Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ ,απαντά για τον οικονομικο έλεγχο που έγινε στην Ένωση.

10.08.2011 | 00:22
Απάντηση σε δημοσίευμα που αναφερόταν στα αποτελέσματα οικονομικού ελέγχου στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού,δίνει ο πρόεδρός της αντστράτηγος ε.α Παντελής Μαυροδόπουλος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα εντοπίστηκαν θέματα που χρίζουν περαιτέρω διρεύνησης και ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ διευκρινίζει:

 
1. Η συμβολική διάθεση χρημάτων και όχι η πλήρη κάλυψη των εξόδων παραθερισμού των Μελών της Ενώσεως σε ξενοδοχεία, συμπεριλαμβάνεται στον ιδρυτικό νόμο των Ενώσεων Αποστράτων, σύμφωνα με την κοινωνική των αποστολή. Οι σχετικές δαπάνες υπόκεινται σε κάθε προβλεπόμενο, προληπτικό της Ε.Α.Α.Σ και τελικό κατασταλτικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έλεγχο. Το νέο Δ.Σ επανεξετάζει την διαδικασία παραθερισμού των Μελών του, προκειμένου πέραν της ποιοτικής αναβάθμισης να καταστεί απόλυτα διαφανής και σύμφωνα με την ισχύουσα δημοσιολογιστική νομοθεσία (ΚΒΣ, Π.Δ 205/98, κλπ).
 
2. Η Ε.Α.Α.Σ διεξάγει την οικονομική της υπηρεσία βάση της ισχύουσας δημοσιολογιστικής νομοθεσίας αλλά και των οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω Γενικού Επιτελείου Στρατού / Δνση Οικονομικού, ως εποπτευούσης Αρχής.
 
3. Το παρόν Δ.Σ της Ενώσεως κατά τη διαδικασία παραλαβής των καθηκόντων του, επεσήμανε στο αντίστοιχο απερχόμενο Δ.Σ την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δηλώσεως ως Ν.Π.Δ.Δ, για το οικονομικό έτος 2011 (οικονομική χρήση 2010). Ταυτόχρονα ενημερώθηκε ότι για πρώτη φορά η εποπτεύουσα αρχή επεσήμανε με έγγραφό της την υπόψη υποχρέωση.
 
4 & 5. Οι οικονομικές καταστάσεις, τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεως, συντάσσονται στον προβλεπόμενο χρόνο και διαδικασία από την κείμενη δημοσιολογιστική, για Ν.Π.Δ.Δ, νομοθεσία (Ν.Δ 496/74, ΚΦΕ, ΚΒΣ, Π.Δ 205/98, κλπ). Το νέο Δ.Σ της Ενώσεως για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω και με δεδομένη την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, προέβη στην συνεργασία με εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο, ώστε να διεξάγει την οικονομικολογιστική του υπηρεσία, βάση της εκάστοτε προβλεπόμενης και κείμενης νομοθεσίας.
 
6.  Η αγορά μετοχών της Γενικής Τραπέζης ήταν αποφάσεις των Δ.Σ των χρόνων αγοράς των ( βασική καλυπτομένη χρονική περίοδος από το 1998 έως το 2005 ) και σε κάθε περίπτωση έτυχε της εγκρίσεως της εποπτεύουσας αρχής (Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω Διευθύνσεως Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού).
 
7. Η μίσθωση κυλικείων στα Παραρτήματα, διενεργείται βάση της ισχύουσας δημοσιονομικής, περί διαγωνισμών και συμβάσεων νομοθεσίας, αλλά και των κανόνων της αγοράς με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των Μελών της Ενώσεως.
 
                               
 
                                                                                                      

 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ