Επιλέξτε Σώμα: Color 1 Color 2 Color 3
Youtube Twitter Facebook Rss

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όλα τα ονόματα των κρίσεων. Ποιοι φεύγουν ,ποιοι μένουν

27.07.2012 | 03:23Το ΣΑΓΕ συνεδριάζει και αποφασίζει προαγωγές και αποστρατείες. Όλα τα ονόματα που έχουν επισήμως ανακοινωθεί από το ΥΕΘΑTο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 25 Ιουλίου 2012, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2012-13.

Στην Πρώτη Σύγκληση του ΣΑΓΕ το Συμβούλιο έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς "Διατηρητέους" τους:

α. Αντιστράτηγο Σοφιανίδη Γεώργιο

β. Αντιστράτηγο Κουτρουμπέλη Αθανάσιο

γ. Αντιστράτηγο Μπασιακούλη Γεώργιο

δ. Αντιστράτηγο Τσέλιο Αθανάσιο

ε. Αντιστράτηγο Τόπη Κωνσταντίνο


2. Στο Πολεμικό Ναυτικό "Διατηρητέους" τους:

α. Αντιναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη

β. Υποναύαρχο Μαζαράκη – Αινιάν Κωνσταντίνο

γ. Υποναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο

δ. Υποναύαρχο Λίτσα Παναγιώτη

και "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους:

α. Υποναύαρχο Κατσάρη Αναστάσιο

β. Υποναύαρχο (M) Κριμιώτη Αχιλλέα

γ. Υποναύαρχο (O) Ζώτο Ιωάννη

δ. Υποναύαρχο (I) Μαντίδη Απόστολο


3. Στην Πολεμική Αεροπορία "Διατηρητέους" τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Τουρνά Ευάγγελο

β. Yποπτέραρχο (Ι) Βαϊτση Χρήστο

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Προκοπίου Δημήτριο

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Σπυρούλια Κωνσταντίνο

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Πέτκο Γεώργιο

στ. Yποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο

ζ. Yποπτέραρχο (Ι) Λάμπρου Χαρίλαο

η. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Ζαγγογιάννη Κωνσταντίνο

θ. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη Στέφανο

και "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Κρεβάϊκα Φώτιο

β. Αντιπτέραρχο (Μ) Λέλλα Αχιλλέα

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Πριόνα Κωνσταντίνο

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Παπανικολάου Αθανάσιο

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Σωτηρίου Παναγιώτη

στ. Yποπτέραρχο (Ι) Παπαδάκη Σπυρίδων

ζ. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Οικονόμου Κωνσταντίνο

η. Yποπτέραρχο (ΕΑ) Τσέλιο Θεόδωρο

θ. Yποπτέραρχο (Ο) Λάτσιο Ευάγγελο

ι. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Καβασακάλη Σταύρο

4. Στο Σώμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων "Διατηρητέο" τον Υποστράτηγο (ΣΣΝΣ) Μπούρα Περικλή.

5. Σε όλους τους αποστρατευόμενους Αξιωματικούς απενεμήθη ο ανώτερος σε αποστρατεία βαθμός και ο τίτλος Επιτίμου της θέσης που υπηρετούσαν.


Tο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 25 Ιουλίου 2012, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2012-13.

Στην Πρώτη Σύγκληση του ΣΑΓΕ το Συμβούλιο έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς "Διατηρητέους" τους:

α. Αντιστράτηγο Σοφιανίδη Γεώργιο

β. Αντιστράτηγο Κουτρουμπέλη Αθανάσιο

γ. Αντιστράτηγο Μπασιακούλη Γεώργιο

δ. Αντιστράτηγο Τσέλιο Αθανάσιο

ε. Αντιστράτηγο Τόπη Κωνσταντίνο


2. Στο Πολεμικό Ναυτικό "Διατηρητέους" τους:

α. Αντιναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη

β. Υποναύαρχο Μαζαράκη – Αινιάν Κωνσταντίνο

γ. Υποναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο

δ. Υποναύαρχο Λίτσα Παναγιώτη

και "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους:

α. Υποναύαρχο Κατσάρη Αναστάσιο

β. Υποναύαρχο (M) Κριμιώτη Αχιλλέα

γ. Υποναύαρχο (O) Ζώτο Ιωάννη

δ. Υποναύαρχο (I) Μαντίδη Απόστολο


3. Στην Πολεμική Αεροπορία "Διατηρητέους" τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Τουρνά Ευάγγελο

β. Yποπτέραρχο (Ι) Βαϊτση Χρήστο

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Προκοπίου Δημήτριο

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Σπυρούλια Κωνσταντίνο

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Πέτκο Γεώργιο

στ. Yποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο

ζ. Yποπτέραρχο (Ι) Λάμπρου Χαρίλαο

η. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Ζαγγογιάννη Κωνσταντίνο

θ. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη Στέφανο

και "Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους" τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Κρεβάϊκα Φώτιο

β. Αντιπτέραρχο (Μ) Λέλλα Αχιλλέα

γ. Yποπτέραρχο (Ι) Πριόνα Κωνσταντίνο

δ. Yποπτέραρχο (Ι) Παπανικολάου Αθανάσιο

ε. Yποπτέραρχο (Ι) Σωτηρίου Παναγιώτη

στ. Yποπτέραρχο (Ι) Παπαδάκη Σπυρίδων

ζ. Yποπτέραρχο (ΜΑ) Οικονόμου Κωνσταντίνο

η. Yποπτέραρχο (ΕΑ) Τσέλιο Θεόδωρο

θ. Yποπτέραρχο (Ο) Λάτσιο Ευάγγελο

ι. Yποπτέραρχο (ΥΙ) Καβασακάλη Σταύρο

4. Στο Σώμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων "Διατηρητέο" τον Υποστράτηγο (ΣΣΝΣ) Μπούρα Περικλή.

5. Σε όλους τους αποστρατευόμενους Αξιωματικούς απενεμήθη ο ανώτερος σε αποστρατεία βαθμός και ο τίτλος Επιτίμου της θέσης που υπηρετούσαν.


Ανακοινώνεται ότι, στη Δεύτερη Σύγκληση του ΣΑΓΕ της 25 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς


α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο Ταμουρίδη Νικόλαο

(2) Υποστράτηγο Μανωλά Χρήστο

(3) Υποστράτηγο Τελλίδη Βασίλειο


β. Έκρινε ‘’Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του’’ τον Υποστράτηγο (ΤΘ) Αναγνωστόπουλο Θεμιστοκλή τον οποίο προήγαγε στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό και του απένειμε τον τίτλο Επιτίμου της θέσης που υπηρετούσε.


2. Στο Πολεμικό Ναυτικό


Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους :

(1) Υποναύαρχο Μαζαράκη – Αινιάν Κωνσταντίνο

(2) Υποναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο3. Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενής θέσεως τον Υποπτέραρχο (Ι) Βαΐτση Χρήστο.


Ανακοινώνεται ότι, στην Τρίτη Σύγκληση του ΣΑΓΕ της 25 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο έκρινε:

Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

1.
Αρχιπλοίαρχο
Θεοδοσίου Αλέξανδρο
2.
Αρχιπλοίαρχο
Παππά Βελισάριο
3.
Αρχιπλοίαρχο (Ο)
Μποϊλέ Δημήτριο
4.
Αρχιπλοίαρχο (Ι)
Χρηστιά Αιμίλιο


 

Στην ίδια κατηγορία

ΣΧΟΛΙΑ