΕ Θεσ/νίκης, που είναι και ο κύριος προμηθευτής καυσίμου F-54. Αυτό συμβαίνει καθόσον οι Μονάδες αυτές δέχθηκαν και τις μεγαλύτερες ποσότητες του νέου καυσίμου με αποτέλεσμα οι αποθηκευτικοί τους χώροι να έχουν «ξεπλυθεί» από το νέο καύσιμο.

η. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το όλο ζήτημα των αποκλίσεων των χαρακτηριστικών του καυσίμου F-54 θα αντιμετωπισθεί οριστικά μέχρι το τέλος του 2012. ΄

Η εμμονή κάποιων κύκλων στη συνέχιση της αναμόχλευσης του ίδιου θέματος, μετά από τις συνεχείς απαντήσεις που έχουν δοθεί αρμοδίως από τα εντεταλμένα όργανα των ΕΔ, αφήνει ερωτηματικά για το που στοχεύουν οι καταγγέλλοντες, εκτός από το διασυρμό των ΕΔ, τον οποίο συνεχίζουν εκμεταλλευόμενοι την ιδιαιτερότητα του χώρου.

Μήπως τελικά ο σκοπός κάποιων είναι η απαξίωση του υπάρχοντος συστήματος εφοδιασμού των ΕΔ, με σκοπό το έργο αυτό να αναληφθεί από κάποιους ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό το κέρδος;

Κάπως έτσι δεν καταργήθηκε και η ΜΟΜΑ πριν κάποια χρόνια, με αποτέλεσμα κάποιοι κύριοι να λυμαίνονται το χώρο των δημοσίων έργων, ανεβάζοντας το κοστολόγιο σε δυσθεώρητα ύψη;”


 

ΣΧΟΛΙΑ