Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετοχικά ταμεία. Τι απάντησε ο Καράμπελας για τα αποθεματικά

10.08.2012 | 00:21
To εύκολο να ''πετάς στα σύννεφα''  και να υπόσχεσαι επί αντιπολίτευσης και το επίσης  εύκολο να προσγειωνεσαι στην πραγματικότητα όταν αναλαμβάνεις την διακυβέρνηση,αποδεικνύει ανάγλυφα η ( γραπτή) απάντηση του υφυπουργού Αμυνας κ. Παν. Καράμπελα στην Βουλή για τα Μετοχικά Ταμεία.
 
Ενώ  από την πλευρά των γαλάζιων κλαδικάριων της ΝΔ όταν ήταν αντιπολίτευση εξαπολύοντο βολές κατά παντός όταν έγιναν μειώσεις στα Μερίσματα των ΜΤΣ λόγω των μειωμένων εσόδων ( εισφορων, κλπ ) που είχαν, τώρα με την απάντησή του ο ( και απόστρατος υποστράτηγος ) κ. Καραμπελας όχι μόνο αποδέχεται αλλά ουσιαστικά επαυξανει το σκεπτικό των προκατόχων του !Κανονικό ''πράσινο φως''!

Ιδού λοιπόν η απάντηση  του ΥΦΕΘΑ κ. Παναγιώτη Καράμπελα (3/8/2012) σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 176/17-7-2012) βουλευτών του ΚΚΕ με θέμα «Αποθεματικά των Μετοχικών Ταμείων των στρατιωτικών»<<Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Αποθεματικά των Μετοχικών Ταμείων των στρατιωτικών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1611/50, προβλέπεται υποχρεωτική κατάθεση των διαθεσίμων των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Ταμείων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Τα ανωτέρω κεφάλαια, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 15 του Ν.2469/97, συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των ΝΠΔΔ και επενδύονται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο της Α’ και Β’ φάσης του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, τα αποθεματικά κεφάλαια των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. και των ειδικών τους λογαριασμών (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ) έχουν υποστεί μειώσεις στην ονομαστική τους αξία.

Για την αναπλήρωση των ως άνω απωλειών των αποθεματικών τους Κεφαλαίων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων έχουν υποβάλει προτάσεις οι οποίες στην παρούσα φάση βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης.
Όσον αφορά στις μειώσεις τιμών των μεριδίων μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων σας γνωρίζουμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα βάσει του οποίου λειτουργούν τα ΜΤ είναι διανεμητικό, όπου με την εφαρμογή του η καταβολή παροχών στους μερισματούχους (απόστρατους και χηρεύουσες οικογένειες) «χρηματοδοτείται» από τις εισφορές των μετόχων του Ταμείου (εν ενεργεία προσωπικό) και τους λοιπούς τους πόρους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1988/39, το αναλογούν κατά μερίδιο ποσό του διανεμητέου μερίσματος, υπολογίζεται κατ΄ έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ταμείου, βάσει της οικονομικής κατάστασης και των πραγματοποιηθέντων κατά το λήξαν έτος καθαρών εσόδων και κερδών του και εγκρίνεται από τον κ.ΥΕΘΑ. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τιμής μεριδίου είναι οι παρακάτω:
(1) Η αναλογία μετόχων προς μερισματούχους.
(2) Το ύψος των εισφορών.
(3)Το ύψος των κοινωνικών πόρων.
Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που υφίστανται συνεχόμενες ελλειμματικές χρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό ή ακόμη και την εξάλειψη των ελλειμμάτων μέσω της ενίσχυσης των εσόδων και του περιορισμού των εξόδων. Έτσι, δεδομένου ότι οι περισσότερες παροχές των Ταμείων και των ειδικών τους λογαριασμών και κατά συνέπεια τα έξοδά τους σχετίζονται με την τιμή μεριδίου τους, προκύπτει ότι υφίσταται αναγκαιότητα μείωσης αυτής.
Τέλος, η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των Ταμείων προτίθεται να προχωρήσει σε ορθολογική χρήση των διατιθέμενων πόρων των Ταμείων, όπως η εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα>>.
Ακριβώς ότι έλεγαν - και υπόσχονταν - και οι προκάτοχοί του!
 
Για την ιστορία να και η Ερώτηση (176/17-7-2012) των βουλευτών του ΚΚΕ πρός την Βουλή των Ελλήνων:
<<Είναι γνωστό ότι με το υποχρεωτικό κούρεμα των αποθεματικών των Μετοχικών Ταμείων των στρατιωτικών αλλά και με αποφάσεις των κατά πλειοψηφία, διορισμένων και συνακόλουθα ελεγχόμενων από την εκάστοτε Κυβέρνηση, διοικήσεων των ταμείων αυτών, έχει επέλθει μείωση κατά 41% και άνω των μερισμάτων των δικαιούχων μερισματούχων συνταξιούχων. Αυτό δικαίως έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους ενδιαφερόμενους όπως εμφαίνεται και στην από τον Ιούνη του 2012 κοινή ανακοίνωση φορέων στις ένοπλες δυνάμεις και αποστράτων.
Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στα Μετοχικά ταμεία και στα ταμεία πρόνοιας των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
Με δεδομένο ότι τα αποθεματικά αυτών των ταμείων αποτελούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους εισφορές των ίδιων των εργαζόμενων, με δεδομένο επίσης ότι η αρπαγή αυτών των χρημάτων έγινε με την κυβερνητική λογική του «αποφασίζουμε και διατάζουμε», αλλά και με δεδομένο ότι οι απώλειες των μερισμάτων, των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ που συνεπάγονται οι κυβερνητικές αποφάσεις σε βάρος των δικαιούχων, συνυπολογιζόμενες και στις άλλες απώλειες από τις περικοπές μισθών και συντάξεων, συνιστούν συνολικές απώλειες εισοδήματος πάνω από 60% και άρα τίθεται θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,
*          Τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση και σε πόσο χρόνο για να αποκατασταθούν τα αποθεματικά των ταμείων στην προ ΡSI κατάσταση.
•          Καθώς και τι μέτρα θα πάρει ως ελέγχουσα πλήρως τις διοικήσεις των σχετικών ταμείων ώστε να ακυρωθούν οι σχετικές με τις μειώσεις μερισμάτων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, αποφάσεις αυτών των διοικήσεων>>.
Την υπογράφουν οι Βουλευτές Θανάσης Παφίλης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης. Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Σπύρος Χαλβατζής
 

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ